ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08.00
กอล์ฟ
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
2
08.00
กอล์ฟ
บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
3
08.00
กอล์ฟ
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
4
08.00
กอล์ฟ
บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
5
13:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A นครราชสีมา  vs สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
6
13:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
7
14:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B กระบี่  vs พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
8
14:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B เชียงราย  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
9
15:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C ปราจีนบุรี  vs ลำพูน
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
10
15:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C นนทบุรี  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
11
16:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D อุบลราชธานี  vs เชียงราย
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
12
16:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D นครศรีธรรมราช  vs สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
13
06:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - คะแนนรวมสูงสุดทุกประเภท
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
14
06:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - แบบแข่งความเเม่นยำ (Precision) บุคคลชาย-หญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
15
10:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - แบบบินประหยัดเชื้อเพลิง (Pure Economy) บุคคลชาย-หญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
16
15:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มบิน - แบบบินเดินทาง (Navigation) บุคคลชาย-หญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
17
09:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย W
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
18
11:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
19
13:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย X
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
20
15:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
21
09:00
จักรยาน
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
22
09:00
จักรยาน
ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
23
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
24
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
25
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C กำแพงเพชร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
26
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
27
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
28
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
29
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C ลำพูน  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
30
10:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D นครราชสีมา  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
31
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
32
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
33
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
34
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
35
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมหญิง 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย B อำนาจเจริญ  vs ชลบุรี
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
36
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
37
13:00
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B ชลบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
38
13:20
ชักกะเย่อ
ทีมชาย 4 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
39
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 1  สาย C ราชบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
40
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 2  สาย F สมุทรสาคร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
41
09.10
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 4  สาย G ศรีสะเกษ  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
42
09.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 4  สาย C นครราชสีมา 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
43
10.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 5  สาย F นนทบุรี 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
44
10.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 6  สาย G ภูเก็ต 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
45
10.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 7  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
46
10.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 8  สาย B พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
47
11.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 9  สาย C ศรีสะเกษ  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
48
11.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 10  สาย D กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
49
11.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 11  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
50
11.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 12  สาย F ราชบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
51
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 13  สาย G พระนครศรีอยุธยา  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
52
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 14  สาย H พิจิตร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
53
12.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 15  สาย A กำแพงเพชร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
54
12.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 16  สาย B กรุงเทพมหานคร 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
55
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 17  สาย C ชลบุรี 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
56
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 18  สาย D พิจิตร 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
57
13.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 19  สาย E กำแพงเพชร 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
58
13.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 20  สาย F ราชบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
59
14.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 21  สาย G ชลบุรี 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
60
14.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 22  สาย H นครราชสีมา 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
61
14.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 23  สาย C ราชบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
62
14.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 24  สาย F สมุทรสาคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
63
15.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 25  สาย G ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
64
15.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 26  สาย C นครราชสีมา 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
65
15.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 27  สาย F นนทบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
66
15.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 พบกันหมด  คู่ที่ 28  สาย G ภูเก็ต 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
67
16.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 29 - สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
68
16.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 30 - พระนครศรีอยุธยา  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
69
16.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 31 - ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
70
16.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 32 - กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
71
17.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 33 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
72
17.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 34 - กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
73
17.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 35 - นครศรีธรรมราช  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
74
17.30
ซอฟท์เทนนิส
ชายคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 36 - พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
75
18.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 37 - กำแพงเพชร 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
76
18.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 38 - กรุงเทพมหานคร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
77
18.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 39 - สุราษฎร์ธานี2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
78
18.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 40 - พิจิตร 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
79
19.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 41 - กำแพงเพชร 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
80
19.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 42 - น่าน 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
81
19.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 43 - ชลบุรี 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
82
19.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงคู่
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 44 - นครราชสีมา 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
83
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย MC ขอนแก่น  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
84
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย MA ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
85
14:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย MB สุราษฎร์ธานี  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
86
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย A ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
87
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
88
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 47  สาย C พัทลุง  vs ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
89
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 48  สาย D นครสวรรค์  vs ตรัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
90
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 49  สาย A มหาสารคาม  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
91
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 50  สาย B นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
92
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 51  สาย C ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
93
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 52  สาย D สุพรรณบุรี  vs ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
94
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย D นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
95
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย C ชัยนาท  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
96
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
97
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
98
18:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย C ชลบุรี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
99
18:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
100
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A บึงกาฬ  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
101
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย B เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
102
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
103
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B ชลบุรี  vs นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
104
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สุโขทัย  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
105
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - อ่างทอง  vs ตราด
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
106
