ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 ซอฟท์เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
2
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย C ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
3
09.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย E กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
4
09.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย F พิจิตร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
5
09.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย G กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
6
09.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B ศรีสะเกษ 2  vs นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
7
10.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C ชลบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
8
10.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D พิจิตร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
9
10.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย F ราชบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
10
10.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย G กำแพงเพชร 2  vs นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
11
10.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A กำแพงเพชร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
12
10.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
13
11.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย C สุพรรณบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
14
11.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
15
11.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย E พระนครศรีอยุธยา  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
16
11.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย F สมุทรสาคร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
17
11.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย G ลำปาง  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
18
11.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย H สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
19
12.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A กำแพงเพชร 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
20
12.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B นครศรีธรรมราช 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
21
12.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย C น่าน 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
22
12.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย D พระนครศรีอยุธยา 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
23
12.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย E นครราชสีมา 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
24
12.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย F น่าน 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
25
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย G นนทบุรี 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
26
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย H พิจิตร 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
27
13.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย B ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
28
13.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย C ศรีสะเกษ  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
29
13.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย E กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
30
13.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย F พิจิตร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
31
14.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย G กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
32
14.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย B ศรีสะเกษ 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
33
14.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย C ชลบุรี 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
34
14.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย D พิจิตร 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
35
14.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย F ราชบุรี 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
36
14.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย G กำแพงเพชร 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
37
15.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 37 - กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
38
15.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 38 - สุราษฎร์ธานี  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
39
15.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 39 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
40
15.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 40 - นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
41
15.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 41 - กำแพงเพชร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
42
15.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 42 - พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
43
16.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 43 - กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
44
16.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 44 - สุราษฎร์ธานี  vs ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
45
16.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 45 - กำแพงเพชร 2  vs นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
46
16.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 46 - ศรีสะเกษ 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
47
16.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 47 - ชลบุรี 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
48
16.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 48 - พิจิตร 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
49
17.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 49 - นครราชสีมา 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
50
17.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 50 - น่าน 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
51
17.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 51 - กำแพงเพชร 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
52
17.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 52 - พิจิตร 2  vs นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 52 รายการ