ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08.00
กอล์ฟ
ทีมชาย
 วันที่ 1 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
2
08.00
กอล์ฟ
บุคคลชาย
 วันที่ 1 -
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
3
06:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลชาย
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
4
06:00
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - แบบลงเป้าหมายแม่นยำ Accuracy บุคคลหญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
5
15:45
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลชาย
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
6
15:45
กีฬาทางอากาศ
ร่มร่อน - เวลาและระยะทาง บุคคลหญิง
 สะสมคะแนน -
สนามบินชั่วคราว บ้านนาท่อ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
7
09:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย Y
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
8
11:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย C
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
9
13:00
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย Z
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
10
15:00
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
11
09:00
จักรยาน
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (30 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
12
10:30
จักรยาน
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (15 กม.)
 รอบชิงชนะเลิศ -
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
13
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย B ราชบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
14
09.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย C ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
15
09.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย E กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
16
09.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย F พิจิตร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
17
09.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย G กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
18
09.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B ศรีสะเกษ 2  vs นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
19
10.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C ชลบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
20
10.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D พิจิตร 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
21
10.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย F ราชบุรี 2  vs น่าน 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
22
10.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย G กำแพงเพชร 2  vs นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
23
10.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย A กำแพงเพชร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
24
10.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
25
11.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย C สุพรรณบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
26
11.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
27
11.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย E พระนครศรีอยุธยา  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
28
11.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย F สมุทรสาคร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
29
11.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย G ลำปาง  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
30
11.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย H สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
31
12.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A กำแพงเพชร 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
32
12.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B นครศรีธรรมราช 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
33
12.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย C น่าน 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
34
12.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย D พระนครศรีอยุธยา 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
35
12.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย E นครราชสีมา 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
36
12.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย F น่าน 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
37
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 25  สาย G นนทบุรี 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
38
13.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 26  สาย H พิจิตร 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
39
13.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 27  สาย B ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
40
13.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 28  สาย C ศรีสะเกษ  vs สงขลา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
41
13.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 29  สาย E กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
42
13.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 30  สาย F พิจิตร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
43
14.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย G กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
44
14.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย B ศรีสะเกษ 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
45
14.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย C ชลบุรี 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
46
14.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย D พิจิตร 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
47
14.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย F ราชบุรี 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
48
14.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย G กำแพงเพชร 2  vs สุพรรณบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
49
15.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 37 - กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
50
15.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 38 - สุราษฎร์ธานี  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
51
15.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 39 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
52
15.20
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 40 - นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
53
15.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 41 - กำแพงเพชร  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
54
15.40
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 42 - พิจิตร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
55
16.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 43 - กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
56
16.00
ซอฟท์เทนนิส
ชายเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 44 - สุราษฎร์ธานี  vs ลำปาง
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
57
16.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 45 - กำแพงเพชร 2  vs นครศรีธรรมราช 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
58
16.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 46 - ศรีสะเกษ 2  vs ราชบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
59
16.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 47 - ชลบุรี 2  vs พระนครศรีอยุธยา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
60
16.40
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 48 - พิจิตร 2  vs นครราชสีมา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
61
17.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 49 - นครราชสีมา 2  vs สงขลา 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
62
17.00
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 50 - น่าน 2  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
63
17.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 51 - กำแพงเพชร 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
64
17.20
ซอฟท์เทนนิส
หญิงเดี่ยว
 รอบ 16 คน  คู่ที่ 52 - พิจิตร 2  vs นนทบุรี 2
สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ (ปั้นดิน) อ.เมือง จ.น่าน
65
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย MC ขอนแก่น  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
66
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย WC ลำพูน  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
67
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย MC ระยอง  vs ลำพูน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
68
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย WC ตราด  vs ขอนแก่น
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
69
14:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย MB ชัยภูมิ  vs เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
70
14:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย WA กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
71
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย A ตรัง  vs นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
72
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
73
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย B นครสวรรค์  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
74
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 20  สาย B พิษณุโลก  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
75
11:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 21  สาย A พัทลุง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
76
11:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 22  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
77
12:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 23  สาย B ลำปาง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
78
12:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 24  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
79
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย A นครศรีธรรมราช  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
80
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย A ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
81
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย B พัทลุง  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
82
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย B น่าน  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
83
15:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย A ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
84
15:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย A มหาสารคาม  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
85
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ชลบุรี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
86
16:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
87
16:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย B นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
88
16:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย B นครปฐม  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
89
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C สงขลา  vs ชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
90
17:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
91
18:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A ปทุมธานี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
92
18:00
เซปักตะกร้อ
ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
93
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย C ราชบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
94
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย D ศรีสะเกษ  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
