ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย A ราชบุรี  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 08:00 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย B ภูเก็ต  vs นครนายก
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 12.30 บริดจ์ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None อุดรธานี 2  vs นครนายก
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย B กำแพงเพชร  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 08.30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย C ระยอง  vs นครนายก
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย A พิษณุโลก  vs ราชบุรี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย A อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย A ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย A ราชบุรี  vs อุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย B มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 09:45 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย C นครนายก  vs สงขลา
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 11.00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย A พิษณุโลก  vs อุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 11.00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย A ศรีสะเกษ  vs ราชบุรี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 11.00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย B ภูเก็ต  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 11.00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบคัดเลือก .None  สาย C สงขลา  vs ระยอง
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None นครนายก  vs อุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None สงขลา  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None มหาสารคาม  vs ระยอง
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 13:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ .None อุดรธานี  vs สงขลา
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 08:30 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ .None ระยอง  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 บริดจ์ - ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None กำแพงเพชร  vs อุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย A ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย A อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย B นครนายก  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย C สงขลา  vs เชียงราย
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย A สงขลา  vs ระยอง
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย A ศรีสะเกษ  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย B เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย C อุดรธานี  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย A กำแพงเพชร  vs สงขลา
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย A ระยอง  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย B ราชบุรี  vs เชียงราย
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 09:45 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย C สมุทรปราการ  vs น่าน
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 09:45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย A ศรีสะเกษ  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 09:45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย A มหาสารคาม  vs อุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 09:45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย B พิษณุโลก  vs ราชบุรี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 09:45 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย C เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย A ภูเก็ต  vs อุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย A ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย B ราชบุรี  vs นครนายก
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 11:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย A สงขลา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย A กำแพงเพชร  vs ระยอง
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27 11:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย C น่าน  vs อุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28 13:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29 13:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None นครนายก  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
30 13:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None อุดรธานี  vs ราชบุรี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
31 13:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None เชียงราย  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
32 13:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None ราชบุรี  vs อุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
33 13:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
34 13:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None สงขลา  vs เชียงราย
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
35 13:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบก่อนรองชนะเลิศ .None สมุทรปราการ  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 35 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 08:30 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงราย  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None พิษณุโลก  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 08:30 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ราชบุรี  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 บริดจ์ - ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ .None อุดรธานี  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 บริดจ์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย A มหาสารคาม 2  vs เชียงราย
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 08:00 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบคัดเลือก .None  สาย B สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 08:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย A กระบี่  vs เชียงราย
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 08:00 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบคัดเลือก .None  สาย B สงขลา  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 08:30 บริดจ์ - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None มหาสารคาม 2  vs เชียงราย
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 16:30 บริดจ์ - คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ .None กระบี่  vs เชียงราย
วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