ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08.00
กอล์ฟ
ทีมหญิง
 วันที่ 1 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
2
08.00
กอล์ฟ
บุคคลหญิง
 วันที่ 1 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
3
08.00
กอล์ฟ
ทีมชาย
 วันที่ 2 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
4
08.00
กอล์ฟ
บุคคลชาย
 วันที่ 2 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
5
13:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
6
13:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A เพชรบูรณ์  vs น่าน
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
7
14:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B กระบี่  vs เชียงใหม่
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
8
14:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B เชียงราย  vs กระบี่
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
9
15:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C ปราจีนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
10
15:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C นนทบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
11
16:00
กาบัดดี้
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D อุบลราชธานี  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
12
16:00
กาบัดดี้
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
13
08:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
14
08:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
15
10:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
16
10:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
17
09:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย W
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
18
11:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
19
13:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย X
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
20
15:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
21
09:00
จักรยาน
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
22
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 1 - กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
23
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 2 - สมุทรสาคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
24
09.45
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 3 - กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
25
09.45
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 4 - พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
26
10.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 5 - กำแพงเพชร 2  vs ชลบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
27
10.30
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 6 - ศรีสะเกษ 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
28
11.15
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 7 - นครราชสีมา 2  vs กำแพงเพชร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
29
11.15
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบคัดเลือก  คู่ที่ 8 - น่าน 2  vs พิจิตร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
30
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - กำแพงเพชร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
31
12.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
32
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - กำแพงเพชร 2  vs ศรีสะเกษ 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
33
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 12 - นครราชสีมา 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
34
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย MA สุพรรณบุรี  vs ปทุมธานี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
35
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย WB ชัยภูมิ  vs ระยอง
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
36
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย MB กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
37
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย WC ขอนแก่น  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
38
14:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย MC ลำพูน  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
39
14:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย WC ตราด  vs ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
40
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 33  สาย A นครพนม  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
41
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 34  สาย B ราชบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
42
10:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 35  สาย A อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
43
10:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 36  สาย B พิษณุโลก  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
44
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37  สาย A นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
45
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38  สาย B พัทลุง  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
46
12:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 39  สาย A ปทุมธานี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
47
12:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 40  สาย B ขอนแก่น  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
48
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A ชลบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
49
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B ขอนแก่น  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
50
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย C สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
51
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย D ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
52
18:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
53
18:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B ตาก  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
54
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B อุดรธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
55
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A นครสวรรค์  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
56
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B นครศรีธรรมราช  vs นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
57
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
58
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - บุรีรัมย์  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ลำพูน  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ชลบุรี  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ชัยนาท  vs นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
62
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ขอนแก่น  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ลพบุรี  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ลำปาง  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - พังงา  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - กรุงเทพมหานคร  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - สุราษฎร์ธานี  vs กาฬสินธุ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - สงขลา  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - ตรัง  vs นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - บึงกาฬ  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - ขอนแก่น  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - ฉะเชิงเทรา  vs นครราชสีมา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - ชลบุรี  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - สิงห์บุรี  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - สมุทรปราการ  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - ภูเก็ต  vs สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - ลำปาง  vs นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - บึงกาฬ  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - เชียงใหม่  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - ชลบุรี  vs ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
85
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - สุพรรณบุรี  vs หนองคาย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - กาญจนบุรี  vs ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - อ่างทอง  vs บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
89
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - ลำพูน  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
90
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - นครปฐม  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
91
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 34 - กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
92
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 35 - ประจวบคีรีขันธ์  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
93
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 36 - ปทุมธานี  vs พังงา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
94
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 37 - บึงกาฬ  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
95
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 38 - สงขลา  vs มหาสารคาม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
96
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 39 - ลำพูน  vs ตรัง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
97
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - ปทุมธานี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - พัทลุง  vs ฉะเชิงเทรา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - ชลบุรี  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
100
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - เลย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
101
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - สิงห์บุรี  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
102
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - อุดรธานี  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
103
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - สระบุรี  vs พะเยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
104
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
105
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 48 - บึงกาฬ  vs นราธิวาส
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
106
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
107
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - ชลบุรี  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
108
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - สมุทรสาคร  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
109
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - ภูเก็ต  vs นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
110
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 53 - อุดรธานี  vs หนองคาย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
111
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 54 - กาญจนบุรี  vs น่าน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
112
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 55 - บุรีรัมย์  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
113
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 56 - สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
114
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 57 - ชลบุรี  vs พังงา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
115
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 58 - บึงกาฬ  vs มหาสารคาม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
116
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 59 - ตรัง  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
117
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 60 - ฉะเชิงเทรา  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
118
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 61 - กรุงเทพมหานคร  vs สิงห์บุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
119
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 62 - ปทุมธานี  vs สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
120
