ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย W
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3 13:30 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย X
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
4 15:30 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย Y
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย Z
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
4 15:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย W
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย X
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
4 15:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย Y
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย Z
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย W
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย X
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
4 15:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย Y
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย Z
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย W
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย A
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย X
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
4 15:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย B
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย Y
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย C
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย Z
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
4 15:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย D
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 32
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
3 13:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
4 15:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คริกเก็ต - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 35
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
2 11:00 คริกเก็ต - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 36
โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