ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 1
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 2
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 3
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
4 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 4
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
5 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 5
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
6 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 6
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
7 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 7
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
8 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 8
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
9 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 9
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
10 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 10
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
11 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
12 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
13 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 13
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
14 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 14
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
15 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 15
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
16 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 16
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
17 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 17
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
18 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 18
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
19 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 19
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
20 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 20
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
21 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 21
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
22 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
23 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
24 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 24
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
25 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 25
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
26 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 26
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
27 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 27
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
28 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 28
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
29 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 29
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
30 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
31 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 31
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
32 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 32
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
33 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
34 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
35 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 35
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
36 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 36
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
37 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 37
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
38 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 38
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
39 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 39
ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
40 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 40
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 41
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 42
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 43
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
44 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 44
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
45 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
46 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 47
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
48 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 48
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
49 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 49
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
50 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 50
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
51 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 51
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
52 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 52
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
53 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบสอง คู่ที่ 52
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
54 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 53
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
55 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 54
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
56 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 55
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
57 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 56
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
58 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 57
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบแรก คู่ที่ 58
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 59
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 60
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
62 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 61
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 62
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 63
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 64
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 65
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 66
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 67
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 68
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 69
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 70
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 71
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 71
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 73
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 77
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 78
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80 09:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบ RE คู่ที่ 74
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81 13:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82 13:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
85 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
89 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
90 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
91 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
92 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
93 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
94 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
95 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
96 14:00 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
97 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
100 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำบุคคลหญิงรุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
101 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
102 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
103 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
104 14:30 คาราเต้โด - ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 104 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
4 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
5 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
6 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 6
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
7 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 7
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
8 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 8
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
9 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 9
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
10 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
11 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
12 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 13
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
13 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 14
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
14 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 15
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
15 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 16
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
16 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 17
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
17 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 18
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
18 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 19
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
19 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
20 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
21 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 23
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
22 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 24
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
23 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 25
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
24 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 26
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
25 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 27
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
26 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 28
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
27 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 29
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
28 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
29 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
30 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 33
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
31 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 34
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
32 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 35
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
33 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 36
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
34 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 37
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
35 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 38
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
36 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 39
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
37 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 40
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
38 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 41
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
39 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
40 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 45
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 46
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 47
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
44 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 48
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
45 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 49
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
46 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 50
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 51
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
48 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 52
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
49 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 53
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
50 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 54
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
51 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 56
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
52 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 57
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
53 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 58
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
54 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 59
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
55 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 60
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
56 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 61
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
57 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 62
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
58 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 63
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 64
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 66
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 67
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
62 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 68
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 69
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 70
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 71
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 72
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 73
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 75
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 76
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 77
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 78
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 79
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 80
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 81
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 82
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 83
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 84
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 85
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 86
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80 13.00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81 13.00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82 13.00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
85 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
89 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
90 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
91 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
92 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
93 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
94 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
95 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
96 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
97 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
100 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
101 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
102 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
103 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
104 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
105 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
106 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
107 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
108 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 22
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
109 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 32
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
110 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
111 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 55
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
112 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
113 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
114 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 87
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 114 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
4 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
5 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
6 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
7 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
8 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
9 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
10 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
11 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 12
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
12 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 13
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
13 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
14 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
15 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
16 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
17 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 19
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
18 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 20
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
19 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 21
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
20 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 22
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
21 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 23
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
22 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
23 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
24 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
25 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
26 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
27 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
28 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
29 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 32
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
30 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
31 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 34
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
32 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
33 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
34 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
35 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
36 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
37 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
38 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
39 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
40 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
44 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
45 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
46 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 18
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 26
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
48 15:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 48 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
4 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
5 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
6 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
7 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
8 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 8
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
9 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 9
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
10 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 10
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
11 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 11
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
12 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
13 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
14 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 15
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
15 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 16
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
16 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 17
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
17 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 18
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
18 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 19
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
19 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 20
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
20 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 21
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
21 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 22
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
22 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 23
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
23 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 24
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
24 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
25 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
26 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
27 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
28 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
29 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
30 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 32
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
31 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
32 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 34
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
33 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
34 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
35 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
36 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 39
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
37 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 40
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
38 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 41
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
39 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 42
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
40 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 43
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 44
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 45
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 46
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
44 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 47
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
45 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 48
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
46 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 49
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
48 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
49 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 53
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
50 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 54
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
51 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 55
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
52 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 62
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
53 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 57
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
54 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบแรก .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
55 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 59
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
56 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 60
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
57 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 61
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
58 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 62
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
59 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 63
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
60 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 64
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
61 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 66
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
62 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 67
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
63 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 68
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
64 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 69
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
65 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 70
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
66 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 71
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
67 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 72
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
68 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 73
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
69 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 74
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
70 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 75
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
71 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
72 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
73 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
74 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
75 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
76 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
77 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
78 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
79 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
80 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
81 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
82 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
83 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
84 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
85 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
86 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
87 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
88 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
89 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
90 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
91 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
92 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
93 09:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
94 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
95 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
96 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
97 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
98 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
99 13:00 คาราเต้โด - น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 99 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 1
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
2 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 2
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
3 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 3
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
4 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 4
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
5 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 5
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
6 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 6
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
7 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
8 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
9 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 10
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
10 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบแรก คู่ที่ 11
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
11 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 12
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
12 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 13
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
13 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 14
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
14 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบสอง คู่ที่ 15
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
15 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
16 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
17 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 19
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
18 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 20
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
19 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 21
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
20 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 22
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
21 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 23
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
22 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 24
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
23 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
24 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
25 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 28
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
26 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบแรก คู่ที่ 29
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
27 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 30
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
28 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 31
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
29 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 32
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
30 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบสอง คู่ที่ 33
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
31 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
32 09:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
33 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
34 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
35 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
36 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
37 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
38 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
39 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
40 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
41 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบ RE .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
42 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
43 10:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงที่ 3 .None
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
44 12:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
45 12:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 18
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
46 12:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 27
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
47 12:00 คาราเต้โด - ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 36
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 47 รายการ