95
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C พัทลุง  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
96
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D ชัยนาท  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
97
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ภูเก็ต  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
100
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - กำแพงเพชร  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
101
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - ประจวบคีรีขันธ์  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
102
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ระยอง  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
103
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - สุราษฎร์ธานี  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
104
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - เชียงใหม่  vs อุบลราชธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
105
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - ชลบุรี  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
106
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - สระบุรี  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
107
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - แม่ฮ่องสอน  vs พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
108
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - ชุมพร  vs กาฬสินธุ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
109
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - สมุทรสาคร  vs กำแพงเพชร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
110
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - ภูเก็ต  vs นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
111
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - สุพรรณบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
112
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - เชียงใหม่  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
113
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - นครปฐม  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
114
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - เชียงราย  vs กระบี่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
115
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
116
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - สุรินทร์  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
117
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - สมุทรสาคร  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
118
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
119
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - นครสวรรค์  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
120
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
121
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - นครศรีธรรมราช  vs นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
122
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - กระบี่  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
123
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - ลำปาง  vs ชัยนาท
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
124
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - อุบลราชธานี  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
125
08.30
เทควันโด
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
126
08.30
เทควันโด
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
127
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 29 - พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
128
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - อุบลราชธานี  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
129
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - ชัยนาท  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
130
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - ชลบุรี  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
131
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - นนทบุรี  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
132
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 34 - บึงกาฬ  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
133
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 35 - ชลบุรี  vs สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
134
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 36 - พระนครศรีอยุธยา  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
135
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 37 - ตรัง  vs ชุมพร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
136
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 38 - สมุทรสาคร  vs นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
137
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 39 - สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
138
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - สมุทรปราการ  vs ขอนแก่น
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
139
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - ชลบุรี  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
140
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - นครศรีธรรมราช  vs สุรินทร์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
141
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - บึงกาฬ  vs ภูเก็ต
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
142
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
143
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - เชียงใหม่  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
144
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
145
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - นครราชสีมา  vs นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
146
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 48 - กระบี่  vs บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
147
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
148
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - บุรีรัมย์  vs ประจวบคีรีขันธ์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
149
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - ชัยภูมิ  vs สตูล
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
150
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - นนทบุรี  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
151
11.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - อ่างทอง  vs ปทุมธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
152
11.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - สงขลา  vs พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
153
11.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
154
11.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - สุพรรณบุรี  vs บึงกาฬ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
155
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 53 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
156
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 54 - บึงกาฬ  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
157
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 55 - ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
158
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 56 - ชลบุรี  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
159
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 57 - ชุมพร  vs นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
160
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 58 - สุพรรณบุรี  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
161
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 59 - เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
162
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 60 - บึงกาฬ  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
163
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 61 - พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
164
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 62 - นครนายก  vs บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
165
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 63 - กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
166
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 64 - สตูล  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
167
13.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - ปทุมธานี  vs สงขลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
168
13.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
169
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68 - เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
170
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 42 กก. น้ำหนักไม่เกิน 42 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65 - นนทบุรี  vs กาญจนบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
171
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67 - นครนายก  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
172
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 59 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69 - กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
173
15.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 37 กก. มากกว่า 33 กก. แต่ไม่เกิน 37 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66 - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
174
15.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 33 กก. มากกว่า 29 กก. แต่ไม่เกิน 33 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70 - บุรีรัมย์  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
175
15.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมชาย 5 คน
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
176
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน)
 รอบแรก -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
177
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน)
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
178
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (ชายเดี่ยว)
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
179
09:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
180
09:00
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
181
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
182
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
183
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
184
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A นครราชสีมา  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
185
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
186
09:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B เชียงใหม่  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
187
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
188
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A เพชรบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
189
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B ระนอง  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
190
10:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B พิจิตร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
191
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 9 - กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
192
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 10 - ราชบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
193
13:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง ยุวชน
 พบกันหมด  คู่ที่ 11 - กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
194
13:00
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
 พบกันหมด  คู่ที่ 12 - เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