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 63 - นครปฐม  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
121
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 64 - สุพรรณบุรี  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
122
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 65 - สมุทรสาคร  vs นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
123
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 66 - หนองคาย  vs น่าน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
124
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 71 - นครปฐม  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
125
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 44 กก. มากกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 44 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 72 - นครนายก  vs น่าน
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
126
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 59 กก. มากกว่า 55 กก. แต่ไม่เกิน 59 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70 - กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
127
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 52 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68 - พังงา  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
128
15.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 41 กก. มากกว่า 37 กก. แต่ไม่เกิน 41 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67 - บึงกาฬ  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
129
15.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69 - ปทุมธานี  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
130
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
 รอบแรก -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
131
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
132
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (หญิงเดี่ยว)
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
133
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
134
09:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
135
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 21 - นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
136
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 22 - สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
137
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 23 - พิจิตร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
138
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 24 - สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
139
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
140
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย A สกลนคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
141
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย B สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
142
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย B สงขลา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
143
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
144
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย A พิษณุโลก  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
145
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย B ระนอง  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
146
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย B นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
147
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 33 - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
148
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 34 - นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
149
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 35 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
150
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 36 - พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
151
16:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
152
16:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย A นครราชสีมา  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
153
16:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย B สมุทรปราการ  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
154
16:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย B เชียงใหม่  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
155
17:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
156
17:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย A เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
157
17:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย B ระนอง  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
158
17:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย B พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
159
09:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B นครสวรรค์  vs ระนอง
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
160
11:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย C ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
161
13:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย D นครนายก  vs สมุทรปราการ
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
162
14:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
163
08:00
บริดจ์
คู่ผสม
 รอบคัดเลือก  สาย A
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
164
08:00
บริดจ์
คู่ผสม
 รอบคัดเลือก  สาย B
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
165
12.30
บริดจ์
คู่ผสม
 รอบชิงชนะเลิศ -
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
166
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย ข ชัยภูมิ  vs ปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
167
10:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B อุดรธานี  vs ราชบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
168
12:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย ค ระยอง  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
169
14:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย C นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
170
15:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย ง นครปฐม  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
171
17:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย D น่าน  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
172
18:21
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ก นครปฐม  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
173
18:22
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B นครราชสีมา  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
174
18:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
175
18:40
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย ข นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
176
18:59
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A ชุมพร  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
177
19:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ก อ่างทอง  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
178
19:15
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ข ศรีสะเกษ  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
179
19:17
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B สงขลา  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
180
19:35
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ก สุราษฎร์ธานี  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
181
19:36
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
182
19:50
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ข กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
183
19:51
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A เชียงราย  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
184
10:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
185
10:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย B นครปฐม  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
186
10:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย C นครราชสีมา  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
187
10:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย D ลพบุรี  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
188
13:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
189
13:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
190
13:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย C นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
191
13:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย D นครราชสีมา  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
192
09:00
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - เพชรบุรี  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
193
10:05
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - นครศรีธรรมราช  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
194
10:15
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - นครศรีธรรมราช  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
195
10:30
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - พิษณุโลก  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
196
10:30
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ปัตตานี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
197
10:45
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
198
10:59
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - สุโขทัย  vs นราธิวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
199
11:05
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
200
11:12
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
201
11:13
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - เชียงใหม่  vs ชุมพร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
202
11:20
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - มุกดาหาร  vs ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
203
11:22
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
204
11:50
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - สุพรรณบุรี  vs สุโขทัย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
205
11:52
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - เชียงราย  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
206
12:13
ปันจักสีลัต
A น้ำหนักตั้งแต่ 39 กก. และไม่เกิน 43 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - สตูล  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
207
13:30
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
208
13:32
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ชลบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
209
13:45
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - ฉะเชิงเทรา  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
210
13:47
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - นราธิวาส  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
211
14:03
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - นครราชสีมา  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
212
14:17
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - สมุทรสาคร  vs นราธิวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
213
14:30
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - เพชรบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
214
14:43
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - แม่ฮ่องสอน  vs ชลบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
215
14:47
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - เชียงใหม่  vs เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
216
14:50
ปันจักสีลัต
B น้ำหนักเกิน 43 กก. และไม่เกิน 47 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - ประจวบคีรีขันธ์  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
217
15:09
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - นนทบุรี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
218
15:11
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - นราธิวาส  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
219
15:13
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - สงขลา  vs ชลบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
220
15:16
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - ฉะเชิงเทรา  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