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs หนองคาย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
107
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - เชียงใหม่  vs นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
108
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - บึงกาฬ  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
109
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
110
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - สุราษฎร์ธานี  vs เลย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
111
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - นครปฐม  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
112
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - ลำพูน  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
113
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - ชัยภูมิ  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
114
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 11 - ชุมพร  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
115
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 12 - อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
116
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - ลำพูน  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
117
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - บึงกาฬ  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
118
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
119
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16 - เลย  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
120
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 17 - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
121
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 18 - ชลบุรี  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
122
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
123
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20 - เชียงใหม่  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
124
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21 - สุพรรณบุรี  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
125
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
126
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24 - บึงกาฬ  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
127
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23 - กรุงเทพมหานคร  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
128
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน)
 รอบแรก -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
129
08:30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน)
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
130
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
131
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
132
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
133
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - นนทบุรี  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
134
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
135
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - นนทบุรี  vs ยะลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
136
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามกีฬา อบจ.น่าน
137
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - สงขลา  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
138
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
139
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
140
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - ฉะเชิงเทรา  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
141
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - อำนาจเจริญ  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
142
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - สระบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
143
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
144
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
145
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - เลย  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
146
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 61 - กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
147
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 62 - กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
148
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 63 - เพชรบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
149
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 64 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
150
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 65 - กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
151
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 66 - ราชบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
152
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
153
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
154
09:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบจัดอันดับ  คู่ที่ 13  สาย A กำแพงเพชร  vs พิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
155
11:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบจัดอันดับ  คู่ที่ 14  สาย B เพชรบูรณ์  vs น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
156
13:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 15  สาย A นครสวรรค์  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
157
14:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 16  สาย B นครนายก  vs ระนอง
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
158
08:30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
159
08:30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
160
13:00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
161
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
162
10:20
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย Y ปัตตานี  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
163
12:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 33  สาย จ เชียงใหม่  vs จันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
164
13.30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 34  สาย X นครราชสีมา  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
165
15:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สาย จ ระนอง  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
166
16:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สาย X กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
167
17:45
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย ค ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
168
18:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1 - กาญจนบุรี  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
169
18:02
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย C สงขลา  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
170
18:05
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - ระนอง  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
171
18:18
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
172
18:30
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
173
18:34
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบที่9-10  คู่ที่ 4 - กาญจนบุรี  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
174
18:41
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย C ปทุมธานี  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
175
18:45
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย ง ชัยภูมิ  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
176
19:08
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบที่9-10  คู่ที่ 5 - สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
177
10:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
178
10:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
179
09:00
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - ประจวบคีรีขันธ์  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
180
09:00
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 53 - กาฬสินธุ์  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
181
09:18
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - นครศรีธรรมราช  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
182
09:25
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 48 - ปัตตานี  vs ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
183
09:43
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - สุโขทัย  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
184
09:55
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 38 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
185
10:07
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39 - ชุมพร  vs มุกดาหาร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
186
10:08
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
187
10:17
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - ศรีสะเกษ  vs สตูล
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
188
10:40
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - ตาก  vs ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
189
10:59
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
190
11:15
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - แม่ฮ่องสอน  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
191
11:20
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 53 - ยะลา  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
192
11:45
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - ฉะเชิงเทรา  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
193
11:46
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - สมุทรสาคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
194
12:18
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - แม่ฮ่องสอน  vs เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
195
12:30
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - กาฬสินธุ์  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
196
13:36
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 54 - สุโขทัย  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
197
13:55
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 55 - ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
198
14:17
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 56 - ฉะเชิงเทรา  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
199
14:33
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 57 - กาฬสินธุ์  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
200
14:41
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - สมุทรสาคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
201
14:56
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - สมุทรปราการ  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
202
15:10
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 48 - เชียงราย  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
203
15:30
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - กาฬสินธุ์  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
204
15:53
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 58 - นครราชสีมา  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
205
16:12
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - กาฬสินธุ์  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
206
16:30
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - นครศรีธรรมราช  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
207
16:50
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - สงขลา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
208
17:01
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - บุรีรัมย์  vs ชลบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
209
17:10
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
210
17:23
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - ตรัง  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
211
17:45
ปันจักสีลัต
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - นครศรีธรรมราช  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
212
17:45
ปันจักสีลัต
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - นนทบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
213
08.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ลพบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
