ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
07.30
กรีฑา
เดิน 5,000 เมตร หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2
08.20
กรีฑา
วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3
08.30
กรีฑา
พุ่งแหลน - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4
08.50
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
 สัตตกรีฑา 1  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5
08.50
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง
 สัตตกรีฑา 1  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6
09.10
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7
09.10
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8
09.10
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9
09.30
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10
09.30
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11
09.30
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12
09.50
กรีฑา
กระโดดสูง - หญิง
 สัตตกรีฑา 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13
10.10
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14
10.10
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15
10.10
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16
10.30
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17
10.30
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18
10.30
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19
10.30
กรีฑา
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20
10.30
กรีฑา
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21
10.50
กรีฑา
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
22
10.50
กรีฑา
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
23
11.10
กรีฑา
ขว้างค้อน - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
24
15.00
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก - หญิง
 สัตตกรีฑา 3 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
25
15.20
กรีฑา
ขว้างจักร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
26
15.40
กรีฑา
กระโดดไกล - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
27
16.00
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
28
16.20
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
29
16.40
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - หญิง
 สัตตกรีฑา 4  Heat 1 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
30
16.40
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร - หญิง
 สัตตกรีฑา 4  Heat 2 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
31
17.00
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
32
17.20
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
33
17.40
กรีฑา
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
34
18.00
กรีฑา
วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
35
13:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
36
14:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
37
15:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
38
16:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย C ลำพูน  vs นครราชสีมา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
39
06:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
40
06:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
41
06:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
42
06:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
43
09:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย Y
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
44
11:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย C
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
45
13:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย Z
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
46
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - กาญจนบุรี  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - เพชรบูรณ์  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
48
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
49
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ขอนแก่น  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
50
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - นนทบุรี  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
51
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ลพบุรี  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
52
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - กาญจนบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
53
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - กรุงเทพมหานคร  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
54
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 9 - อุดรธานี  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
55
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 10 - ลพบุรี  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
56
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
57
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - นนทบุรี  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
58
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - ปัตตานี  vs ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - ขอนแก่น  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - ระยอง  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - พิจิตร  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
62
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - ฉะเชิงเทรา  vs สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - ขอนแก่น  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - ลพบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - ฉะเชิงเทรา  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22 - ปัตตานี  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23 - ลพบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - ภูเก็ต  vs เพชรบูรณ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - ขอนแก่น  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - กาญจนบุรี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - เชียงราย  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - นครสวรรค์  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 29 - ภูเก็ต  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - นครศรีธรรมราช  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - อุบลราชธานี  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 - ภูเก็ต  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - อุบลราชธานี  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - นครสวรรค์  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - เชียงราย  vs สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 38 - นครศรีธรรมราช  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - ลำพูน  vs พิจิตร
ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
85
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - ระยอง  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - สุรินทร์  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - นครศรีธรรมราช  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
89
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
90
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 45 - ระยอง  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
91
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 46 - พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
92
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 47 - นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
93
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 48 - พิจิตร  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
94
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - นครสวรรค์  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
95
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - เพชรบูรณ์  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
96
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - อุดรธานี  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
97
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - อุดรธานี  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 53 - กาญจนบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
100
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 54 - ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
101
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 55 - ภูเก็ต  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
102
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 56 - กาญจนบุรี  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
103
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 57 - พิจิตร  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
104
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 58 - เพชรบูรณ์  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
105
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 59 - ลพบุรี  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
106
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 60 - ฉะเชิงเทรา  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
107
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 61 - กาญจนบุรี  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
108
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 62 - กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
109
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 63 - กาญจนบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
110
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 64 - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
111
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 65 - นครสวรรค์  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
112
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบแรก  คู่ที่ 66 - นครศรีธรรมราช  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
113
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 67 - นครสวรรค์  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
114
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 68 - สุรินทร์  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
115
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 69 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
116
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - ระยอง  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
117
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 71 - นครสวรรค์  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
118
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 71 - กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
119
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 73 - นครสวรรค์  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
120
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 74 - พิจิตร  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
121
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 77 - เพชรบูรณ์  vs สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
122
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบ RE  คู่ที่ 78 - ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
123
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบ RE - เพชรบูรณ์  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
124
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบ RE - นครสวรรค์  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
125
09:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบ RE - ภูเก็ต 2  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
126
13:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์  vs สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
127
13:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - ระยอง  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
128
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงที่ 3 - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
129
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงที่ 3 - ลพบุรี  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
130
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นครศรีธรรมราช  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
131
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
132