221
15:33
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - ชัยภูมิ  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
222
15:38
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - กาฬสินธุ์  vs เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
223
15:48
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - ประจวบคีรีขันธ์  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
224
16:02
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - สมุทรปราการ  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
225
16:11
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - เพชรบุรี  vs นนทบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
226
16:24
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - บุรีรัมย์  vs เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
227
16:30
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - สุโขทัย  vs ยะลา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
228
16:36
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - นครศรีธรรมราช  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
229
16:41
ปันจักสีลัต
C น้ำหนักเกิน 47 กก. และไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - สุพรรณบุรี  vs นราธิวาส
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
230
16:55
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - สมุทรสาคร  vs มุกดาหาร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
231
17:12
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
232
17:30
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - แม่ฮ่องสอน  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
233
17:44
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
234
18:00
ปันจักสีลัต
D น้ำหนักเกิน 51 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - นราธิวาส  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
235
18:00
ปันจักสีลัต
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย A นนทบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
236
18:00
ปันจักสีลัต
ศิลปะร่ายรำการต่อสู้บุคคล บุคคลหญิง
 รอบคัดเลือก  สาย B ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
237
08.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
238
08.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A ปทุมธานี  vs หนองคาย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
239
08.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A สงขลา  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
240
08.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B อุบลราชธานี  vs อุตรดิตถ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
241
08.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B สุโขทัย  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
242
08.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A ราชบุรี  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
243
08.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A ลำปาง  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
244
08.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A ตราด  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
245
08.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
246
08.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B พิจิตร  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
247
08.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A พัทลุง  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
248
08.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A นครพนม  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
249
08.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย 5 หนองบัวลำภู  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
250
08.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B ตาก  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
251
08.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย B ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
252
10.15
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
253
10.15
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย A ราชบุรี  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
254
10.15
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย A หนองคาย  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
255
10.15
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย B อุบลราชธานี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
256
10.15
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย B อุตรดิตถ์  vs สุโขทัย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
257
10.15
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย A ราชบุรี  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
258
10.15
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย A อุดรธานี  vs ลำปาง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
259
10.15
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย A ภูเก็ต  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
260
10.15
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
261
10.15
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย B มุกดาหาร  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
262
10.15
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย A พัทลุง  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
263
10.15
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย A พิจิตร  vs นครพนม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
264
10.15
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย A ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
265
10.15
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย B ตาก  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
266
10.15
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย B ตรัง  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
267
13.00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs หนองคาย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
268
13.00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย A ราชบุรี  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
269
13.00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย A ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
270
13.00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย B อุบลราชธานี  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
271
13.00
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย B อุตรดิตถ์  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
272
13.00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย A ราชบุรี  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
273
13.00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย A อุดรธานี  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
274
13.00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย A ลำปาง  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
275
13.00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
276
13.00
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 47  สาย B มุกดาหาร  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
277
13.00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 49  สาย A พัทลุง  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
278
13.00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 50  สาย A พิจิตร  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
279
13.00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 51  สาย A นครพนม  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
280
13.00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 52  สาย B ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
281
13.00
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 53  สาย B ตรัง  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
282
14.45
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 55  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
283
14.45
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 56  สาย A ราชบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
284
14.45
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 57  สาย A หนองคาย  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
285
14.45
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 58  สาย B อุบลราชธานี  vs สุโขทัย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
286
14.45
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 60  สาย B พัทลุง  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
287
14.45
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 61  สาย A ราชบุรี  vs ลำปาง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
288
14.45
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 62  สาย A อุดรธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
289
14.45
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 63  สาย A ภูเก็ต  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
290
14.45
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 64  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
291
14.45
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 66  สาย B สมุทรปราการ  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
292
14.45
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 67  สาย A พัทลุง  vs นครพนม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
293
14.45
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 68  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
294
14.45
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 69  สาย A ปทุมธานี  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
295
14.45
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 70  สาย B ตาก  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
296
14.45
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 72  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
297
16.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 73  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
298
16.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 74  สาย A ราชบุรี  vs หนองคาย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
299
16.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 75  สาย A ปทุมธานี  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
300
16.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 77  สาย B อุตรดิตถ์  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
301
16.30
เปตอง
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 78  สาย B สุโขทัย  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
302
16.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 79  สาย A ราชบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
303
16.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 80  สาย A อุดรธานี  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
304
16.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 81  สาย A ลำปาง  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
305
16.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 83  สาย B มุกดาหาร  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
306
16.30
เปตอง
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 84  สาย B พิจิตร  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
307
16.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 85  สาย A พัทลุง  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
308
16.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 86  สาย A พิจิตร  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
309
16.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 87  สาย A นครพนม  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
310
16.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 89  สาย B ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
311
16.30
เปตอง
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 90  สาย B ราชบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
312
10:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย 1 สมุทรปราการ  vs ตาก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
313
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย 4 เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
314
14:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย 3 นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