214
08.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
215
08.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A ศรีสะเกษ  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
216
08.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
217
08.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B ตาก  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
218
08.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A เชียงใหม่  vs สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
219
08.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A ตาก  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
220
08.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A สมุทรสาคร  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
221
08.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B พัทลุง  vs เลย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
222
08.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B กระบี่  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
223
10.15
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
224
10.15
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A ลพบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
225
10.15
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย A เพชรบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
226
10.15
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B ตรัง  vs ร้อยเอ็ด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
227
10.15
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
228
10.15
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A เชียงใหม่  vs สมุทรสาคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
229
10.15
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย A สระบุรี  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
230
10.15
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย A อุดรธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
231
10.15
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย B พัทลุง  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
232
10.15
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย B เลย  vs กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
233
13.00
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
234
13.00
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย A ลพบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
235
13.00
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
236
13.00
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย B ตรัง  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
237
13.00
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
238
13.00
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย A เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
239
13.00
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย A สระบุรี  vs สมุทรสาคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
240
13.00
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย A ตาก  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
241
13.00
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย B พัทลุง  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
242
13.00
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย B เลย  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
243
14.45
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
244
14.45
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย A ลพบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
245
14.45
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย A เพชรบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
246
14.45
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย B ตรัง  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
247
14.45
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย B นนทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
248
14.45
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย A เชียงใหม่  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
249
14.45
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย A อุดรธานี  vs สมุทรสาคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
250
14.45
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย B พัทลุง  vs กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
251
14.45
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 48  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
252
16.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 49  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
253
16.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 50  สาย A ลพบุรี  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
254
16.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 51  สาย A กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
255
16.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 53  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
256
16.30
เปตอง
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 54  สาย B ตาก  vs ร้อยเอ็ด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
257
16.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 56  สาย A สระบุรี  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
258
16.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 57  สาย A ตาก  vs สมุทรสาคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
259
16.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 59  สาย B เลย  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
260
16.30
เปตอง
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 60  สาย B กระบี่  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
261
19:00
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
262
19:00
เพาะกาย
โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
263
19:00
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
264
19:00
เพาะกาย
แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
265
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
266
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
267
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
268
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
269
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
270
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
271
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
272
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
273
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
274
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
275
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
276
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
277
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
278
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
279
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
280
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
281
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
282
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
283
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
284
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
285
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
286
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
287
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร 2  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
288
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์ 2  vs อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
289
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - สมุทรปราการ 2  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
290
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
291
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร 2  vs อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
292
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์ 2  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
293
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี 2  vs สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
294
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
295
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร 2  vs นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
296
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี 2  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
297
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - สมุทรปราการ 2  vs อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
298
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
299
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร 2  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
300
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี 2  vs อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
301
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์ 2  vs สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
302
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs ชุมพร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
303
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
304
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์ 2  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
305
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร 2  vs สมุทรปราการ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
306
10:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
307
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
308
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชุมพร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
309
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นนทบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
310
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
311
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชุมพร  vs นนทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
312
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
313
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs นนทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
314
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชุมพร  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
315
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นนทบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
316
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
317
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
318
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
319
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นนทบุรี 2  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
320
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
321
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs นนทบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
322
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
323
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs นนทบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
324
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
325
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
326
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
327
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
328
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs เชียงใหม่ 2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
329
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ลพบุรี 2  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
330
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
331
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - เชียงใหม่ 2  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
332
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
333
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
334
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - เชียงใหม่ 2  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
335
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร 2  vs อุตรดิตถ์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
336
11:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - เชียงใหม่ 2  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
337
13:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - อุตรดิตถ์  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
338
13:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ชุมพร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
339
13:15
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - อุบลราชธานี 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
340
13:15
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - สมุทรปราการ 2  vs ชุมพร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
341
13:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
342
13:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ลพบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
343
13:45
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - ชุมพร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
344
13:45
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - ภูเก็ต  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
345
13:45
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - อุตรดิตถ์ 2  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
346
14:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - นนทบุรี 2  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
347
14:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - อุตรดิตถ์  vs นนทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
348
14:15
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
349
14:15
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - เชียงใหม่ 2  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
350
14:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - สมุทรปราการ  vs ลพบุรี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
351
14:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - ชุมพร  vs ชุมพร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
352
14:45
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - อุบลราชธานี 2  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
353
14:45
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
354
15:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
355
15:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - ภูเก็ต  vs นนทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
356
15:15
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - นนทบุรี 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
357
15:15
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - เชียงใหม่ 2  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
358
15:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
359
15:30
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ - ชุมพร 2  vs นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
360
15:45
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
361
15:45
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
362
16:00
ฟันดาบ
ดาบเอเป้ บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
363
16:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
364
10:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย 1 ตาก  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
365
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย 4 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
366
14:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย 3 นครปฐม  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
367
16:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย 2 พระนครศรีอยุธยา  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
368
14:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย 3 ลำปาง  vs พิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
369
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย 3 น่าน  vs เชียงราย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
370
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย 4 สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
371
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย 4 น่าน  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
372
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 68 - สระบุรี  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
373
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 69 - สตูล  vs พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
374
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 70 - สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
375
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 71 - สมุทรปราการ  vs อำนาจเจริญ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
376
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 72 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
377
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - สกลนคร  vs ระยอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
378
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 74 - สมุทรปราการ  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
379
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 75 - ยะลา  vs ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
380
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 76 - ลำปาง  vs ร้อยเอ็ด
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
381
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 77 - กาฬสินธุ์  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
382
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 78 - บุรีรัมย์  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
383
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 79 - นครนายก  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
384
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 80 - แพร่  vs พะเยา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
385
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 81 - นครนายก  vs ร้อยเอ็ด
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
386
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 82 - บุรีรัมย์  vs แม่ฮ่องสอน
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
387
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 83 - ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
388
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 245 - เชียงใหม่  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
389
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 246 - หนองบัวลำภู  vs ลพบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
390
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 247 - สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
391
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 248 - กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
392
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 249 - บุรีรัมย์  vs นครพนม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
393
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 250 - ชัยภูมิ  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
394
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 251 - กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
395
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 252 - พังงา  vs แพร่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
396
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 253 - สุราษฎร์ธานี  vs พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
397
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 254 - ยะลา  vs ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
398
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 255 - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
399
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 256 - มหาสารคาม  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
400
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 84 - หนองบัวลำภู  vs ชลบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
401
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 85 - ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
402
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 86 - ยะลา  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
403
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 87 - ตรัง  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
404
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 88 - กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
405
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 89 - ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
406
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 90 - ชลบุรี  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
407
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 91 - เชียงราย  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
408
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 92 - ชลบุรี  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
409
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 315 - ร้อยเอ็ด  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
410
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 316 - พิษณุโลก  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
411
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 318 - สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
412
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 320 - อุบลราชธานี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
413
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 321 - นนทบุรี  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
414
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 322 - กรุงเทพมหานคร  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
415
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 323 - อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
416
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 324 - นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
417
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 325 - กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
418
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 326 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
419
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 327 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
420
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 328 - สงขลา  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
421
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 329 - สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
422
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 330 - สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
423
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 331 - นครศรีธรรมราช  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
424
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 332 - อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
425
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 333 - นครศรีธรรมราช  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
426
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 334 - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
427
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 335 - กระบี่  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
428
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 336 - กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
429
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 337 - ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
430
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 338 - พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
431
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 340 - อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
432
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 341 - กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
433
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 342 - อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
434
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 343 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
435
13.00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 355 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
436
13:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 344 - กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
437
13:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 345 - สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
438
13:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 346 - อุบลราชธานี  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
