ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:30
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย W
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2
11:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3
13:30
คริกเก็ต
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย X
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
4
15:30
คริกเก็ต
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
5
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย MB สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
6
09:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย WB เชียงใหม่  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
7
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย MB กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
8
11:30
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย WA กรุงเทพมหานคร  vs ชัยนาท
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
9
14:00
ซอฟท์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย MA น่าน  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
10
14:00
ซอฟท์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย WC ตราด  vs น่าน
สนามกีฬาพญาผานอง อ.ปัว จ.น่าน
11
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครพนม  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A ลำปาง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
13
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย B ราชบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
14
10:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
15
11:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
16
11:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
17
12:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย B นครพนม  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
18
12:00
เซปักตะกร้อ
หญิงคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B ชลบุรี  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
19
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย A แพร่  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
20
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
21
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย B ขอนแก่น  vs ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
22
14:00
เซปักตะกร้อ
ทีมเดี่ยว - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B ปทุมธานี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
23
15:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
24
15:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย A ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
25
16:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย B น่าน  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
26
16:00
เซปักตะกร้อ
ชายคู่
 รอบแรก  คู่ที่ 16  สาย B พัทลุง  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
27
10:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครสวรรค์  vs บึงกาฬ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
28
10:40
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมหญิง (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B อุดรธานี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
29
11:20
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A แม่ฮ่องสอน  vs ตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
30
12:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีมชาย (กติกาสากล)
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
31
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ชัยนาท  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
32
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - สมุทรสาคร  vs พิจิตร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
33
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - อุบลราชธานี  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
34
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ขอนแก่น  vs ชุมพร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
35
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - บึงกาฬ  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
36
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
37
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - ปัตตานี  vs พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
38
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
39
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - ลำปาง  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
40
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - อุบลราชธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - ลพบุรี  vs ชัยภูมิ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - เชียงใหม่  vs นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - สตูล  vs พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
44
08.30
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - นครราชสีมา  vs ชุมพร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
45
08.30
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
46
08.30
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - ยะลา  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47
08.30
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - สมุทรปราการ  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
48
08.30
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - ลำพูน  vs พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
49
08.30
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
50
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
51
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - สกลนคร  vs ตรัง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
52
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - นครปฐม  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
53
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - สมุทรปราการ  vs สิงห์บุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
54
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
55
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - ปทุมธานี  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
56
08.30
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - สงขลา  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
57
08.30
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
58
08.30
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - นครศรีธรรมราช  vs สระแก้ว
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59
08.30
เทควันโด
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 29 - ลำปาง  vs นนทบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - พิจิตร  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
62
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - ชุมพร  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 34 - ลำปาง  vs พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 35 - ลพบุรี  vs นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67
11.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 36 - สตูล  vs ชุมพร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68
11.00
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 37 - นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69
11.00
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 38 - ยะลา  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70
11.00
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 39 - ชลบุรี  vs พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71
11.00
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 40 - กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 41 - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 42 - ตรัง  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 43 - ชุมพร  vs นครสวรรค์
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 44 - สมุทรปราการ  vs สมุทรสาคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 45 - สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 46 - เชียงใหม่  vs สุโขทัย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 47 - สมุทรสาคร  vs อุดรธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79
11.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 48 - สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80
11.00
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 49 - เพชรบูรณ์  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81
11.00
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 50 - นครพนม  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82
11.00
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 51 - เพชรบุรี  vs นครนายก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83
11.00
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 52 - สระแก้ว  vs นครปฐม
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84
11.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
 รอบสอง  คู่ที่ 2 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
85
11.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
 รอบสอง  คู่ที่ 3 - ชลบุรี  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86
11.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
 รอบสอง  คู่ที่ 4 - อุบลราชธานี  vs สุราษฎร์ธานี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87
11.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 53 - นนทบุรี  vs เชียงราย
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
89
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 54 - ชุมพร  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
90
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 55 - กรุงเทพมหานคร  vs พระนครศรีอยุธยา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
91
13.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 56 - ลพบุรี  vs สตูล
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
92
13.00
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 57 - นครราชสีมา  vs ยะลา
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
93
13.00
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 58 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
94
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 59 - กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
95
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 60 - นครสวรรค์  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
96
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 61 - สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
97
13.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 62 - สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98
13.00
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 63 - สมุทรปราการ  vs พัทลุง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99
13.00
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 64 - เพชรบุรี  vs สระแก้ว
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
100
13.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
101
13.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 7 - สุราษฎร์ธานี  vs พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
102
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 78 กก. มากกว่า 73 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 68 - กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
103
15.00
เทควันโด
รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69 - เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
104
15.00
เทควันโด
รุ่น 78 กก. ขึ้นไป ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70 - สมุทรปราการ  vs สระแก้ว
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
105
15.00
เทควันโด
รุ่น 68 กก. ขึ้นไป - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 67 - นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
106
15.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (ชาย) รุ่นไม่เกิน 33 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 65 - เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
107
15.00
เทควันโด
ประเภทต่อสู้รุ่นคาเด็ท (หญิง) รุ่นไม่เกิน 29 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 66 - กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
108
15.00
เทควันโด
ต่อสู้ทีมหญิง 5 คน
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8 - กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
109
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน)
 รอบแรก -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
110
08.30
เทควันโด-พุ่มเซ่
พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน)
 รอบชิงชนะเลิศ -
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
111
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
112
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - นนทบุรี  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
113
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - ประจวบคีรีขันธ์  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
114
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
115
11:20
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 5 - สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
116
11:20
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 6 - ภูเก็ต  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
117
11:20
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - ขอนแก่น  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
118
11:20
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
119
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย ง ระนอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
120
10:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย D กาญจนบุรี  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
121
12:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย ก แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
122
14:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย A เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
123
15:30
