ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561 ซอฟท์เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1 - สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2 - พระนครศรีอยุธยา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3
09.45
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3 - สมุทรสาคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4
09.45
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4 - นครราชสีมา  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5
10.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5 - กำแพงเพชร 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6
10.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6 - พระนครศรีอยุธยา 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
7
11.15
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7 - กำแพงเพชร 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8
11.15
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8 - น่าน 2  vs นครราชสีมา 8
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
10
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - สมุทรสาคร  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
11
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - กำแพงเพชร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
12
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - กำแพงเพชร 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