195
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
196
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A สตูล  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
197
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย B สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
198
14:30
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B นครปฐม  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
199
16:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
200
16:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย A ขอนแก่น  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
201
16:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย B ระนอง  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
202
16:00
เทเบิลเทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B สงขลา  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
203
09:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
204
11:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B นครสวรรค์  vs พิษณุโลก
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
205
13:00
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C ขอนแก่น  vs กำแพงเพชร
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
206
14:30
เนตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D นครนายก  vs น่าน
โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน
207
08:45
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย ก อ่างทอง  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
208
10:15
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย C นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
209
11:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย ง น่าน  vs ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
210
13.15
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย D ชลบุรี  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
211
15:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย ค อุดรธานี  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
212
17.00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย A ปัตตานี  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
213
18:26
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ก ระนอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
214
18:29
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A อุดรธานี  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
215
18:45
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย ข ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
216
18:47
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
217
19:05
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A สงขลา  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
218
19:10
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ก ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
219
19:25
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ข นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
220
19:32
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B เชียงราย  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
221
19:45
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ก อ่างทอง  vs ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
222
19:58
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
223
20:00
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ข ชัยภูมิ  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
224
20:14
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A อุดรธานี  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
225
10:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย C นครราชสีมา  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
226
10:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย B เชียงใหม่  vs สระบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
227
10:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย B นครปฐม  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
228
10:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย C นครศรีธรรมราช  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
229
13:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย B สระบุรี  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
230
13:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย B อุดรธานี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
231
13:00
แบดมินตัน
ทีมหญิง
 รอบแรก  สาย C เชียงราย  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
232
13:00
แบดมินตัน
ทีมชาย
 รอบแรก  สาย C แพร่  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
233
10:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย 1 สมุทรสงคราม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
234
12:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย 2 สงขลา  vs นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
235
14:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย 3 ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
236
16:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย 4 น่าน  vs ลำพูน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
237
14:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 2 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
238
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 2 สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
239
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย 1 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
240
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย 1 นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
241
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - นราธิวาส  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
242
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - สกลนคร  vs อุตรดิตถ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
243
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ระยอง  vs ลำพูน
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
244
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - สมุทรปราการ  vs กาฬสินธุ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
245
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - เชียงราย  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
246
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - สงขลา  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
247
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ตราด  vs ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
248
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - ระยอง  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
249
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - สุราษฎร์ธานี  vs เลย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
250
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - พระนครศรีอยุธยา  vs อุดรธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
251
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - ปทุมธานี  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
252
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
253
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - บุรีรัมย์  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
254
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - อุบลราชธานี  vs ระนอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
255
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - อุตรดิตถ์  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
256
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 201 - พระนครศรีอยุธยา  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
257
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 202 - ตราด  vs พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
258
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 203 - ระยอง  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
259
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 204 - กาญจนบุรี  vs สุรินทร์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
260
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 205 - ลำพูน  vs ขอนแก่น
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
261
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 206 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
262
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 207 - พิจิตร  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
263
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 208 - กระบี่  vs ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
264
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 209 - ปราจีนบุรี  vs สุโขทัย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
265
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 210 - นครนายก  vs สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
266
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 211 - เพชรบูรณ์  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
267
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 212 - ประจวบคีรีขันธ์  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
268
13:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 213 - นครพนม  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
269
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - สมุทรปราการ  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
270
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - ยโสธร  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
271
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - สมุทรปราการ  vs เพชรบูรณ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
272
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - สงขลา  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
273
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - นราธิวาส  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
274
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 214 - เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
275
18:00
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 215 - ระยอง  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
276
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 180 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
277
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 132 - พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
278
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 133 - น่าน  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
279
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 134 - ยโสธร  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
280
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 135 - ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
281
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 136 - ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
282
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 137 - อุตรดิตถ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
283
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 138 - พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
284
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 139 - เพชรบูรณ์  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
285
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 140 - พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
286
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 141 - กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
287
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 142 - น่าน  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
288
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 143 - สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
289
