ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 ฟุตบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
14:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 2 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย 1 นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 2 สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย 1 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