ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561 วู้ดบอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมชาย
 รอบแรก -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบแรก -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