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 144 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
290
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 145 - ตรัง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
291
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 146 - พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
292
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 147 - น่าน  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
293
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 148 - พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
294
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 149 - สงขลา  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
295
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 150 - อุตรดิตถ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
296
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 155 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
297
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 156 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
298
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 157 - น่าน  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
299
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 158 - สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
300
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 159 - ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
301
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 161 - พิษณุโลก  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
302
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 162 - อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
303
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 164 - สมุทรปราการ  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
304
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 165 - อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
305
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 166 - น่าน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
306
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 167 - นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
307
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 168 - กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
308
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 169 - เพชรบูรณ์  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
309
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 170 - หนองบัวลำภู  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
310
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 171 - อุตรดิตถ์  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
311
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 172 - นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
312
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 173 - พัทลุง  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
313
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 174 - เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
314
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 175 - พัทลุง  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
315
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 176 - น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
316
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 177 - ชัยภูมิ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
317
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 178 - สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
318
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 179 - สงขลา  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
319
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 181 - อุบลราชธานี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
320
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 187 - พัทลุง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
321
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 188 - น่าน  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
322
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 189 - สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
323
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 190 - พัทลุง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
324
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 191 - อุบลราชธานี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
325
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 193 - สุพรรณบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
326
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 194 - หนองบัวลำภู  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
327
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - สงขลา  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
328
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
329
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
330
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
331
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - ร้อยเอ็ด  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
332
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 197 - กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
333
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 198 - ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
334
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 199 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
335
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 200 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
336
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 201 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
337
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 202 - อุบลราชธานี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
338
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 203 - ตรัง  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
339
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 204 - อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
340
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 205 - น่าน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
341
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 206 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
342
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 207 - เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
343
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 208 - น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
344
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 209 - พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
345
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 210 - อุตรดิตถ์  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
346
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 211 - หนองบัวลำภู  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
347
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 7 - นนทบุรี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
348
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
349
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 9 - เพชรบูรณ์  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
350
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - ยะลา  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
351
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 31 - นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
352
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 32 - น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
353
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 33 - พัทลุง  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
354
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 34 - เพชรบูรณ์  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
355
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - อุดรธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
356
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
357
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - พัทลุง  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
358
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 38 - กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
359
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - ยโสธร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
360
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - เชียงใหม่  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
361
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
362
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - พัทลุง  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
363
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
364
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - กำแพงเพชร  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
365
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - อุบลราชธานี  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
366
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
367
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
368
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 48 - ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
369
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 49 - พัทลุง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
370
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 50 - กำแพงเพชร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
371
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
372
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 52 - ยโสธร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
373
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 53 - พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
374
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 54 - กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
375
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 55 - นครปฐม  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
376
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 56 - กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
377
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57 - อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
378
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 58 - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
379
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 59 - สุพรรณบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
380
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 60 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
381
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 33 - ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
382
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 34 - พะเยา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
383
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 35 - แม่ฮ่องสอน  vs ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
384
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 36 - นครนายก  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
385
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 37 - อ่างทอง  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
386
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 38 - นครสวรรค์  vs บึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
387
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 39 - นครราชสีมา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
388
