ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08.00
กอล์ฟ
ทีมหญิง
 วันที่ 2 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
2
08.00
กอล์ฟ
บุคคลหญิง
 วันที่ 2 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
3
08.00
กอล์ฟ
ทีมชาย
 วันที่ 3 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
4
08.00
กอล์ฟ
บุคคลชาย
 วันที่ 3 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
5
13:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A ศรีสะเกษ  vs สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
6
13:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
7
14:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
8
14:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B กระบี่  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
9
15:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
10
15:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C อุตรดิตถ์  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
11
16:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D กาญจนบุรี  vs เชียงราย
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
12
16:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D ศรีสะเกษ  vs สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
13
06:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
14
08:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
15
08:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
16
08:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
17
08:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
18
08:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - คะแนนรวม บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
19
09:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย Y
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
20
11:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย C
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
21
13:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย Z
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
22
09:00
จักรยาน
ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
23
09.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 1  สาย C ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
24
09.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 2  สาย G ภูเก็ต  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
25
09.20
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 3  สาย A นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
26
09.20
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
27
09.40
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 5  สาย C นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
28
09.40
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 6  สาย D กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
29
10.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 7  สาย E กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
30
10.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 8  สาย F พิจิตร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
31
10.20
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 9  สาย G น่าน  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
32
10.20
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 10  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
33
10.40
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 11  สาย C ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
34
10.40
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 12  สาย G ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
35
11.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 13 - นครราชสีมา  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
36
11.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 14 - กรุงเทพมหานคร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
37
11.20
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 15 - ศรีสะเกษ  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
38
11.20
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 16 - กำแพงเพชร  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
39
11.20
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 17 - กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
40
11.40
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 18 - พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
41
12.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 19 - นครราชสีมา  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
42
12.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 20 - กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
43
12.20
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 21 - นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
44
12.20
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 22 - กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
45
12.40
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 23 - กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
46
12.40
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 24 - สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
47
14.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25 - นครราชสีมา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
48
14.00
ซอฟท์เทนนิส
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - กำแพงเพชร 2  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
49
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย MB กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
50
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย WC ลำพูน  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
51
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย MC ลำพูน  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
52
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย WA จันทบุรี  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
53
14:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย MC ระยอง  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
54
14:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย WB ระยอง  vs เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
55
09:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 42 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
56
09:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 41 - มหาสารคาม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
57
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 44 - สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
58
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 43 - นครปฐม  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
59
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย C สงขลา  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
60
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย D อุบลราชธานี  vs นนทบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
61
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย A นครสวรรค์  vs พิจิตร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
62
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
63
18:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย C สุพรรณบุรี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
64
18:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย D ลำปาง  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
65
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย D ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
66
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย C ราชบุรี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
67
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย D ชัยนาท  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
68
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย C พัทลุง  vs อุทัยธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
69
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - มหาสารคาม  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - นครสวรรค์  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - นครนายก  vs กำแพงเพชร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ชุมพร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - เชียงใหม่  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ระยอง  vs ชัยนาท
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - กาฬสินธุ์  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - พัทลุง  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - ขอนแก่น  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - พิจิตร  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - กำแพงเพชร  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - กระบี่  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - พิจิตร  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - หนองคาย  vs ประจวบคีรีขันธ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
85
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - กรุงเทพมหานคร  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - ชัยภูมิ  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - พัทลุง  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - เชียงราย  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
89
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - พะเยา  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
90
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - ลำปาง  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
91
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - สุราษฎร์ธานี  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
92
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - จันทบุรี  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
93
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - สระบุรี  vs เพชรบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
94
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - นครปฐม  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
95
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - กรุงเทพมหานคร  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
96
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - อุบลราชธานี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
97
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - สมุทรสาคร  vs กำแพงเพชร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 31 - อ่างทอง  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
100
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 32 - พิจิตร  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
101
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 33 - บึงกาฬ  vs สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
102
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 34 - ตรัง  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
103
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - สระบุรี  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
104
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - กำแพงเพชร  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
105
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - สมุทรสาคร  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
106
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 38 - ร้อยเอ็ด  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
107
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - ราชบุรี  vs ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
108
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - ลพบุรี  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
109
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 41 - ลำปาง  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
110
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 42 - สมุทรปราการ  vs ตรัง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
111
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 43 - ขอนแก่น  vs ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
112
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 44 - ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
113
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 45 - เชียงราย  vs หนองคาย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
114
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 46 - นครนายก  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
115
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 47 - นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
116
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 48 - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
117