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงที่ 3 - ลพบุรี  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
133
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงที่ 3 - พิจิตร  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
134
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
135
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงที่ 3 - เพชรบูรณ์  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
136
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - อุบลราชธานี  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
137
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นนทบุรี  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
138
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นครสวรรค์  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
139
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงที่ 3 - กระบี่  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
140
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
141
14:00
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบชิงที่ 3 - นครศรีธรรมราช  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
142
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ - กาญจนบุรี  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
143
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ - กาญจนบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
144
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
145
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ - ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
146
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ - กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
147
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ - กาญจนบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
148
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ - กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
149
14:30
คาราเต้โด
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
150
09:00
จักรยาน
ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (140 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
151
10.30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
152
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
153
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
154
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
155
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
156
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
157
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
158
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 9 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
159
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 11 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
160
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 12 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
161
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 13 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
162
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 14 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
163
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 15 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
164
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 16 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
165
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 17 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
166
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 19 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
167
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 20 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
168
10:30
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 21 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
169
14:00
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
170
14:00
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
171
14:00
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
172
14:00
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
173
14:00
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
174
14:00
เจ็ตสกี
Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 -
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
175
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1 - ฉะเชิงเทรา  vs อำนาจเจริญ
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
176
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2 - นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
177
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3 - ชลบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
178
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
179
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 5 - ฉะเชิงเทรา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
180
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 6 - ลำพูน  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
181
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 7 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
182
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 8 - นครปฐม  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
183
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบรองชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
184
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบรองชนะเลิศ - ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
185
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบชิงที่ 3 - นครปฐม  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
186
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบชิงที่ 3 - นครราชสีมา  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
187
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบชิงชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
188
15:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบรองชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
189
15:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
190
15:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบชิงชนะเลิศ - ฉะเชิงเทรา  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
191
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1 - สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
192
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2 - พระนครศรีอยุธยา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
193
09.45
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3 - สมุทรสาคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
194
09.45
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4 - นครราชสีมา  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
195
10.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5 - กำแพงเพชร 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
196
10.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6 - พระนครศรีอยุธยา 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
197
11.15
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7 - กำแพงเพชร 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
198
11.15
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8 - น่าน 2  vs นครราชสีมา 8
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
199
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
200
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - สมุทรสาคร  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
201
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - กำแพงเพชร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
202
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - กำแพงเพชร 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
203
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย MX น่าน  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
204
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย WX จันทบุรี  vs ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
205
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย MY สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
206
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย WY ระยอง  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
207
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 53  สาย C พัทลุง  vs นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
208
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 54  สาย D นครสวรรค์  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
209
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 55  สาย A ราชบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
210
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 56  สาย B สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
211
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 57  สาย C ขอนแก่น  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
212
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 58  สาย D สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
213
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 59  สาย A มหาสารคาม  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
214
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 60  สาย B นครปฐม  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
215
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย P ชัยนาท  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
216
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย Q อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
217
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย R ชลบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
218
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย S ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
219
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย C นครศรีธรรมราช  vs เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
220
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย D แม่ฮ่องสอน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
221
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย C น่าน  vs อุทัยธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
222
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย D เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
223
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
224
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
225
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ภูเก็ต  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
226
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
227
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ลพบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
228
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - นครสวรรค์  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
229
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ชลบุรี  vs กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
230
09:00
เทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ขอนแก่น  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
231
10:30
เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
232
10:30
เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
233
10:30
เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ฉะเชิงเทรา  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
234
10:30
เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ลำปาง  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
235
10:30
เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - สุพรรณบุรี  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
236
10:30
เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - เชียงราย  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
237
10:30
เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
238
10:30
เทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
239
12:30
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สุพรรณบุรี  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
240
12:30
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
241
12:30
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ภูเก็ต  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