315
16:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย 2 น่าน  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
316
14:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย 4 ปัตตานี  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
317
14:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย 3 ชลบุรี  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
318
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย 3 ยโสธร  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
319
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย 4 สุรินทร์  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
320
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 21 - สระบุรี  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
321
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 22 - เชียงใหม่  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
322
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 23 - นครสวรรค์  vs สตูล
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
323
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 24 - นครพนม  vs พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
324
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 25 - สุราษฎร์ธานี  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
325
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26 - ศรีสะเกษ  vs พิจิตร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
326
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27 - สมุทรปราการ  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
327
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28 - อำนาจเจริญ  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
328
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29 - ลำปาง  vs จันทบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
329
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - ร้อยเอ็ด  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
330
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - พิษณุโลก  vs กาฬสินธุ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
331
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - นครสวรรค์  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
332
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - บุรีรัมย์  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
333
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 34 - ปทุมธานี  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
334
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 35 - ประจวบคีรีขันธ์  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
335
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 36 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
336
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 216 - นครราชสีมา  vs ตราด
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
337
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 217 - กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
338
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 218 - ฉะเชิงเทรา  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
339
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 219 - บุรีรัมย์  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
340
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 220 - นครพนม  vs สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
341
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 221 - ระยอง  vs ชัยภูมิ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
342
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 222 - เชียงใหม่  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
343
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 223 - กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
344
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 224 - เพชรบูรณ์  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
345
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 225 - พังงา  vs สมุทรสงคราม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
346
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 226 - แพร่  vs ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
347
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 37 - แพร่  vs สิงห์บุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
348
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 38 - พะเยา  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
349
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 39 - ราชบุรี  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
350
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - ร้อยเอ็ด  vs พระนครศรีอยุธยา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
351
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - บุรีรัมย์  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
352
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - แม่ฮ่องสอน  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
353
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - พังงา  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
354
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
355
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 227 - ขอนแก่น  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
356
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 228 - ระยอง  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
357
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 221 - ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
358
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 222 - กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
359
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 223 - เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
360
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 224 - ปทุมธานี  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
361
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 225 - หนองบัวลำภู  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
362
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 226 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
363
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 227 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
364
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 228 - กำแพงเพชร  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
365
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 229 - พัทลุง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
366
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 230 - ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
367
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 231 - สงขลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
368
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 232 - อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
369
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 233 - ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
370
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 234 - อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
371
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 236 - ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
372
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 237 - อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
373
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 239 - ปทุมธานี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
374
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 240 - นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
375
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 241 - ตรัง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
376
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 242 - น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
377
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 243 - ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
378
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 244 - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
379
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 245 - พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
380
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 246 - ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
381
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 247 - พัทลุง  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
382
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 248 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
383
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 249 - นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
384
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 250 - สระแก้ว  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
385
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 252 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
386
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 253 - อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
387
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 254 - นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
388
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 256 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
389
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 257 - ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
390
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 258 - ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
391
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 235 - กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
392
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 251 - อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
393
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 255 - พิษณุโลก  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
394
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 260 - นครศรีธรรมราช  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
395
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 261 - ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
396
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 262 - สระแก้ว  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
397
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 263 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
398
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 264 - สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
399
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 265 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
400
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 266 - พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
401
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 267 - อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
402
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 268 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
403
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 269 - สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
404
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 270 - นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
405
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 271 - กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
406
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 61 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
407
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 62 - ยโสธร  vs ยะลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
408
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 63 - ขอนแก่น  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
409
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 64 - สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
410
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 65 - พิษณุโลก  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
411
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 66 - ขอนแก่น  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