439
13:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 347 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
440
13:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 348 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
441
13:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 350 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
442
13:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 351 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
443
13:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 352 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
444
13:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 353 - พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
445
13:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 354 - สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
446
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 145 - ชลบุรี  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
447
13:15
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 146 - พิษณุโลก  vs ชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
448
13:30
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 147 - ชุมพร  vs ชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
449
13:40
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 148 - ลำพูน  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
450
13:55
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 149 - พิษณุโลก  vs นครนายก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
451
14:05
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 150 - นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
452
14:25
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 151 - อ่างทอง  vs ยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
453
14:35
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 152 - น่าน  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
454
14:50
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 153 - ตรัง  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
455
15:05
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 154 - อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
456
15:20
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 155 - พิษณุโลก  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
457
15:35
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 156 - ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
458
15:50
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 157 - ลำปาง  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
459
16:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 158 - กระบี่  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
460
16:05
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 159 - อ่างทอง  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
461
16:20
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 160 - พิษณุโลก  vs ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
462
16:25
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 161 - สุราษฎร์ธานี  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
463
16:40
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 162 - ยะลา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
464
16:55
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 163 - ขอนแก่น  vs เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
465
17:00
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 164 - บึงกาฬ  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
466
10:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
467
10:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
468
10:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 77 กก. - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 77 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
469
10:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
470
10:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
471
10:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 85 กก. - ชาย เกิน 77 กก. ไม่เกิน 85 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
472
15:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
473
15:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
474
15:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 63 กก. - หญิง เกิน 58 กก. ไม่เกิน 63 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
475
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
476
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
477
09:00
ยิงปืน
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
478
10:00
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A สุพรรณบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
479
10:00
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
480
10:10
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
481
10:20
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม B
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
482
10:28
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย A สุพรรณบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
483
10:31
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย A นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
484
10:36
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย B ชลบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
485
10:38
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย B ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
486
10:42
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม B
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A สุพรรณบุรี  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
487
10:49
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม B
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B ชลบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
488
10:55
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม A
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A สกลนคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
489
11:05
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม A
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
490
11:26
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม B
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย A นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
491
11:44
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม B
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย A ขอนแก่น  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
492
11:48
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม B
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย B สกลนคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
493
11:50
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม B
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย B ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
494
12:00
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  สาย A จันทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
495
12:05
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
496
12:09
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม B
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19  สาย A ลำปาง  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
497
12:18
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม B
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
498
12:23
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม A
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  สาย A ชลบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
499
12:33
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม A
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
500
12:44
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม B
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  สาย A นครปฐม  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
501
13:00
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม B
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  สาย B ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
502
13:11
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม A
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25 - จันทบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
503
13:19
ยูโด
ทีมชาย 3 คน ทีม B
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
504
13:28
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม A
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27 - ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
505
13:40
ยูโด
ทีมหญิง 3 คน ทีม B
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28 - นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
506
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A สุรินทร์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
507
09:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B ราชบุรี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
508
09:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C ร้อยเอ็ด  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
509
10:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D นครปฐม  vs มุกดาหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
510
11:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A นครนายก  vs สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
511
11:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
512
11:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
513
12:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D กระบี่  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
514
13:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A อุบลราชธานี  vs นครนายก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
515
13:20
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B กาฬสินธุ์  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
516
13:40
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
517
14:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 7 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D มุกดาหาร  vs กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
518
08:00
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
519
08:05
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
520
08:10
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
521
08:15
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
522
08:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
523
08:25
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
524
08:30
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
525
08:35
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
526
08:40
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
527
08:45
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
528
08:50
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
529
08:55
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
530
09:00
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
531
09:05
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
532
09:10
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
533
09:15
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
534
09:20
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
535
09:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
536
09:30
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
537
09:35
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
538
09:40
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
539
09:45
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
540
09:50
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
541
09:55
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
542
10:00
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
543
10:05
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
544
10:10
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
545
10:15
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
546
10:20
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
547
10:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
548
10:30
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
549
10:35
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