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 40 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
389
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 41 - อุบลราชธานี  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
390
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 42 - จันทบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
391
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 43 - นนทบุรี  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
392
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 44 - นครนายก  vs สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
393
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 45 - พิษณุโลก  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
394
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 46 - กรุงเทพมหานคร  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
395
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 47 - นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
396
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 48 - นครสวรรค์  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
397
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 49 - นครปฐม  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
398
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 50 - สระแก้ว  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
399
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 51 - พะเยา  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
400
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 52 - นครพนม  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
401
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 53 - อ่างทอง  vs สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
402
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 54 - นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
403
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 55 - นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
404
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 56 - สมุทรปราการ  vs กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
405
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 57 - กาฬสินธุ์  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
406
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 58 - ตาก  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
407
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 59 - กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
408
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 60 - สระแก้ว  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
409
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 61 - ตรัง  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
410
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 62 - ร้อยเอ็ด  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
411
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 63 - อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
412
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 64 - ราชบุรี  vs สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
413
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 65 - ตราด  vs ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
414
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 66 - พะเยา  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
415
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 67 - นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
416
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 68 - กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
417
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 69 - ชลบุรี  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
418
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 70 - นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
419
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
420
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
421
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
422
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
423
10:22
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
424
10:23
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
425
10:25
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A สุพรรณบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
426
10:26
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B เพชรบูรณ์  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
427
10:29
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B ชลบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
428
10:30
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A ตรัง  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
429
10:32
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A สุพรรณบุรี  vs ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
430
10:33
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
431
10:34
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A นครปฐม  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
432
10:36
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย B นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
433
10:37
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
434
10:41
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B ปทุมธานี  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
435
10:43
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
436
10:44
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A น่าน  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
437
10:45
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย A ยะลา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
438
10:52
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B จันทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
439
10:53
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 17  สาย B อุบลราชธานี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
440
10:55
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18  สาย A น่าน  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
441
10:56
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19  สาย A ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
442
11:00
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 20  สาย B จันทบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
443
11:03
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 21  สาย A ยะลา  vs นนทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
444
11:09
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 22  สาย A ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
445
11:11
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 23  สาย B ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
446
11:13
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24  สาย B สกลนคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
447
11:13
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 25  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
448
11:16
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 26  สาย A สุพรรณบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
449
11:23
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 27  สาย B เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
450
11:24
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 28  สาย B ชลบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
451
11:34
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 29  สาย A ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
452
11:42
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 30  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
453
11:44
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 31  สาย B เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
454
11:46
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 32  สาย B ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
455
11:57
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 33  สาย A ชลบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
456
12:04
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 34  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
457
12:11
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 35  สาย B จันทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
458
12:13
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 36  สาย B เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
459
12:15
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 37  สาย A ยะลา  vs ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
460
12:16
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 38  สาย A ศรีสะเกษ  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
461
12:20
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
462
12:23
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 40  สาย B ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
463
12:25
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 41  สาย A ยะลา  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
464
12:29
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 42  สาย A นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
465
12:30
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 43  สาย B ชลบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
466
12:32
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 44  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
467
12:37
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 45  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
468
12:45
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 46  สาย B เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
469
12:47
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 47  สาย A ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
470
12:52
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 48  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
471
12:58
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 49  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
472
13:06
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 50  สาย B จันทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
473
13:08
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 51  สาย A ยะลา  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
474
13:13
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 52  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
475
13:20
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 53  สาย A ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
476
13:23
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 54  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
477
13:31
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 55 - ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
478
13:37
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 56 - จันทบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
479
13:40
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 58 - เพชรบูรณ์  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
480
13:41
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 57 - ศรีสะเกษ  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
481
13:47
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 59 - น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
482
13:50
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 60 - นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
483
13:55
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 62 - ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
484
13:59
