ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561 เรือพาย  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
2
08:05
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
3
08:10
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
4
08:15
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
5
08:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
6
08:25
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
7
08:30
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
8
08:35
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9
08:40
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
10
08:45
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
11
08:50
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
12
08:55
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
13
09:00
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
14
09:05
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
15
09:10
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
16
09:15
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
17
09:20
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
18
09:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
19
09:30
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
20
09:35
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
21
09:40
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
22
09:45
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
23
09:50
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
24
09:55
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
25
10:00
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
26
10:05
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
27
10:10
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
28
10:15
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
29
10:20
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
30
10:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
31
10:30
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
32
10:35
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
33
10:40
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
34
10:45
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
35
10:50
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
36
10:55
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
37
11:00
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
38
11:05
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
39
11:10
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
40
11:15
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
41
11:20
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
42
12:50
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
43
12:55
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
44
13:00
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
45
13:05
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
46
13:10
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
47
13:15
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
48
13:20
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
49
13:25
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
50
13:30
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
51
13:35
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
52
13:40
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
53
13:45
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
54
13:50
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
55
13:55
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
56
14:00
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
57
14:05
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
58
14:10
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
59
14:15
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
60
14:20
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
61
14:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
62
14:30
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
63
14:35
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
64
14:40
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
65
14:45
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
66
14:50
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
67
14:55
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
68
15:00
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
69
15:05
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
70
15:10
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
71
15:15
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
72
15:20
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
73
15:25
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
74
15:30
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
75
15:35
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
76
15:40
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
77
15:45
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
78
15:50
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
79
15:55
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
80
16:00
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
81
16:05
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
82
16:10
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
83
16:15
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 83 รายการ