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 49 - ลำปาง  vs สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
118
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - พัทลุง  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
119
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - สุพรรณบุรี  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
120
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
121
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 53 - สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
122
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 54 - ลพบุรี  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
123
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 55 - ระยอง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
124
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 56 - อุบลราชธานี  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
125
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 57 - ปทุมธานี  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
126
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 58 - เชียงใหม่  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
127
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - พิจิตร  vs ประจวบคีรีขันธ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
128
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - ร้อยเอ็ด  vs พะเยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
129
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 63 - พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
130
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 64 - จันทบุรี  vs สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
131
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 65 - นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
132
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 66 - ชุมพร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
133
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 67 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
134
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 68 - นครสวรรค์  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
135
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 69 - สงขลา  vs มหาสารคาม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
136
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - บึงกาฬ  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
137
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 71 - สระบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
138
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 72 - สมุทรสาคร  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
139
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - ราชบุรี  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
140
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 74 - สมุทรสาคร  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
141
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 75 - บึงกาฬ  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
142
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 76 - จันทบุรี  vs ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
143
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 77 - สุราษฎร์ธานี  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
144
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 78 - ราชบุรี  vs หนองคาย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
145
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 79 - นครนายก  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
146
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 80 - บึงกาฬ  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
147
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 81 - สงขลา  vs ร้อยเอ็ด
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
148
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 90 - สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
149
11:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
150
11:00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - นนทบุรี  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
151
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 82 - พัทลุง  vs ลำพูน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
152
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 83 - กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
153
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 84 - ชลบุรี  vs ระยอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
154
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 85 - ภูเก็ต  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
155
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 86 - ชลบุรี  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
156
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 87 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
157
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 88 - ร้อยเอ็ด  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
158
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 89 - จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
159
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 91 - นครสวรรค์  vs สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
160
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 92 - บึงกาฬ  vs สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
161
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 93 - สมุทรสาคร  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
162
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 94 - พิจิตร  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
163
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 95 - ชัยภูมิ  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
164
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 96 - หนองคาย  vs นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
165
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 97 - นครสวรรค์  vs สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
166
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 51 กก. มากกว่า 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 100 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
167
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 46 กก. มากกว่า 44 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 98 - ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
168
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 51 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 103 - สระบุรี  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
169
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 102 - สุราษฎร์ธานี  vs สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
170
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 101 - ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
171
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 55 กก. มากกว่า 52 กก. แต่ไม่เกิน 55 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 105 - หนองคาย  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
172
15.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 45 กก. มากกว่า 41 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 99 - ระยอง  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
173
15.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 104 - สมุทรปราการ  vs ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
174
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน)
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
175
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - กระบี่  vs นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
176
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - สงขลา  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
177
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ประจวบคีรีขันธ์  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
178
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - กระบี่  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
179
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ประจวบคีรีขันธ์  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
180
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - กำแพงเพชร  vs มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
181
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ลพบุรี  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
182
09:00
เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
183
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - อุบลราชธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
184
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - เชียงใหม่  vs นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
185
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - สมุทรสาคร  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
186
11:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
187
13:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ปทุมธานี  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
188
13:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - สมุทรปราการ  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
189
13:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
190
13:00
เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - น่าน  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
191
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย A สตูล  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
192
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
193
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 47  สาย B นครปฐม  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
194
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 48  สาย B พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
195
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 49  สาย A ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
196
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 50  สาย A นนทบุรี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
197
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 51  สาย B สงขลา  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
198
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 52  สาย B นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
199
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 53 - กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
200
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 54 - พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
201
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 55 - กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
202
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 56 - นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
203
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 57 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
204
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 58 - สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
205
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 59 - พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
206
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 60 - นนทบุรี  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
207
09:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย C สุพรรณบุรี  vs กำแพงเพชร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
208
11:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย D สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
209
13:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A นครราชสีมา  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
210
14:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
211
08.30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
212
08.30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย C
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
213
08:30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
214
08:30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
215
09:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
216
09:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
217
09:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
218
09:45
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย C
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
219
11.00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
220
11.00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
221
11.00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