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย ข ปัตตานี  vs จันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
124
17.00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย B ราชบุรี  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
125
18:08
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A ปทุมธานี  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
126
18:08
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ก ระนอง  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
127
19:27
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย ก กำแพงเพชร  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
128
19:30
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
129
19:45
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ก อ่างทอง  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
130
19:48
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A สงขลา  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
131
20:10
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ก นครปฐม  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
132
20:14
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย A นครราชสีมา  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
133
20:25
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ก ศรีสะเกษ  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
134
20:34
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย A เพชรบูรณ์  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
135
20:41
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ก ระนอง  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
136
20:52
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A สงขลา  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
137
14:35
ฟิกเกอร์สเกต
แอดวานซ์ พรีโนวิส หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
138
15:00
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคพรี-โนวิส
 รอบชิงชนะเลิศ -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
139
16:30
ฟิกเกอร์สเกต
อีลีทจูเนียร์
 รอบชิงชนะเลิศ -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
140
16:30
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย บี หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
141
16:50
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคจูนียร์
 รอบชิงชนะเลิศ -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
142
17:40
ฟิกเกอร์สเกต
แอดวานซ์โนวิส หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
143
18:05
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย เอ หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
144
10:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย 1 สมุทรสาคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
145
12:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย 2 ตรัง  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
146
14:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย 3 บุรีรัมย์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
147
16:00
ฟุตซอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย 4 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
148
14:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 3 ยโสธร  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
149
14:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 3 พิจิตร  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
150
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 4 ปัตตานี  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
151
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 4 ตรัง  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
152
09.00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 77 - ตรัง  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
153
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 64 - สระแก้ว  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
154
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 65 - แพร่  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
155
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 66 - ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
156
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 67 - ชลบุรี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
157
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 68 - สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
158
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 69 - อุตรดิตถ์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
159
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 70 - อุบลราชธานี  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
160
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 71 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
161
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 72 - ระนอง  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
162
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 73 - ตรัง  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
163
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 74 - น่าน  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
164
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 75 - ระนอง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
165
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 76 - นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
166
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 78 - กระบี่  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
167
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 79 - หนองบัวลำภู  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
168
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 80 - ยโสธร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
169
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 81 - ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
170
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 82 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
171
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 83 - ตรัง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
172
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 84 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
173
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 87 - ชัยภูมิ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
174
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 88 - สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
175
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 89 - หนองบัวลำภู  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
176
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 90 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
177
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 91 - สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
178
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 92 - ขอนแก่น  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
179
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 93 - นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
180
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 94 - นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
181
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 95 - หนองบัวลำภู  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
182
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 96 - อุบลราชธานี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
183
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 97 - ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
184
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 97 - ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
185
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 98 - นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
186
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 99 - แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
187
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 100 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
188
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 101 - ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
189
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 102 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
190
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 103 - ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
191
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 104 - นครศรีธรรมราช  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
192
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 105 - พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
193
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 106 - อุบลราชธานี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
194
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 107 - ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
195
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 108 - หนองบัวลำภู  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
196
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 109 - พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
197
09:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 112 - สุพรรณบุรี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
198
09:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 113 - นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
199
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 85 - ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
200
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 110 - อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
201
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 86 - หนองบัวลำภู  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
202
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 111 - สงขลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
203
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 114 - สมุทรปราการ  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
204
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
205
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 116 - ชลบุรี  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
206
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 117 - หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
207
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 118 - สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
208
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119 - อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
209
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 120 - น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
210
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121 - อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
211
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 122 - นนทบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
212
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 123 - อุบลราชธานี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
213
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 124 - สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
214
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 125 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
215
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 126 - สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
216
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 127 - นนทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
217
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 128 - สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
218
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 129 - ระนอง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
219
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 130 - น่าน  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
220
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 131 - สงขลา  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
221
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ยโสธร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
222
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
223
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - อุดรธานี  vs พังงา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
224
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
225
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
226
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
227
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - กระบี่  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
228
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
229
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 9 - อุตรดิตถ์  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
230
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 10 - เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
231
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 11 - ชลบุรี  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
232
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 12 - พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
233
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - พัทลุง  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
234
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - อุดรธานี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
235
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
236
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 16 - สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
237
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
238
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - ร้อยเอ็ด  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
