ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561 มวยปล้ำ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 256 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 257 - ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 258 - ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 221 - ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 222 - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 223 - เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 224 - ปทุมธานี  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 225 - หนองบัวลำภู  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 226 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 227 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 228 - กำแพงเพชร  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 229 - พัทลุง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
13
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 230 - ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
14
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 231 - สงขลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
15
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 232 - อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
16
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 233 - ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
17
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 234 - อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
18
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 236 - ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
19
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 237 - อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
20
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 239 - ปทุมธานี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 240 - นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 241 - ตรัง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 242 - น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 243 - ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
25
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 244 - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
26
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 245 - พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 246 - ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 247 - พัทลุง  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 248 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 249 - นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 250 - สระแก้ว  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 252 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 253 - อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 254 - นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 255 - พิษณุโลก  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 251 - อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 235 - กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
38
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 260 - นครศรีธรรมราช  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
39
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 261 - ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
40
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 262 - สระแก้ว  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
41
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 263 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
42
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 264 - สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
43
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 265 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
44
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 266 - พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
45
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 267 - อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
46
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 268 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
47
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 269 - สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
48
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 270 - นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
49
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 271 - กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
50
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 61 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
51
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 62 - ยโสธร  vs ยะลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
52
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 63 - ขอนแก่น  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
53
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 64 - สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
54
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 65 - พิษณุโลก  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
55
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 66 - ขอนแก่น  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
56
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 67 - กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
57
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 68 - ร้อยเอ็ด  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
58
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 69 - ปทุมธานี  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
59
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - สงขลา  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
60
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 71 - พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
61
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 72 - ยโสธร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
62
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
63
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 74 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
64
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 75 - ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
65
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 76 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
66
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 77 - ปทุมธานี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
67
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 78 - เพชรบูรณ์  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
68
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 79 - ยโสธร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
69
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 80 - นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
70
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 81 - กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
71
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 88 - กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
72
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 89 - ชลบุรี  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
73
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90 - พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
74
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 84 - กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
75
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 85 - ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
76
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 86 - กำแพงเพชร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
77
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 77 รายการ