242
12:30
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
243
12:30
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
244
12:30
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
245
12:30
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ภูเก็ต  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
246
12:30
เทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
247
09:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - พิจิตร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
248
09:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ขอนแก่น  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
249
09:00
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
250
09:25
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - สมุทรปราการ  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
251
09:25
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - สกลนคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
252
09:50
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
253
09:50
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - นครราชสีมา  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
254
09:50
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 9 - เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
255
09:50
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 10 - สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
256
10:15
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 11 - นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
257
10:15
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 12 - นครปฐม  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
258
10:15
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
259
10:15
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
260
10:35
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
261
10:35
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 16 - สตูล  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
262
10:35
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 17 - สงขลา  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
263
10:35
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
264
10:55
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 19 - สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
265
10:55
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 20 - สงขลา  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
266
10:55
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
267
10:55
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
268
11:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 23 - ระนอง  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
269
11:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 24 - เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
270
11:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 25 - นนทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
271
11:20
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 26 - พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
272
11:45
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 27 - กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
273
11:45
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 28 - สงขลา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
274
11:45
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 29 - สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
275
11:45
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบสาม  คู่ที่ 30 - พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
276
12:10
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 31 - ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
277
12:10
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 32 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
278
12:30
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
279
12:30
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
280
14:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - ขอนแก่น  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
281
14:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - พิษณุโลก  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
282
14:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
283
14:20
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 38 - สงขลา  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
284
15:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 39 - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
285
15:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
286
15:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
287
15:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - สงขลา  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
288
15:30
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
289
15:30
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
290
15:30
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - นครราชสีมา  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
291
15:30
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - สกลนคร  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
292
15:45
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 47 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
293
15:45
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 48 - สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
294
16:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 49 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
295
16:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 50 - นครราชสีมา  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
296
16:15
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
297
16:15
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 52 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
298
09:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบชิงอันดับ 11  คู่ที่ 17 - พิษณุโลก  vs น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
299
11:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 ชิงอันดับ9  คู่ที่ 18 - กำแพงเพชร  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
300
13:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 19  สาย C ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
301
14:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 20  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
302
08:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
303
08:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
304
08:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
305
08:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
306
08:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย C
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
307
08:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
308
08:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
309
08:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
310
08:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย C
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
311
09:45
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
312
09:45
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
313
09:45
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
314
09:45
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
315
09:45
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย C
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
316
09:45
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
317
09:45
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
318
09:45
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
319
09:45
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย C
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
320
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
321
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
322
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
323
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
324
11:00
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบคัดเลือก  สาย C
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
325
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
326
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
327
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
328
11:00
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย C
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
329
13:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
330
13:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
331
13:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
332
13:30
บริดจ์
ทีมหญิง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
333
13:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
334
13:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
335
13:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
336
13:30
บริดจ์
ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
337
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สาย ฉ นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
338
10:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย Y ชลบุรี  vs ปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
339
12:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39  สาย ฉ ระยอง  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
340
13:40
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 40  สาย Y เชียงใหม่  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
341
15:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 41  สาย จ จันทบุรี  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
342
16:50
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 42  สาย X อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
343
18:20
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย ง นครศรีธรรมราช  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
344
18:23
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย D เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
345
18:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย ค ชลบุรี  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
346
18:41
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย C ปทุมธานี  vs สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
347
18:57
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย ง นครศรีธรรมราช  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
348
18:59
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย D เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
349
19:10
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย ค ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
350
19:13
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย C เชียงราย  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
351
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR2  สาย B เชียงราย  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
352
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR2  สาย D สุพรรณบุรี  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
353
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR2  สาย E ลำปาง  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
354
10:00
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR2  สาย G สมุทรปราการ  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
355
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย B ระนอง  vs นครพนม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
356
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
357
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย E ลพบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
358
10:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย G สงขลา  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
359
11.00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR2  สาย D นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
360
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR2  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