239
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20 - กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
240
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 23 - สระแก้ว  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
241
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 24 - พัทลุง  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
242
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 25 - ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
243
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 27 - เพชรบูรณ์  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
244
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 28 - กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
245
17:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29 - นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
246
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 21 - ยโสธร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
247
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 22 - ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
248
18:00
มวยปล้ำ
รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26 - ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
249
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - กาญจนบุรี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
250
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - บุรีรัมย์  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
251
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - พะเยา  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
252
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - เชียงราย  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
253
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - นครสวรรค์  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
254
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ชุมพร  vs กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
255
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - พะเยา  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
256
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 8 - อ่างทอง  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
257
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 9 - ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
258
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 10 - ราชบุรี  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
259
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 11 - นราธิวาส  vs ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
260
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - ยโสธร  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
261
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 13 - ชลบุรี  vs อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
262
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 14 - นนทบุรี  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
263
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 15 - เพชรบูรณ์  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
264
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 16 - ร้อยเอ็ด  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
265
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 17 - นครราชสีมา  vs กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
266
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 18 - นครสวรรค์  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
267
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 19 - ชลบุรี  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
268
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 20 - เชียงใหม่  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
269
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 21 - กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
270
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 22 - ชุมพร  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
271
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 23 - ตรัง  vs สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
272
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - ชุมพร  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
273
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - ปราจีนบุรี  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
274
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - เชียงราย  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
275
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - หนองบัวลำภู  vs อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
276
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 28 - ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
277
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - นครพนม  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
278
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 30 - สุโขทัย  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
279
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 31 - ชัยนาท  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
280
13:00
มวยสากลสมัครเล่น
เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 32 - ราชบุรี  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
281
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
282
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
283
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
284
10.00
ยิมนาสติก
ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง
 สะสมคะแนน -
สนามกีฬา อบจ.น่าน
285
10:00
ยูโด
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)
 รอบที่ 1  สาย A ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
286
10:00
ยูโด
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)
 รอบที่ 1  สาย B ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
287
10:00
ยูโด
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)
 รอบที่ 1  สาย A นครปฐม  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
288
10:00
ยูโด
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)
 รอบที่ 1  สาย B มหาสารคาม  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
289
10:00
ยูโด
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)
 รอบชิงชนะเลิศ - กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
290
10:00
ยูโด
ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)
 รอบชิงชนะเลิศ - นครปฐม  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
291
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A หนองบัวลำภู  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
292
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A น่าน  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
293
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
294
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
295
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย B สกลนคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
296
13:00
ยูโด
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย A ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
297
13:00
ยูโด
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 7  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
298
13:00
ยูโด
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย B พิษณุโลก  vs นนทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
299
13:00
ยูโด
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B ยะลา  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
300
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 10  สาย A พิษณุโลก  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
301
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 11  สาย A ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
302
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 12  สาย B ตรัง  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
303
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 13  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
304
13:00
ยูโด
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14  สาย A ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
305
13:00
ยูโด
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 15  สาย B พิษณุโลก  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
306
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16  สาย A ยะลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
307
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
308
13:00
ยูโด
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 18 - ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
309
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 20 - นครศรีธรรมราช  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
310
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 21 - นครปฐม  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
311
13:00
ยูโด
รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 22 - ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
312
13:00
ยูโด
รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23 - ชลบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
313
09:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครปฐม  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
314
10:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B ราชบุรี  vs มุกดาหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
315
14:30
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย C นครนายก  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
316
16:00
รักบี้ฟุตบอล
ประเภท 15 คน - ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย D ร้อยเอ็ด  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
317
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ก สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
318
10:15
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย ก พิษณุโลก  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
319
11:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ข น่าน  vs นครสวรรค์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
320
12:45
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ข นนทบุรี  vs นครราชสีมา 3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
321
14:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
322
15:15
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ก ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
323
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ง กาฬสินธุ์  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
324
09:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ง ยะลา  vs เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
325
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย ก สุพรรณบุรี  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
326
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย ก พะเยา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
327
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ข ขอนแก่น  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
328
10:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ข ปัตตานี  vs ชัยนาท
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
329
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - น่าน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
330
10:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - แม่ฮ่องสอน  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
331
11:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ยุวชน ชาย
 รอบคัดเลือก - ขอนแก่น  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
332
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ข กาญจนบุรี 2  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
333
15:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
334
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ค กรุงเทพมหานคร 2  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
335
15:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ค จันทบุรี 2  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
336
16:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ค แม่ฮ่องสอน 2  vs พัทลุง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
337
16:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย ค สงขลา  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
338
10.00
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ปทุมธานี  vs สงขลา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
339
12.30
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
340
12.30
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - สระบุรี  vs สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
341
15.00
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 5 - ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
342
15.00
สนุกเกอร์
ประเภททีม 15 แดง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 6 - สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
343
10:00
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นนทบุรี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
344
11:30
แฮนด์บอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
345
12:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
346
13:00
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A น่าน  vs สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
347
13:20
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
348
14:10
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย A กระบี่  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
349
14:30
แฮนด์บอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B สมุทรปราการ  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
350
15:30
แฮนด์บอล
ชายหาด ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B ชัยภูมิ  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 350 รายการ