222
11.00
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบคัดเลือก  สาย C
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
223
13:30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
224
13:30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
225
13:30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
226
13:30
บริดจ์
ทีมผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
227
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย จ จันทบุรี  vs ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
228
10:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย X อุดรธานี  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
229
12:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย จ อ่างทอง  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
230
13.30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
231
14:40
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย ฉ ชัยภูมิ  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
232
16:15
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย Y นนทบุรี  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
233
17:55
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
234
17:55
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ก แพร่  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
235
18:15
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B เชียงราย  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
236
18:15
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
237
18:30
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B ชุมพร  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
238
18:50
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A กาญจนบุรี  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
239
18:50
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ก นครปฐม  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
240
1835
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ข นครศรีธรรมราช  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
241
19:12
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
242
19:30
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ข นครปฐม  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
243
19:31
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
244
19:44
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B นครราชสีมา  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
245
19:50
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ก สุราษฎร์ธานี  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
246
1905
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ข ระนอง  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
247
10:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
248
10:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - เชียงราย  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
249
10:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
250
10:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ - นครปฐม  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
251
09:10
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - สุโขทัย  vs เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
252
09:11
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - สมุทรปราการ  vs ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
253
09:13
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - บุรีรัมย์  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
254
09:26
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
255
09:43
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
256
10:08
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - สงขลา  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
257
10:25
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - พระนครศรีอยุธยา  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
258
10:46
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - นครสวรรค์  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
259
10:46
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - สงขลา  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
260
10:48
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - นราธิวาส  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
261
11:19
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - จันทบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
262
11:22
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - เชียงราย  vs ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
263
11:23
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - ประจวบคีรีขันธ์  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
264
11:33
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - สุโขทัย  vs ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
265
11:35
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - สมุทรสาคร  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
266
11:48
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - บุรีรัมย์  vs ตรัง
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
267
11:58
ปันจักสีลัต
E น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 59 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 31 - เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
268
13:09
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - กาฬสินธุ์  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
269
13:30
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 31 - นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
270
13:49
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 32 - พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
271
13:57
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 33 - แม่ฮ่องสอน  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
272
14:11
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 34 - เพชรบุรี  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
273
14:33
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - นราธิวาส  vs มุกดาหาร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
274
14:47
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 32 - สงขลา  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
275
14:48
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 33 - เพชรบุรี  vs ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
276
14:49
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 34 - กาฬสินธุ์  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
277
15:09
ปันจักสีลัต
F น้ำหนักเกิน 59 กก. และไม่เกิน 63 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
278
15:28
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - ศรีสะเกษ  vs สุโขทัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
279
15:29
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - ปัตตานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
280
15:38
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 38 - สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
281
15:40
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - ชุมพร  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
282
16:02
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - กาฬสินธุ์  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
283
16:22
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 41 - พระนครศรีอยุธยา  vs จันทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
284
16:48
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - นครสวรรค์  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
285
16:59
ปันจักสีลัต
G น้ำหนักเกิน 63 กก. และไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - พระนครศรีอยุธยา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
286
17:09
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 42 - นครสวรรค์  vs สุโขทัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
287
17:10
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 43 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
288
17:11
ปันจักสีลัต
H น้ำหนักเกิน 67 กก. และไม่เกิน 71 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 44 - ฉะเชิงเทรา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
289
17:12
ปันจักสีลัต
I น้ำหนักเกิน 71 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 45 - เพชรบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
290
17:30
ปันจักสีลัต
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลชาย
 รอบแรก  สาย A ประจวบคีรีขันธ์  vs สงขลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
291
17:30
ปันจักสีลัต
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลชาย
 รอบแรก  สาย B บุรีรัมย์  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
292
08.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สาย A หนองคาย  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
293
08.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สาย A สงขลา  vs อุบลราชธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
294
08.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  สาย B อุตรดิตถ์  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
295
08.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  สาย B นนทบุรี  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
296
08.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สาย A น่าน  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
297
08.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สาย A ภูเก็ต  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
298
08.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  สาย B สงขลา  vs ลำปาง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
299
08.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
300
08.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1  สาย A พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
301
08.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2  สาย A นครพนม  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
302
08.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3  สาย B สุพรรณบุรี  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
303
08.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4  สาย B ตรัง  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
304
11.00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - หนองคาย  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
305
11.00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - ปทุมธานี  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
306
11.00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - สมุทรปราการ  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
307
11.00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ - สงขลา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
308
11.00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - พัทลุง  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
309
11.00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ - สุพรรณบุรี  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
310
14.00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - หนองคาย  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
311
14.00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบชิงชนะเลิศ - มุกดาหาร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
312
14.00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ - พัทลุง  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
313
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
314
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
315
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
316
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
317
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
318
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
319
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
320
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
321
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
322
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
323
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
324
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
325
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
326
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
327
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
328
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
329
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
330
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
331
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
332
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
333
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
334
