ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561 มวยปล้ำ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09.00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 77 - ตรัง  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 78 - กระบี่  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 79 - หนองบัวลำภู  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 80 - ยโสธร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 81 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 82 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 83 - ตรัง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 84 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 64 - สระแก้ว  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 65 - แพร่  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 66 - ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 67 - ชลบุรี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
13
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 68 - สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
14
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 69 - อุตรดิตถ์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
15
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 70 - อุบลราชธานี  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
16
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 71 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
17
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 72 - ระนอง  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
18
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - ตรัง  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
19
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 74 - น่าน  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
20
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 75 - ระนอง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 76 - นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 87 - ชัยภูมิ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 88 - สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 89 - หนองบัวลำภู  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
25
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 90 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
26
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 91 - สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 92 - ขอนแก่น  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 93 - นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 94 - นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 95 - หนองบัวลำภู  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 96 - อุบลราชธานี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 97 - ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 97 - ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 98 - นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 99 - แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 100 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 101 - ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
38
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 102 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
39
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 103 - ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
40
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 104 - นครศรีธรรมราช  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
41
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 105 - พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
42
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 106 - อุบลราชธานี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
43
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 107 - ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
44
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 108 - หนองบัวลำภู  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
45
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 109 - พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
46
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 112 - สุพรรณบุรี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
47
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 113 - นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
48
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 110 - อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
49
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 85 - ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
50
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 86 - หนองบัวลำภู  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
51
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 111 - สงขลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
52
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 114 - สมุทรปราการ  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
53
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
54
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 116 - ชลบุรี  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
55
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 117 - หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
56
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 118 - สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
57
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119 - อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
58
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 120 - น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
59
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121 - อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
60
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 122 - นนทบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
61
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123 - อุบลราชธานี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
62
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 124 - สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
63
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
64
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 126 - สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
65
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 127 - นนทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
66
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 128 - สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
67
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 129 - ระนอง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
68
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 130 - น่าน  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
69
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 131 - สงขลา  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
70
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ยโสธร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
71
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
72
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - อุดรธานี  vs พังงา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
73
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
74
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
75
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
76
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - กระบี่  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
77
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
78
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 9 - อุตรดิตถ์  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
79
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 10 - เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
80
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 11 - ชลบุรี  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
81
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 12 - พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
82
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - พัทลุง  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
83
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - อุดรธานี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
84
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
85
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 16 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
86
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
87
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - ร้อยเอ็ด  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
88
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
89
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 23 - สระแก้ว  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
90
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 24 - พัทลุง  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
91
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 25 - ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
92
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 27 - เพชรบูรณ์  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
93
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 28 - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
94
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29 - นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
95
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
96
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 21 - ยโสธร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
97
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 22 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 97 รายการ