ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13.00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 13.00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 13.00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 13.00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 13.00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 13.00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 6
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 13.00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 7
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 13
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 14
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 17
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 18
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 19
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 20
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 21
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 22
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 23
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 24
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 25
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 26
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 27
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 28
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 29
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 32
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 45
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 46
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 47
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 43
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 วูซู - ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 44
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