ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 หมากล้อม  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย B พะเยา  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย C นนทบุรี  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย C สุรินทร์  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย D ศรีสะเกษ  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย D นครราชสีมา  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย A นครราชสีมา  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย B นครปฐม  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย C ชลบุรี  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย D ศรีสะเกษ  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย A นครราชสีมา  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย C นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย C เชียงใหม่  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย D ชลบุรี  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 47  สาย D ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A ลำปาง  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย B สงขลา  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย C สุรินทร์  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย D น่าน  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย D มหาสารคาม  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย A พัทลุง  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย B น่าน  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สาย C สุรินทร์  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สาย D ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย A สมุทรสาคร  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
30
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
31
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย C นครปฐม  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
32
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย C เชียงราย  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
33
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย D น่าน  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
34
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย D ลำพูน  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 34 รายการ