361
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR2  สาย E อุดรธานี  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
362
11:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR2  สาย G พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
363
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย B นครปฐม  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
364
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
365
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย E พิษณุโลก  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
366
11:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR2  สาย G นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
367
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR2  สาย B เชียงใหม่  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
368
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR2  สาย D นครราชสีมา  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
369
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR2  สาย E ระนอง  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
370
12:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR2  สาย G อุดรธานี  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
371
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR2  สาย B ขอนแก่น  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
372
12:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR2  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
373
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR2  สาย B แพร่  vs สระบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
374
12:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR2  สาย D สงขลา  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
375
13:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย B นครพนม  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
376
13:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย D ลพบุรี  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
377
13:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย E นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
378
13:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย G นครปฐม  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
379
13:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR2  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
380
13:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR2  สาย G นนทบุรี  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
381
13:30
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
382
13:30
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
383
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR2  สาย E ระนอง  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
384
14:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย G ชลบุรี  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
385
14:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย E ตรัง  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
386
14:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR1  สาย G นครราชสีมา  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
387
14:30
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย E สกลนคร  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
388
14:30
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย G นครสวรรค์  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
389
14:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย B อุดรธานี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
390
14:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย G เชียงใหม่  vs ระยอง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
391
15:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย B ลพบุรี  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
392
15:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย D สงขลา  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
393
15:00
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย E นนทบุรี  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
394
15:00
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย D เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
395
15:30
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย B นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
396
15:30
แบดมินตัน
คู่ผสม
 RR1  สาย D ปราจีนบุรี  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
397
15:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย D นนทบุรี  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
398
15:30
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR3  สาย B ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
399
16:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR3  สาย D นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
400
16:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR3  สาย E ลพบุรี  vs อุบลราชธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
401
16:00
แบดมินตัน
ยุวชน หญิงเดี่ยว
 RR3  สาย G สงขลา  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
402
16:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR3  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
403
16:30
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
 RR1  สาย E อุดรธานี  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
404
16:30
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
 RR1  สาย G เชียงราย  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
405
16:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย B ตรัง  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
406
16:30
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย B สระบุรี  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
407
17:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย D นครปฐม  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
408
17:00
แบดมินตัน
ชายคู่
 RR1  สาย E เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
409
17:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR3  สาย D นครราชสีมา  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
410
17:00
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR3  สาย E อุดรธานี  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
411
17:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย E นครศรีธรรมราช  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
412
17:30
แบดมินตัน
หญิงคู่
 RR1  สาย G สงขลา  vs กาฬสินธุ์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
413
17:30
แบดมินตัน
ยุวชน ชายเดี่ยว
 RR3  สาย G พิษณุโลก  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
414
09:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 54 - ยะลา  vs เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
415
09:21
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 55 - ฉะเชิงเทรา  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
416
09:34
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 56 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
417
09:49
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 57 - สงขลา  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
418
09:51
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - สุโขทัย  vs นนทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
419
10:03
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 63 - ยะลา  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
420
10:19
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 64 - บุรีรัมย์  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
421
10:29
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 65 - เชียงราย  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
422
10:39
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 58 - เพชรบุรี  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
423
10:55
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - นครสวรรค์  vs นนทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
424
11:04
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - ชุมพร  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
425
11:30
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - บุรีรัมย์  vs เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
426
11:31
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 66 - ประจวบคีรีขันธ์  vs จันทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
427
11:49
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 67 - ยะลา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
428
12:10
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 68 - นครศรีธรรมราช  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
429
12:45
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 69 - เพชรบุรี  vs นราธิวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
430
13:37
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - สุโขทัย  vs ชลบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
431
13:39
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 63 - สุพรรณบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
432
13:57
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 65 - กาฬสินธุ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
433
14:14
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - นราธิวาส  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
434
14:24
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 71 - สุโขทัย  vs ปัตตานี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
435
14:41
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 72 - สมุทรสาคร  vs ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
436
14:55
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - เพชรบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
437
15:12
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 66 - กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
438
15:20
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 67 - เพชรบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
439
15:22
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 68 - บุรีรัมย์  vs สุโขทัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
440
15:38
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 69 - นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
441
15:52
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 74 - แม่ฮ่องสอน  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
442
16:10
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 75 - สงขลา  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
443
16:24
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 77 - กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
444
16:27
ปันจักสีลัต
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 78 - พระนครศรีอยุธยา  vs ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
445
16:45
ปันจักสีลัต
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 79 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
446
16:47
ปันจักสีลัต
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 80 - ชลบุรี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
447
16:57
ปันจักสีลัต
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 82 - ศรีสะเกษ  vs สุโขทัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
448
16:58
ปันจักสีลัต
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 83 - ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
449
16:58
ปันจักสีลัต
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 84 - ชุมพร  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
450
17:21
ปันจักสีลัต
J น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 79 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 85 - บุรีรัมย์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
451
08.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
452
08.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
453
08.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
454
08.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  สาย B นนทบุรี  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
455