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
335
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
336
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
337
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
338
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
339
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
340
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
341
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
342
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
343
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
344
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
345
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชุมพร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
346
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
347
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - เชียงใหม่  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
348
10:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 พบกันหมด - ชลบุรี  vs ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
349
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - น่าน  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
350
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
351
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
352
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
353
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - น่าน  vs ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
354
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
355
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
356
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
357
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - น่าน  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
358
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
359
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
360
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
361
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - น่าน  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
362
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
363
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
364
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
365
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - น่าน  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
366
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
367
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
368
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
369
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
370
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
371
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
372
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
373
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
374
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
375
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
376
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
377
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
378
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
379
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
380
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
381
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
382
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
383
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
384
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ภูเก็ต  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
385
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
386
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
387
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ปัตตานี  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
388
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - ลพบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
389
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
390
11:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 พบกันหมด - นครสวรรค์  vs ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
391
13:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ชลบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
392
13:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - นครสวรรค์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
393
13:00
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ชุมพร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
394
13:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
395
13:20
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ลพบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
396
13:20
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบ 16 คน - ลพบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
397
13:40
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - ภูเก็ต  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
398
13:55
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - นครสวรรค์  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
399
13:55
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - ลพบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
400
14:05
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - น่าน  vs ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
401
14:05
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 16 คน - กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
402
14:20
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
403
14:20
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - ลพบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
404
14:40
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - นครสวรรค์  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
405
14:40
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบ 8 ทีม - กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
406
15:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
407
15:00
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - ภูเก็ต  vs ลพบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
408
15:15
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - นครสวรรค์  vs ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
409
15:15
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบ 8 ทีม - กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
410
15:40
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ - นครสวรรค์  vs นครสวรรค์ 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
411
15:40
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบรองชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
412
16:10
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - ปัตตานี  vs ภูเก็ต 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
413
16:10
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบรองชนะเลิศ - ปัตตานี  vs ภูเก็ต
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
414
16:30
ฟันดาบ
ดาบฟอยล์ บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
415
16:30
ฟันดาบ
ดาบเซเบอร์ บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ - ปัตตานี  vs ปัตตานี 2
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
416
10:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสงคราม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
417
12:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย 2 กำแพงเพชร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
418
14:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย 3 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
419
16:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย 4 นครปฐม  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
420
14:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย 1 นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
421
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย 1 นนทบุรี  vs มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
422
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย 2 กรุงเทพมหานคร  vs กระบี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
423
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย 2 ศรีสะเกษ  vs อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
424
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 45 - ชลบุรี  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
425
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 46 - ยะลา  vs ลำปาง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
426
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 47 - กำแพงเพชร  vs สระบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
427
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 48 - นราธิวาส  vs สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
428
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 49 - สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
429
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 50 - ปทุมธานี  vs สิงห์บุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
430
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 51 - ระนอง  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
431
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - สุพรรณบุรี  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
432
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 53 - ลำพูน  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
433
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 54 - บุรีรัมย์  vs นครสวรรค์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
434
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 55 - ราชบุรี  vs พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
435
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 56 - นครราชสีมา  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
436
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 57 - เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
437
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 58 - ระยอง  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
438
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 59 - อุดรธานี  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
439
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 229 - ระนอง  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
440
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 230 - พังงา  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
441
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 231 - สุรินทร์  vs ขอนแก่น
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
442
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 232 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
443
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 233 - ตรัง  vs ชัยภูมิ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
444
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 234 - ตราด  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
445
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 235 - สุรินทร์  vs สุโขทัย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
446
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 236 - สกลนคร  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
447
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 237 - สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
448
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 238 - สมุทรปราการ  vs ชุมพร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
449
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 239 - ปทุมธานี  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
450
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 240 - ประจวบคีรีขันธ์  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
451
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 241 - นครราชสีมา  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
452
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 60 - สุพรรณบุรี  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
453
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 61 - อุดรธานี  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
454
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 62 - สตูล  vs สระบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
455
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 63 - จันทบุรี  vs ระยอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
456
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 64 - เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
457
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 65 - แพร่  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