412
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 67 - กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
413
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 68 - ร้อยเอ็ด  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
414
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 69 - ปทุมธานี  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
415
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 70 - สงขลา  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
416
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 71 - พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
417
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 72 - ยโสธร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
418
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
419
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 74 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
420
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 75 - ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
421
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 76 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
422
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 77 - ปทุมธานี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
423
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 78 - เพชรบูรณ์  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
424
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 79 - ยโสธร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
425
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 80 - นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
426
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 81 - กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
427
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 88 - กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
428
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 89 - ชลบุรี  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
429
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 84 - กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
430
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 85 - ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
431
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 86 - กำแพงเพชร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
432
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 87 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
433
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 90 - พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
434
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 71 - ตรัง  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
435
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 72 - ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
436
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 73 - พิษณุโลก  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
437
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 74 - ชัยนาท  vs สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
438
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 75 - ศรีสะเกษ  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
439
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 76 - ชัยภูมิ  vs พิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
440
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 77 - นราธิวาส  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
441
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 78 - อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
442
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 79 - พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
443
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 80 - นครนายก  vs ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
444
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 81 - ชัยนาท  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
445
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 82 - นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
446
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 83 - อ่างทอง  vs สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
447
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 84 - ยโสธร  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
448
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 85 - ตราด  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
449
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 86 - นครศรีธรรมราช  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
450
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 87 - อุบลราชธานี  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
451
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 88 - สุรินทร์  vs ปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
452
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 89 - นครศรีธรรมราช  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
453
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 90 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
454
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 91 - พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
455
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 92 - สงขลา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
456
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 93 - กระบี่  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
457
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 94 - พะเยา  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
458
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 95 - พิษณุโลก  vs สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
459
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 96 - ร้อยเอ็ด  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
460
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 97 - นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
461
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 98 - เชียงราย  vs พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
462
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 99 - ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
463
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 100 - ศรีสะเกษ  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
464
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 101 - พิษณุโลก  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
465
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 102 - จันทบุรี  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
466
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 103 - พิษณุโลก  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
467
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 104 - นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
468
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 105 - ชัยนาท  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
469
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 106 - ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
470
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 107 - นครสวรรค์  vs ชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
471
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 108 - ชุมพร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
472
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 109 - ลำปาง  vs บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
473
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 110 - ตรัง  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
474
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 111 - ศรีสะเกษ  vs หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
475
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 112 - ชลบุรี  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
476
09:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
477
09:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
478
09:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 56 กก. - ชาย ไม่เกิน 56 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
479
09:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
480
09:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
481
09:00
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 62 กก. - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 62 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
482
09:30
ยกน้ำหนัก
น้ำหนักรวม รุ่น 48 กก. - หญิง ไม่เกิน 48 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
483
11:00
ยกน้ำหนัก
สแนทช์ - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
484
11:00
ยกน้ำหนัก
คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 48 กก. - หญิง น้ำหนักตัวไม่เกิน 48 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ -
โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
485
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
486
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
487
10.45
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
488
10.45
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
489
11.30
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วงนิ่ง - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
490
10:13
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A สุพรรณบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
491
10:13
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A ยะลา  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
492
10:21
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A ลพบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
493
10:22
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
494
10:24
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B สงขลา  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
495
10:25
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B พิษณุโลก  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
496
10:27
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A ลำพูน  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
497
10:30
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
498
10:32
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A ลพบุรี  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
499
10:35
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B สุพรรณบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
500
10:41
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B จันทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
501
10:43
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย A ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
502
10:51
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A ลำปาง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
503
10:58
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A ตรัง  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
504
11:01
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย B จันทบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
505
11:04
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B สกลนคร  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
506
11:05
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย B เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
507
11:09
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย A สกลนคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
508
11:11
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
509
11:17
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B ตรัง  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
510
11:25
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย B ชลบุรี  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
511
11:27
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย A ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
512
11:28
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย A ยะลา  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
513
11:29