550
10:40
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
551
10:45
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
552
10:50
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
553
10:55
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
554
11:00
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
555
11:05
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
556
11:10
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
557
11:15
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
558
11:20
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
559
12:50
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
560
12:55
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
561
13:00
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
562
13:05
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
563
13:10
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
564
13:15
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
565
13:20
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
566
13:25
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
567
13:30
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
568
13:35
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
569
13:40
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
570
13:45
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
571
13:50
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
572
13:55
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
573
14:00
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
574
14:05
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
575
14:10
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
576
14:15
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
577
14:20
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
578
14:25
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
579
14:30
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
580
14:35
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
581
14:40
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
582
14:45
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
583
14:50
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
584
14:55
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
585
15:00
เรือพาย
เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
586
15:05
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
587
15:10
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
588
15:15
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
589
15:20
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
590
15:25
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
591
15:30
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
592
15:35
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
593
15:40
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
594
15:45
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
595
15:50
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
596
15:55
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
597
16:00
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
598
16:05
เรือพาย
เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
599
16:10
เรือพาย
กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
600
16:15
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
601
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย ก สงขลา  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
602
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย ข นครสวรรค์  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
603
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย ข นนทบุรี  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
604
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย ข นนทบุรี  vs อ่างทอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
605
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย ข สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
606
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย ก สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
607
16:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย ก เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
608
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - แม่ฮ่องสอน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
609
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - ขอนแก่น  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
610
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - ภูเก็ต  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
611
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย จ สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
612
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย จ เพชรบุรี  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
613
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย จ กรุงเทพมหานคร 2  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
614
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย จ จันทบุรี 2  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
615
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย ฉ ขอนแก่น  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
616
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 24  สาย ฉ ชัยนาท  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
617
08.30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
618
08.30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
619
08.30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
620
08.30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
621
08.30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
622
08.30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
623
08.30
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
624
08.30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
625
08.30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
626
08.30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
627
08.30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
628
08.30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
629
08.30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
630
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
631
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
632
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
633
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
634
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
635
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
636
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
637
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
638
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
639
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
640
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
641
16.00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
642
16.00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
643
16.00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 50 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
644
16.00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
645
16.00
ว่ายน้ำ
กบ 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
646
16.00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
647
16.00
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
648
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมหญิง
 รอบสอง -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
649
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบสอง -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
650
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
651
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B ชลบุรี  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
652
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A ชัยนาท  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
653
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
654
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A อุดรธานี  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
655
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B ศรีสะเกษ  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
656
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
657
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B ชัยนาท  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
658
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
659
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
660
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C ศรีสะเกษ  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
661
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D น่าน  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
662
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย C พัทลุง  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
663
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย D ศรีสะเกษ  vs สิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
664
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย C น่าน  vs สิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
665
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย D นครราชสีมา  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
666
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย A สิงห์บุรี  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
667
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย B นครราชสีมา  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
668
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย A พัทลุง  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
669
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย B อุดรธานี  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
670
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย A เชียงราย  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
671
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย B สิงห์บุรี  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
672
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
673
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 24  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
674
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย C นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
675
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย D อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
676
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย C กำแพงเพชร  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
677
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย D ชลบุรี  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
678
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
679
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย D เชียงราย  vs สิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
680
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย C ชัยนาท  vs สิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
681
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย D กำแพงเพชร  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
682
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 33  สาย A น่าน  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
683
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 34  สาย B น่าน  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
684
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 35  สาย A อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
685
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 36  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
686
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 37  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
687
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 38  สาย D อุดรธานี  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
688
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 39  สาย C พัทลุง  vs สิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
689
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 40  สาย D สิงห์บุรี  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
690
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 1  สาย A เพชรบุรี  vs ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
