ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน)  รอบแรก .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ชายเดี่ยว (ชาย 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน)  รอบแรก .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ หญิงเดี่ยว (หญิง 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (ชายเดี่ยว)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  รอบแรก .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (หญิงเดี่ยว)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมชาย (ชาย 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน)  รอบแรก .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 08:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - พุมเซ่ ทีมหญิง (หญิง 3 คน)  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