08.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สาย A สระบุรี  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
456
08.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สาย A สมุทรสาคร  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
457
08.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  สาย B กระบี่  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
458
08.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
459
11.00
เปตอง
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ - สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
460
11.00
เปตอง
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ - กำแพงเพชร  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
461
11.00
เปตอง
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ - สระบุรี  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
462
11.00
เปตอง
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ - เชียงใหม่  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
463
14.00
เปตอง
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ - สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
464
14.00
เปตอง
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ - สระบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
465
18:30
เพาะกาย
บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
466
18:30
เพาะกาย
ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
467
18:30
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
468
18:30
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
469
18:30
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
470
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
471
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุบลราชธานี  vs ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
472
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ปราจีนบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
473
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
474
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ปราจีนบุรี  vs ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
475
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
476
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs ปราจีนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
477
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
478
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุบลราชธานี  vs ปราจีนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
479
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
480
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ภูเก็ต 2  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
481
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
482
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ปัตตานี 2  vs ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
483
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
484
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ปัตตานี 2  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
485
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ภูเก็ต 2  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
486
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs ปัตตานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
487
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
488
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
489
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
490
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ปราจีนบุรี 2  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
491
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - น่าน  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
492
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์ 2  vs อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
493
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
494
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุบลราชธานี 2  vs ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
495
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
496
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์ 2  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
497
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ปราจีนบุรี 2  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
498
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี 2  vs อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
499
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ปราจีนบุรี 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
500
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - น่าน  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
501
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุบลราชธานี 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
502
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี 2  vs ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
503
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุบลราชธานี 2  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
504
09:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
505
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
506
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
507
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - น่าน  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
508
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs นนทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
509
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
510
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
511
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
512
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
513
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นนทบุรี  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
514
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
515
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชุมพร  vs สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
516
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
517
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - สมุทรปราการ 2  vs นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
518
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs น่าน 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
519
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์ 2  vs ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
520
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - น่าน 2  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
521
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - สมุทรปราการ 2  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
522
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชุมพร  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
523
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
524
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชุมพร  vs น่าน 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
525
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
526
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์ 2  vs น่าน 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
527
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
528
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์ 2  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
529
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - น่าน 2  vs สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
530
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
531
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
532
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์ 2  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
533
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
534
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
535
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
536
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์ 2  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
537
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
538
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
539
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
540
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
541
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
542
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - อุบลราชธานี  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
543
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
544
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
545
10:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ลพบุรี 2  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
546
10:38
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ปัตตานี  vs ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
547
10:46
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ภูเก็ต  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
548
10:54
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - น่าน  vs ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
549
11:02
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ปัตตานี 2  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
550
11:10
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ปราจีนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
551
11:18
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - กรุงเทพมหานคร 2  vs อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
552
11:26
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - อุตรดิตถ์  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
553
11:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - นนทบุรี  vs ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
554
11:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - ภูเก็ต  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
555
11:45
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
556
11:45
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - สมุทรปราการ 2  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
557
11:45
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - น่าน 2  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
558
11:45
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - ลพบุรี 2  vs ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
559
11:55
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - กรุงเทพมหานคร 2  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
560
12:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - สมุทรปราการ  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
561
12:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - ลพบุรี 2  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
562
12:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
563
12:05
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - ภูเก็ต  vs ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
564
12:15
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - ปัตตานี 2  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
565
12:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
566
12:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - ลพบุรี 2  vs ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
567
12:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - สมุทรปราการ 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
568
12:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
569
12:50
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ - ลพบุรี 2  vs ปราจีนบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
570
12:50
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ - ปัตตานี 2  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
571
12:50
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
572
12:50
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร 2  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
573
13:10
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
574
13:25
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - ลพบุรี 2  vs ปัตตานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
575
10:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
576
12:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย ข นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
577
14:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย ค สุพรรณบุรี  vs ลำพูน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
578
16:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย ง นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
579
14:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย ก สมุทรปราการ  vs สุโขทัย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
580
14:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย ก นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
581
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
582
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
583
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 93 - พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
584
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 94 - ลำปาง  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
585
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 95 - นราธิวาส  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
586
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 96 - ปทุมธานี  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
587
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 97 - สุพรรณบุรี  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
588
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 98 - บุรีรัมย์  vs พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
589
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 99 - นครราชสีมา  vs เพชรบูรณ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
590
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 100 - ระยอง  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
591
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 101 - สุพรรณบุรี  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
592
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 257 - เชียงใหม่  vs ลพบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
593
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 258 - นครราชสีมา  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
594
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 259 - ระนอง  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
595
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 260 - สุรินทร์  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
596
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 261 - บุรีรัมย์  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
597
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 262 - สุราษฎร์ธานี  vs พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
598
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 263 - ตรัง  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
599
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 264 - สุโขทัย  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
600
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 265 - สุโขทัย  vs ชุมพร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
601
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 266 - ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
602
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 267 - สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
603
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 268 - กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
604
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 269 - นครราชสีมา  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
605
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 270 - สุราษฎร์ธานี  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
606
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 102 - สตูล  vs จันทบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
607
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 103 - เพชรบูรณ์  vs แพร่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
608
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 104 - นครพนม  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
609
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 165 - นครสวรรค์  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
610
13:30
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 166 - พะเยา  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
611
13:40
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 167 - นครสวรรค์  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
612
13:55
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 168 - ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
613
14:10
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 169 - อ่างทอง  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
614
14:25
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 170 - กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
615
14:40
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 171 - พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
616
14:55
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 172 - นครศรีธรรมราช  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
617
15:10
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 173 - พะเยา  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
618
15:25
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 174 - ฉะเชิงเทรา  vs สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
619
15:40
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 175 - กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
620
15:55
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 176 - พิษณุโลก  vs จันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
621
16:10
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 177 - พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
622
16:25
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 178 - ศรีสะเกษ  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
623
16:35
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 179 - นครสวรรค์  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
624
16:45
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 180 - ลำปาง  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
625
17:00
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 181 - ร้อยเอ็ด  vs หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
626
17:05
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 182 - ชลบุรี  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
627
10:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
628
10:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
629
10:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 69 กก. - หญิง เกิน 63 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
630
10:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
631
10:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
632
10:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 75 กก. - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
633
15:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
634
15:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
635
15:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 94 กก. - ชาย เกิน 85 กก. ไม่เกิน 94 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
636
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
637
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นอัดลม - ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
638
09:00
ยิงปืน
ปืนยาว 3 ท่า (3x40) 50 เมตร บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
639
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
640
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
641
14.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
642
14.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
643
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A น่าน  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
644
09:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B ปทุมธานี  vs กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
645
09:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
646
10:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D เพชรบุรี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
647
11:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A ร้อยเอ็ด  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
648
11:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B พิษณุโลก  vs ปทุมธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
649
11:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
650
12:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
651
13:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A ราชบุรี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
652
13:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B กระบี่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
653
13:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
654
14:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D กาฬสินธุ์  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
655
09:30
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
656
09:35
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
657
09:40
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
658
09:45
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
659
09:50
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
660
09:55
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
661
10:00
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
662
10:05
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
663
10:10
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
664
10:15
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
665
10:20
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
666
10:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
667
10:30
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
668
10:35
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
669
10:46
เรือพาย
เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
670
10:52
เรือพาย
เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
671
10:55
เรือพาย
เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
672
13:00
เรือพาย
เรือคยัคสลาลอม - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
673
13:05
เรือพาย
เรือแคนูสลาลอม - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
674
13:08
เรือพาย
เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
675
13:15
เรือพาย
เรือคยัคสลาลอม - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
676
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย ก สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
677
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย ก ขอนแก่น  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
678
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย ข น่าน  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
679
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย ข นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
680
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs ปทุมธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
681
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย ก เชียงราย  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
682
16:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย ข นนทบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
683
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - กาญจนบุรี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
684
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - น่าน  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
685
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
686
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
687
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย ฉ เพชรบุรี 2  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
688
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย ฉ ขอนแก่น  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