691
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 2  สาย A ชุมพร  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
692
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 3  สาย B สุโขทัย  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
693
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 4  สาย B ชลบุรี  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
694
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 5  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
695
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 6  สาย C เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
696
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 7  สาย D กระบี่  vs นครสวรรค์
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
697
12.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 8  สาย D พะเยา  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
698
14.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 9  สาย A เพชรบุรี  vs ชุมพร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
699
14.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 10  สาย A ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
700
14.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 11  สาย B สุโขทัย  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
701
14.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 12  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
702
16.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 13  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
703
16.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 14  สาย C เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
704
16.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 15  สาย D กระบี่  vs พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
705
16.00
สนุกเกอร์
ประเภทเดี่ยว 15 แดง
 รอบแบ่งกลุ่ม  คู่ที่ 16  สาย D นครสวรรค์  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
706
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย A นครราชสีมา  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
707
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
708
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย C น่าน  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
709
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย D ลำพูน  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
710
09.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย D เชียงราย  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
711
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A นครราชสีมา  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
712
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
713
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B สมุทรสาคร  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
714
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย C ภูเก็ต  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
715
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย C น่าน  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
716
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย D นครปฐม  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
717
09.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย D ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
718
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
719
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย B น่าน  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
720
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย B สมุทรปราการ  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
721
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย C นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
722
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย C สระบุรี  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
723
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย D ลำพูน  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
724
09.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย D มหาสารคาม  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
725
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A ภูเก็ต  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
726
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย B เชียงราย  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
727
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย B น่าน  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
728
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย C ศรีสะเกษ  vs สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
729
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย C นนทบุรี  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
730
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย D เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
731
13.00
หมากล้อม
บุคคลชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย D ลำพูน  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
732
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย A สุรินทร์  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
733
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สาย B กาญจนบุรี  vs สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
734
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
735
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สาย C ลำพูน  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
736
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย C ภูเก็ต  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
737
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย D เชียงราย  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
738
13.00
หมากล้อม
บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย D นครปฐม  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
739
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย A นนทบุรี  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
740
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย B สุรินทร์  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
741
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย C นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
742
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
743
13.00
หมากล้อม
ทีมผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย D ลำพูน  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
744
09:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 R1  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
745
09:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 R1  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
746
09:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 R1  Heat 3 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
747
09:00
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
748
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย
 R1  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
749
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย
 R1  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
750
09:30
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
751
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 R1  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
752
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 R1  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
753
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 R1  Heat 3 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
754
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 R1  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
755
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 R1  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
756
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 R1  Heat 3 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
757
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลชาย)
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
758
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)
 รอบคัดเลือก -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
759
11:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 R2  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
760
11:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 R2  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
761
11:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย
 R2  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
762
11:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย
 R2  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
763
11:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 R2  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
764
11:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 R2  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
765
11:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 R2  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
766
11:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 R2  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
767
12:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 8-12 ปี- บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
768
12:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 8-12 ปี - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
769
12:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. อายุ 13-20 ปี- บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
770
12:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 500 m. 13-20 ปี - บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
771
13:00
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
772
14:00
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลหญิง)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
773
14:30
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 8-12 ปี (บุคคลชาย)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
774
15:00
เอ็กซ์ตรีม
Speed Slalom อายุ 13-20 ปี (บุคคลชาย)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
775
17:30
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard Long Ollie - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
776
18:30
เอ็กซ์ตรีม
Skateboard High Ollie - บุคคล
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานอเนกประสงค์ สะพานพัฒนาภาคเหนือ
777
09:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย C นครนายก  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
778
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย D เพชรบูรณ์  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
779
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย X เชียงใหม่  vs นครนายก
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
780
12:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย X น่าน  vs สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
781
13:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย Y ชลบุรี  vs อ่างทอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
782
14:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย Y บุรีรัมย์  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
783
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A นครสวรรค์  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
784
14:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A นครศรีธรรมราช  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
785
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย B น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
786
14:50
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย B สงขลา  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
787
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A กระบี่  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
788
16:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A สงขลา  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
789
16:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B ชัยภูมิ  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
790
17:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B เพชรบุรี  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 790 รายการ