ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 19:00 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
2 19:00 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
3 19:00 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
4 19:00 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:30 เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
2 18:30 เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
3 18:30 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
4 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
5 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 19:00 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
2 19:00 เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
3 19:00 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
4 19:00 เพาะกาย - ฟิตเนสหญิง รุ่น Open  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
5 19:00 เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป  รอบคัดเลือก .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:30 เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
2 18:30 เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
3 18:30 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
4 18:30 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
5 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
6 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
7 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 18:30 เพาะกาย - ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 ซม. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
2 18:30 เพาะกาย - ฟิตเนสหญิง รุ่น Open  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
3 18:30 เพาะกาย - บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.เกิน 70 กก. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
4 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
5 18:30 เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
6 18:30 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 ซม.ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
7 18:30 เพาะกาย - แอธเลติคฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 ซม. ขึ้นไป  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานอเนกประสงค์ นราไฮเปอร์มาร์ท
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