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย B ตรัง  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
514
11:30
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย B น่าน  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
515
11:35
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย A น่าน  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
516
11:36
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย A ชลบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
517
11:38
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย B ปทุมธานี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
518
11:40
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย B สกลนคร  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
519
11:46
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย A ลำปาง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
520
11:49
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย A ยะลา  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
521
11:50
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย B ตรัง  vs เลย
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
522
11:51
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 33  สาย B จันทบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
523
11:54
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 34  สาย A ยะลา  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
524
11:58
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สาย A มหาสารคาม  vs ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
525
12:05
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สาย B ชลบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
526
12:10
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
527
12:11
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย A สกลนคร  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
528
12:14
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
529
12:16
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 40  สาย B ตรัง  vs ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
530
12:17
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 41  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
531
12:18
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 42  สาย A ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
532
12:27
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 43  สาย A ยะลา  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
533
12:29
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 44  สาย B ตรัง  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
534
12:30
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 45  สาย B นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
535
12:31
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 46  สาย A นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
536
12:35
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 47  สาย B ปทุมธานี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
537
12:41
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 48  สาย A ศรีสะเกษ  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
538
12:43
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 49  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
539
12:48
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 50  สาย A นครปฐม  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
540
12:57
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
541
13:02
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 52  สาย A สกลนคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
542
13:08
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 53  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
543
13:17
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 54  สาย A ศรีสะเกษ  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
544
13:27
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 55  สาย B ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
545
13:33
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 56 - จันทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
546
13:40
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 57 - สกลนคร  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
547
13:41
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 58 - ลำปาง  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
548
13:42
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 59 - จันทบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
549
13:48
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 60 - ลพบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
550
13:53
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 61 - สกลนคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
551
13:54
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 62 - นครศรีธรรมราช  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
552
13:56
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 63 - ลพบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
553
13:57
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 64 - มหาสารคาม  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
554
13:58
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 65 - นครปฐม  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
555
14:05
ยูโด
รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66 - ชลบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
556
14:11
ยูโด
รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67 - ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
557
14:17
ยูโด
รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68 - มหาสารคาม  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
558
14:24
ยูโด
รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69 - ศรีสะเกษ  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
559
14:30
ยูโด
รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
560
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A อุบลราชธานี  vs กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
561
10:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B มุกดาหาร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
562
14:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย C กาฬสินธุ์  vs สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
563
16:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
564
07:30
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
565
07:37
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
566
07:44
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
567
07:51
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
568
07:58
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
569
08:05
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
570
08:12
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
571
08:19
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
572
08:26
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
573
08:33
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
574
08:40
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
575
08:47
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
576
08:54
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
577
09:01
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
578
09:08
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
579
09:15
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
580
09:22
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
581
09:29
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
582
09:36
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
583
09:43
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
584
09:50
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
585
09:57
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
586
10:04
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
587
10:11
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
588
10:18
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
589
10:25
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
590
10:32
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 H1  Heat 1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
591
10:39
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
592
10:46
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
593
10:53
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
594
11:00
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
595
11:07
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
596
11:14
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
597
11:21
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 H2  Heat 2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
598
11:28
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
599
11:35
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
600
11:42
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
601
11:49
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
602
11:56
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
603
12:03
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
604
12:10
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 H3  Heat 3 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
605
12:17
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
606
12:24
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
607
12:31
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
608
12:38
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
609
12:45
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
610
12:52
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
611
12:59
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
612
13:06
เรือพาย
คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
613
13:20
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
614
13:27
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
615
13:34
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 R1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
616
13:41
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
617
13:48
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
618
13:55
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร
 R -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
619
14:02
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 R2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
620
14:09
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
621
14:16
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
622
14:23
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
623
14:30
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
624
14:37
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
625
14:44
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
626
14:51
เรือพาย
คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
627
14:58
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
628
15:05
เรือพาย
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
629
15:12
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
630
15:19
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
631
15:26
เรือพาย
เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
632
15:33
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
633
15:40
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
634
15:47
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
635
15:54
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
636
16:01
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
637
16:08
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
638
16:15
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 SF1 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
639
16:29
เรือพาย
คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
640
16:29
เรือพาย
คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
641
16:36
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
642
16:43
เรือพาย
แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
643
16:50
เรือพาย
เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
644
16:57
เรือพาย
กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