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 63 - นครปฐม  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
485
14:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 64 - เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
486
14:04
ยูโด
รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65 - สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
487
14:09
ยูโด
รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66 - นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
488
14:13
ยูโด
รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67 - ชลบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
489
14:20
ยูโด
รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68 - ยะลา  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
490
14:25
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
491
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A กระบี่  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
492
10:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
493
14:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C สุรินทร์  vs นครนายก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
494
16:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D เชียงใหม่  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
495
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ข นครสวรรค์  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
496
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย ข นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
497
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย ก สงขลา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
498
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย ก ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
499
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย ข เพชรบูรณ์  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
500
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย ก สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
501
16:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย ก ศรีสะเกษ  vs เชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
502
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ง สงขลา  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
503
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ง กาฬสินธุ์ 2  vs ยะลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
504
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
505
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย ก จันทบุรี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
506
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย ก ระยอง  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
507
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - ภูเก็ต  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
508
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
509
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน หญิง
 รอบคัดเลือก - น่าน  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
510
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย ก แม่ฮ่องสอน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
511
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย ก กาฬสินธุ์  vs พะเยา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
512
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย ข น่าน  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
513
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย ข ชัยนาท  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
514
16:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย ข ขอนแก่น  vs กาญจนบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
515
16:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย ข ปัตตานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
516
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี ทีมชาย
 รอบแรก -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
517
08:30
วู้ดบอล
นับจำนวนการตี บุคคลชาย
 รอบแรก -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
518
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A เชียงราย  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
519
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B นครสวรรค์  vs ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
520
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
521
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
522
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs ชัยนาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
523
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย B อุดรธานี  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
524
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย A ระยอง  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
525
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย B สงขลา  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
526
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 9  สาย A ชัยนาท  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
527
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 10  สาย B นครสวรรค์  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
528
08:30
วู้ดบอลนับจำนวนเกท
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11 - สุราษฎร์ธานี  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
529
10.00
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
530
10.00
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - สระบุรี  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
531
12.30
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9 - ปทุมธานี  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
532
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 31  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
533
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 32  สาย B พะเยา  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
534
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 33  สาย C นนทบุรี  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
535
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 34  สาย C สุรินทร์  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
536
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 35  สาย D ศรีสะเกษ  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
537
09:00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบแรก  คู่ที่ 36  สาย D นครราชสีมา  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
538
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 37  สาย A นครราชสีมา  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
539
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 38  สาย B นครปฐม  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
540
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 39  สาย C ชลบุรี  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
541
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 40  สาย D ศรีสะเกษ  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
542
09:00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 41  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
543
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 42  สาย A นครราชสีมา  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
544
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 43  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
545
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 44  สาย C นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
546
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 45  สาย C เชียงใหม่  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
547
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 46  สาย D ชลบุรี  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
548
09:00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 47  สาย D ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
549
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 1  สาย A ลำปาง  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
550
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 2  สาย B สงขลา  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
551
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 3  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
552
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 4  สาย C สุรินทร์  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
553
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5  สาย D น่าน  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
554
13.00
หมากล้อม
คู่ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6  สาย D มหาสารคาม  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
555
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 7  สาย A พัทลุง  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
556
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8  สาย B น่าน  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
557
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 9  สาย C สุรินทร์  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
558
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สาย D ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
559
13.00
หมากล้อม
คู่หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
560
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย A สมุทรสาคร  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
561
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
562
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 14  สาย C นครปฐม  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
563
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 15  สาย C เชียงราย  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
564
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย D น่าน  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
565
13.00
หมากล้อม
คู่ผสม
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย D ลำพูน  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
566
09:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A สุรินทร์  vs ปัตตานี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
567
10:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
568
11:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย X อุตรดิตถ์  vs ปัตตานี
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
569
12:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย X เชียงใหม่  vs น่าน
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
570
13:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย Y ชลบุรี  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
571
14:00
ฮอกกี้
ในร่ม Indoor Hockey ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย Y อ่างทอง  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
572
13:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย C ตรัง  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
573
14:00
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย C ขอนแก่น  vs ลำปาง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
574
14:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย D ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
575
14:50
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย D สมุทรปราการ  vs จันทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
576
15:40
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
577
16:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย C จันทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
578
16:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D กาญจนบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
579
17:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 579 รายการ