689
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย ฉ ชัยนาท  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
690
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย จ กรุงเทพมหานคร 2  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
691
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย จ จันทบุรี 2  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
692
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
693
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
694
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
695
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
696
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
697
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
698
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
699
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
700
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
701
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
702
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 5 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
703
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
704
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
705
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
706
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
707
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
708
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
709
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
710
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
711
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
712
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
713
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
714
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 5 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
715
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
716
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
717
16.00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
718
16.00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
719
16.00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
720
16.00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
721
16.00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
722
16.00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
723
16.00
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
724
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
725
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
726
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
727
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
728
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบสาม -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
729
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบสาม -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
730
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบสี่ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
731
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบสี่ -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
732
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 17  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
733
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 18  สาย C เชียงใหม่  vs เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
734
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 19  สาย D กระบี่  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
735
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 20  สาย D นครสวรรค์  vs พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
736
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 21  สาย A เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
737
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 22  สาย A ปทุมธานี  vs ชุมพร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
738
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 23  สาย B สุโขทัย  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
739
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 24  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
740
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25 - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
741
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - ชุมพร  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
742
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 27 - ปทุมธานี  vs สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
743
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 28 - เพชรบุรี  vs กระบี่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
744
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
745
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 2  สาย B สมุทรปราการ  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
746
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 3  สาย B เชียงราย  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
747
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 4  สาย C สระบุรี  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
748
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 5  สาย C ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
749
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 6  สาย D มหาสารคาม  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
750
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 7  สาย D เชียงใหม่  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
751
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 8  สาย A มหาสารคาม  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
752
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 9  สาย B สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
753
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 10  สาย B กาญจนบุรี  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
754
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 11  สาย C น่าน  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
755
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 12  สาย C ลำพูน  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
756
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 13  สาย D ชลบุรี  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
757
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 14  สาย D เชียงราย  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
758
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 15  สาย A ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
759
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 16  สาย B พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
760
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 17  สาย C ศรีสะเกษ  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
761
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 18  สาย D เชียงราย  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
762
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 19  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
763
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
764
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2 - นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
765
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3 - กาญจนบุรี  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
766
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4 - นนทบุรี  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
767
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 5 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
768
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 6 - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
769
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 7 - มหาสารคาม  vs สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
770
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 8 - ลำปาง  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
771
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 9 - นครราชสีมา  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
772
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 10 - น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
773
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 11 - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
774
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 12 - ศรีสะเกษ  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
775
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
776
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
777
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
778
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
779
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Stunt Skate Cross - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
780
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Classic Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
781
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 รอบคัดเลือก -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
782
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Freestyle Classic Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
783
11:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Stunt (High Jump) ประเภทบุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
784
13:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
785
13:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
786
13:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
787
13:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 300 m. อายุ 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
788
14:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Stunt Park - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
789
16:00
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard Mini Ramp - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1 -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
790
16:00
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard Mini Ramp - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2 -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
791
17:30
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard Park - บุคคล
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
792
09:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
793
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย B ระยอง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
794
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย X ปัตตานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
795
12:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย X อุตรดิตถ์  vs น่าน
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
796
13:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย Y ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
797
14:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย Y ชลบุรี  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
798
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย C ตรัง  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
799
14:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย C ลำปาง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
800
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
801
14:50
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย D จันทบุรี  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
802
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย C นครศรีธรรมราช  vs สระบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
803
16:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย C จันทบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
804
16:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย D กาญจนบุรี  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
805
17:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย D พัทลุง  vs ลำพูน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 805 รายการ