ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - นครราชสีมา  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - เชียงใหม่  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - น่าน  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4
09:00
เทนนิส
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5
12:30
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - เชียงใหม่  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6
12:30
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - อำนาจเจริญ  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7
12:30
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - ลำปาง  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8
12:30
เทนนิส
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - นครปฐม  vs สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9
09:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10
10:30
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11
12:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย ข จันทบุรี  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12
14:00
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย B นนทบุรี  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13
16:00
บาสเกตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 5  สาย ค เชียงใหม่  vs ระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14
17:40
บาสเกตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 6  สาย C เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15
16:35
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย เอ หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
16
17:00
ฟิกเกอร์สเกต
แอดวานซ์โนวิส หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
17
17:30
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคโนวิส กลุ่มย่อย บี หญิง
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
18
17:40
ฟิกเกอร์สเกต
เบสิคจูนียร์
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
19
18:00
ฟิกเกอร์สเกต
อีลีทจูเนียร์
 รอบชิงชนะเลิศ สะสมคะแนน -
อิมพิเรียล จ.สมุทรปราการ
20
10:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21
12:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 นครราชสีมา  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22
14:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 3  สาย 3 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23
16:00
ฟุตซอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 4  สาย 4 ลำพูน  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24
14:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 สมุทรปราการ  vs มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
25
14:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 1  สาย 1 ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26
16:00
ฟุตบอล
ทีมชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 กระบี่  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
27
16:00
ฟุตบอล
ทีมหญิง
 รอบแรก  คู่ที่ 2  สาย 2 กรุงเทพมหานคร  vs อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 1 - ปทุมธานี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 2 - สงขลา  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 3 - แพร่  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 4 - สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 5 - นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 6 - ร้อยเอ็ด  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 7 - นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 9 - อุตรดิตถ์  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 10 - นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
38
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 11 - ยโสธร  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
39
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 12 - ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
40
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 13 - สระแก้ว  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
41
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 14 - กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
42
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 15 - อุตรดิตถ์  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
43
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16 - เพชรบูรณ์  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
44
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17 - กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
45
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18 - ร้อยเอ็ด  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
46
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19 - อุตรดิตถ์  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
47
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20 - สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
48
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21 - พัทลุง  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
49
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 24 - ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
50
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 25 - อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
51
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 26 - หนองบัวลำภู  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
52
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 27 - อุตรดิตถ์  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
53
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบแรก  คู่ที่ 29 - พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
54
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 30 - เพชรบูรณ์  vs พังงา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
55
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 31 - ชลบุรี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
56
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 32 - สมุทรสาคร  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
57
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 33 - อุตรดิตถ์  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
58
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 34 - น่าน  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
59
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 35 - แพร่  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
60
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 36 - นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
61
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบสอง  คู่ที่ 37 - ร้อยเอ็ด  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
62
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38 - หนองบัวลำภู  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
63
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 39 - สระแก้ว  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
64
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 40 - เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
65
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 41 - อุดรธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
66
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 42 - หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
67
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 43 - นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
68
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 44 - ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
69
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบ RE  คู่ที่ 45 - อุบลราชธานี  vs สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
70
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 46 - อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
71
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 48 - ร้อยเอ็ด  vs สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
72
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 50 - ชลบุรี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
73
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 52 - ยโสธร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
74
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 54 - สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
75
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 56 - พิษณุโลก  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
76
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 58 - ร้อยเอ็ด  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
77
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 59 - อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
78
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 60 - อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
79
10:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 61 - ปทุมธานี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
80
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 62 - นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
81
10:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบชิงที่ 3  คู่ที่ 63 - ร้อยเอ็ด  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
82
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47 - นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
83
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49 - นนทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
84
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51 - ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
85
15:00
มวยปล้ำ
เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53 - นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
86
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55 - หนองบัวลำภู  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
87
15:00
มวยปล้ำ
ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.
 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57 - นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 87 รายการ