458
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 66 - นครพนม  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
459
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 67 - บุรีรัมย์  vs ระนอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
460
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 242 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
461
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 243 - สุราษฎร์ธานี  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
462
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 244 - ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
463
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 273 - กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
464
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 274 - ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
465
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 275 - สมุทรปราการ  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
466
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 276 - ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
467
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 278 - ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
468
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 279 - ยโสธร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
469
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 280 - เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
470
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 281 - ระนอง  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
471
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 283 - สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
472
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 284 - สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
473
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 285 - เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
474
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 286 - หนองบัวลำภู  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
475
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 287 - แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
476
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 289 - แพร่  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
477
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 290 - อุบลราชธานี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
478
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 291 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
479
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 292 - ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
480
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 294 - พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
481
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 295 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
482
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 296 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
483
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 297 - ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
484
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 299 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
485
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 300 - นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
486
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 301 - แพร่  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
487
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 304 - นนทบุรี  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
488
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 305 - อุบลราชธานี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
489
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 306 - สงขลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
490
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 307 - ชลบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
491
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 308 - สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
492
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 309 - กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
493
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 310 - นครศรีธรรมราช  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
494
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 พบกันหมด  คู่ที่ 311 - หนองบัวลำภู  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
495
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 312 - น่าน  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
496
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 313 - กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
497
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 314 - ระนอง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
498
16:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ - กระบี่  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
499
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 95 - กระบี่  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
500
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 96 - ศรีสะเกษ  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
501
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 97 - สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
502
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 98 - เชียงใหม่  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
503
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 99 - กำแพงเพชร  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
504
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 100 - ขอนแก่น  vs ยะลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
505
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 105 - นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
506
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 106 - กระบี่  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
507
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 107 - กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
508
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 108 - อุดรธานี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
509
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 113 - สุพรรณบุรี  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
510
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 114 - ยโสธร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
511
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 116 - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
512
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 117 - นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
513
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 118 - กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
514
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 รอบชิงที่ 3 - อุตรดิตถ์  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
515
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
516
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - อุตรดิตถ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
517
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
518
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
519
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - ยโสธร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
520
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
521
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
522
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 รอบชิงที่ 3 - ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
523
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
524
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
525
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 พบกันหมด - ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
526
17:30
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 120 - ยโสธร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
527
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119 - สุพรรณบุรี  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
528
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 113 - ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
529
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 114 - แม่ฮ่องสอน  vs นครนายก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
530
13:30
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 115 - อ่างทอง  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
531
13:45
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 116 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
532
14:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 117 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
533
14:15
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 118 - ประจวบคีรีขันธ์  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
534
14:30
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 119 - ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
535
14:40
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 120 - พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
536
14:55
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 121 - อ่างทอง  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
537
15:15
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 122 - เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
538
15:20
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 123 - สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
539
15:35
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 124 - อำนาจเจริญ  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
540
15:40
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 125 - น่าน  vs อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
541
15:45
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 126 - บึงกาฬ  vs ตราด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
542
15:55
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 127 - สงขลา  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
543
16:05
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 128 - ร้อยเอ็ด  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
544
16:20
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 129 - นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
545
16:35
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 130 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
546
16:50
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 131 - พะเยา  vs นครพนม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
547
17:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 132 - อ่างทอง  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
548
17:40
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 133 - นครสวรรค์  vs กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
549
17:55
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 134 - กาฬสินธุ์  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
550
18:15
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 135 - พะเยา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
551
18:25
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 136 - นครปฐม  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
552
18:35
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 137 - อ่างทอง  vs สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
553
18:45
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 138 - ตราด  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
554
18:58
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 139 - นครศรีธรรมราช  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
555
19:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 140 - ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
556
19:15
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 141 - พะเยา  vs หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
557
19:25
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 142 - ลำปาง  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
558
19:40
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 143 - ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
559
19:45
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 144 - สระแก้ว  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
560
10:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
561
10:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
562
10:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 53 กก. - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 53 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
563
15:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
564
15:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
565
15:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 69 กก. - ชาย เกิน 62 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
566
17:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
567
17:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
568
17:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 58 กก. - หญิง เกิน 53 กก. ไม่เกิน 58 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
569
09:00
ยิงปืน
ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
570
09:00
ยิงปืน
ปืนยาวอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
571
09.30
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
572
09.30
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
573
10.15
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
574
10.15
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
575
11.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
576
10:00
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A หนองบัวลำภู  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
577
10:00
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
578
10:03
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B น่าน  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
579
10:09
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B พิษณุโลก  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
580
10:17
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs นนทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
581
10:19
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
582
10:24
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A สกลนคร  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
583
10:26
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A สมุทรปราการ  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
584
10:28
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B น่าน  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
585
10:29
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
586
10:30
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
587
10:32
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B ตรัง  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
588
10:36
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A ขอนแก่น  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
589
10:37
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A น่าน  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
590
10:39
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย A สุพรรณบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
591
10:44
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
592
10:45
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย B ตรัง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
593
10:47
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย A ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
594
10:48
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A ชลบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
595
10:58
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย B ลำปาง  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
596
10:59
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย B สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
597
11:03
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย A น่าน  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
598
11:10
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย A ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
599
11:11
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 24  สาย B พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
600
11:14
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย B ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
601
11:15
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย A สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
602
11:17
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย A น่าน  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
603
11:18
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย B ตรัง  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
604
11:20
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย B นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
605
11:22
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย A ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
606
11:27
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย A ขอนแก่น  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
607
11:27
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย B นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
608
11:29
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 33  สาย B ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
609
11:30
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 34  สาย A ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
610
11:33
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
611
11:35
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สาย B สกลนคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
612
11:40
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สาย B ลพบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
613
11:42
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย A บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
614
11:50
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39  สาย A สุพรรณบุรี  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
615
11:52
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 40  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
616
11:54
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 41  สาย B ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
617
12:00
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 42  สาย A สุพรรณบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
618
12:07
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 43  สาย B ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
619
12:10
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 44  สาย A ตรัง  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
620
12:16
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 45  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
621
12:18
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 46  สาย A สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
622
12:20
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 47  สาย B ลำปาง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
623
12:22
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 48  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
624
12:25
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 49  สาย B ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
625
12:26
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 50  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
626
12:29
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51  สาย B สกลนคร  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
627
12:31
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 52  สาย A ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
628
12:38
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 53  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
629
12:40
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 54 - ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
630
12:44
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 55 - นครปฐม  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
631
12:49
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 56 - น่าน  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
632
12:52
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 57 - พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
633
12:54
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 58 - ยะลา  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
634
13:05
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 59 - นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
635
13:07
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 60 - ตรัง  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
636
13:13
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 61 - นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
637
13:25
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 62 - ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
638
13:26
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 63 - พิษณุโลก  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
639
13:29
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 64 - ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
640
13:30
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 65 - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
641
13:34
ยูโด
รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66 - ตรัง  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
642
13:39
ยูโด
รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67 - ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
643
13:41
ยูโด
รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68 - น่าน  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
644
13:45
ยูโด
รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69 - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
645
13:50
ยูโด
รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70 - กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
646
13:55
ยูโด
รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71 - สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
647
เรือพาย
เรือคยัคสลาลอม - ชาย
 RUN -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
648
เรือพาย
เรือแคนูสลาลอม - ชาย
 RUN -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
649
เรือพาย
เรือคยัคสลาลอม - หญิง
 RUN -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
650
เรือพาย
เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 RUN -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
651
เรือพาย
เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี
 RUN -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
652
เรือพาย
เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
 RUN -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
653
เรือพาย
เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี
 RUN -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
654
08:30
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
655
08:37
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
656
08:44
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
657
08:49
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
658
08:58
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
659
09:05
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
660
09:12
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
661
09:19
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
662
09:26
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
663
09:33
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
664
09:40
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
665
09:47
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
666
09:54
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
667
10:01
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 รอบชิงชนะเลิศ -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
668
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย ข เชียงใหม่  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
669
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย ข น่าน  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
670
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย ก พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
671
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย ก ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
672
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย ข สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
673
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย ก ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
674
16:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs เชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
675
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย ข กาญจนบุรี 2  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
676
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ชัยนาท
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
677
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย ข นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
678
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย ข เชียงใหม่  vs ปัตตานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
679
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย ค แม่ฮ่องสอน 2  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
680
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย ค สงขลา  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
681
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - กาฬสินธุ์  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
682
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
683
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - ภูเก็ต  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
684
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย ค พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
685
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย ค น่าน  vs จันทบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
686
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
687
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย ก กาฬสินธุ์  vs จันทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
688
16:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย ก แม่ฮ่องสอน  vs ระยอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
689
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
690
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
691
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
692
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
693
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
694
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
695
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
696
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
697
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
698
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
699
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
700
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
701
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
702
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
703
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
704
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
705
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
706
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
707
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
708
16.00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
709
16.00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
710
16.00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
711
16.00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
712
16.00
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
713
16.00
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
714
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมชาย
 รอบสอง -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
715
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบสอง -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
716
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
717
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
718
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A ระยอง  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
719
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B นครสวรรค์  vs ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
720
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
721
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B ชัยนาท  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
722
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
723
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B น่าน  vs ระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
724
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย C อุดรธานี  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
725
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย D สงขลา  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
726
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C ระยอง  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
727
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D นครราชสีมา  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
728
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย C ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
729
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
730
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย C น่าน  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
731
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย D ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
732
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย A ชัยนาท  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
733
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย B อุดรธานี  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
734
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย A นครสวรรค์  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
735
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย B สุโขทัย  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
736
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย A เชียงราย  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
737
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
738
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย A นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
739
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 24  สาย B เชียงราย  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
740
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย C สุโขทัย  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
741
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย D ระยอง  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
742
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
743
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย D อุดรธานี  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
744
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย C สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
745
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย D น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
746
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย C นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
747
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย D เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
748
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 33  สาย A ชัยนาท  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
749
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 34  สาย B อุดรธานี  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
750
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 35  สาย A เชียงราย  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
751
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 36  สาย B ชัยนาท  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
752
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 37  สาย C สุโขทัย  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
753
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 38  สาย D ระยอง  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
754
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 39  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
755
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 40  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
756
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทคู่ 15 แดง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - เพชรบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
757
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทคู่ 15 แดง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
758
12.30
สนุกเกอร์
ประเภทคู่ 15 แดง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - ชลบุรี  vs เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
759
09.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - นครราชสีมา  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
760
09.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
761
09.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
762
09.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - นครปฐม  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
763
09.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
764
09.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - สมุทรสาคร  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
765
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
766
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - นครราชสีมา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
767
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
768
09:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)
 R1  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
769
09:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)
 R1  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
770
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)
 R1  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
771
10:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)
 R1  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
772
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)
 R1  Heat 1 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
773
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)
 R1  Heat 2 -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
774
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
775
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
776
10:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 1,000 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)
 รอบชิงชนะเลิศ -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
777
14:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 8-12 ปี)
 รอบคัดเลือก -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
778
14:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 8-12 ปี)
 รอบคัดเลือก -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
779
14:30
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลหญิง (อายุ 13-20 ปี)
 รอบคัดเลือก -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
780
15:00
เอ็กซ์ตรีม
Inline Speed Skate 100 เมตร บุคคลชาย (อายุ 13-20 ปี)
 รอบคัดเลือก -
ลานหน้า สนง.ศาลากลาง จ.น่าน
781
09:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A ปัตตานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
782
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย B ประจวบคีรีขันธ์  vs ระยอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
783
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย X นครนายก  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
784
12:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย X สระบุรี  vs ปัตตานี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
785
13:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย Y บุรีรัมย์  vs อ่างทอง
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
786
14:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย Y นราธิวาส  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
787
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย C สมุทรปราการ  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
788
14:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย C ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
789
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย D ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
790
14:50
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย D สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
791
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
792
16:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย C ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
793
16:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย D สมุทรปราการ  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
794
17:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 794 รายการ