645
17:04
เรือพาย
เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร
 SF2 -
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
646
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย ก สุพรรณบุรี  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
647
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย ก ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
648
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย ข น่าน  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
649
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย ก ปทุมธานี  vs เชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
650
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย ก ศรีสะเกษ  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
651
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย ข นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
652
16:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย ข อ่างทอง  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
653
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย ค กาญจนบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
654
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย ค พิจิตร  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
655
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย ค กรุงเทพมหานคร 2  vs แม่ฮ่องสอน 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
656
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย ค จันทบุรี 2  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
657
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย ง อุตรดิตถ์  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
658
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบรองชนะเลิศ - สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
659
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - นนทบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
660
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - น่าน  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
661
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย ง สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
662
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย ง เพชรบุรี 2  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
663
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย ก สุพรรณบุรี  vs ระยอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
664
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย ก พะเยา  vs จันทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
665
16:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย ก กาฬสินธุ์ 2  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
666
16:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย ก เพชรบุรี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
667
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
668
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
669
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
670
08:30
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
671
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
672
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
673
08:30
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
674
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
675
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
676
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
677
08:30
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
678
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
679
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
680
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
681
08:30
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก  Heat 4 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
682
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 1 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
683
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 2 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
684
08:30
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - หญิง
 รอบคัดเลือก  Heat 3 -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
685
08:30
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย
 รอบคัดเลือก -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
686
16.00
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
687
16.00
ว่ายน้ำ
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
688
16.00
ว่ายน้ำ
ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
689
16.00
ว่ายน้ำ
กรรเชียง 100 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
690
16.00
ว่ายน้ำ
กบ 200 เมตร - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
691
16.00
ว่ายน้ำ
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
692
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมหญิง
 รอบแรก -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
693
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง
 รอบแรก -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
694
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
695
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
696
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A ชัยนาท  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
697
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
698
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
699
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย B สิงห์บุรี  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
700
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย A พัทลุง  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
701
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย B อุดรธานี  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
702
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  สาย A กำแพงเพชร  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
703
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
704
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - ชัยนาท  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
705
10.00
สนุกเกอร์
ประเภทคู่ 15 แดง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - เพชรบุรี  vs สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
706
12.30
สนุกเกอร์
ประเภทคู่ 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - ขอนแก่น  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
707
12.30
สนุกเกอร์
ประเภทคู่ 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - ชลบุรี  vs นครสวรรค์
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
708
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทคู่ 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - เพชรบุรี  vs ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
709
15.00
สนุกเกอร์
ประเภทคู่ 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - เชียงใหม่  vs ตรัง
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
710
09.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
711
09.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 2  สาย B ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
712
09.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 3  สาย C เชียงใหม่  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
713
09.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 4  สาย C สุรินทร์  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
714
09.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 5  สาย D ภูเก็ต  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
715
09.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสาม  คู่ที่ 6  สาย D มหาสารคาม  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
716
09.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 7  สาย A พะเยา  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
717
09.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 8  สาย B ลำพูน  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
718
09.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 9  สาย C กาญจนบุรี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
719
09.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 10  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
720
09.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสาม  คู่ที่ 11  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
721
09.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 12  สาย A พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
722
09.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 13  สาย B ภูเก็ต  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
723
09.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 14  สาย C สุรินทร์  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
724
09.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 15  สาย C เชียงราย  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
725
09.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 16  สาย D นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
726
09.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสาม  คู่ที่ 17  สาย D ลำพูน  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
727
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 1 - นครราชสีมา  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
728
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 2 - นนทบุรี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
729
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 3 - กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
730
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 4 - เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
731
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 5 - นครราชสีมา  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
732
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 6 - สุรินทร์  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
733
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 7 - พะเยา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
734
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 8 - ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
735
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 9 - กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
736
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 10 - สุรินทร์  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
737
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 11 - สมุทรสาคร  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
738
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบ 8 ทีม  คู่ที่ 12 - นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
739
09:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C อ่างทอง  vs นครนายก
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
740
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D สระบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
741
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย X นครนายก  vs สระบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
742
12:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย X อุตรดิตถ์  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
743
13:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย X ปัตตานี  vs น่าน
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
744
14:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย Y ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
745
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A นนทบุรี  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
746
14:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
747
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
748
14:50
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B ศรีสะเกษ  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
749
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
750
16:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A น่าน  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
751
16:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
752
17:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B สมุทรปราการ  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 752 รายการ