ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย B พะเยา  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย C นนทบุรี  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย C สุรินทร์  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย D ศรีสะเกษ  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย D นครราชสีมา  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A นครราชสีมา  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย B นครปฐม  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย C ชลบุรี  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย D ศรีสะเกษ  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย A นครราชสีมา  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย C นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย C เชียงใหม่  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย D ชลบุรี  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย D ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A ลำปาง  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B สงขลา  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย C สุรินทร์  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย D น่าน  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย D มหาสารคาม  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 7  สาย A พัทลุง  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย B น่าน  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 9  สาย C สุรินทร์  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย D ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย A สมุทรสาคร  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
30 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
31 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย C นครปฐม  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
32 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย C เชียงราย  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
33 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย D น่าน  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
34 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย D ลำพูน  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 34 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A กาญจนบุรี  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 09.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 3  สาย C เชียงใหม่  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 4  สาย C สุรินทร์  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 09.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 5  สาย D ภูเก็ต  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 09.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบสาม คู่ที่ 6  สาย D มหาสารคาม  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 09.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 7  สาย A พะเยา  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 09.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 8  สาย B ลำพูน  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 09.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 9  สาย C กาญจนบุรี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 09.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 10  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 09.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบสาม คู่ที่ 11  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 09.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 12  สาย A พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 09.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 13  สาย B ภูเก็ต  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 09.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 14  สาย C สุรินทร์  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 09.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 15  สาย C เชียงราย  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 09.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 16  สาย D นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 09.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 17  สาย D ลำพูน  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2 นนทบุรี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3 กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 6 สุรินทร์  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 7 พะเยา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 8 ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 10 สุรินทร์  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 11 สมุทรสาคร  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 12 นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 29 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 09.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 นครปฐม  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 09.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 09.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 สมุทรสาคร  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 13.00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 13.00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 นครราชสีมา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 13.00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A นครราชสีมา  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C น่าน  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย D ลำพูน  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D เชียงราย  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A นครราชสีมา  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B สมุทรสาคร  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย C ภูเก็ต  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C น่าน  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D นครปฐม  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย D ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย B น่าน  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย B สมุทรปราการ  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย C นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย C สระบุรี  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย D ลำพูน  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย D มหาสารคาม  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A ภูเก็ต  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B เชียงราย  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย B น่าน  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย C ศรีสะเกษ  vs สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย C นนทบุรี  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย D เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 7  สาย D ลำพูน  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย A สุรินทร์  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 9  สาย B กาญจนบุรี  vs สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
30 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย C ลำพูน  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
31 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย C ภูเก็ต  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
32 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย D เชียงราย  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
33 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย D นครปฐม  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
34 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย A นนทบุรี  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
35 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย B สุรินทร์  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
36 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย C นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
37 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
38 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย D ลำพูน  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 38 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B สมุทรปราการ  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 3  สาย B เชียงราย  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 4  สาย C สระบุรี  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 5  สาย C ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 6  สาย D มหาสารคาม  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบสาม คู่ที่ 7  สาย D เชียงใหม่  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 8  สาย A มหาสารคาม  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 9  สาย B สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 10  สาย B กาญจนบุรี  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 11  สาย C น่าน  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 12  สาย C ลำพูน  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 13  สาย D ชลบุรี  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 14  สาย D เชียงราย  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 15  สาย A ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 16  สาย B พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 17  สาย C ศรีสะเกษ  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 18  สาย D เชียงราย  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบสาม คู่ที่ 19  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3 กาญจนบุรี  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4 นนทบุรี  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 6 ภูเก็ต  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 7 มหาสารคาม  vs สมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 8 ลำปาง  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 9 นครราชสีมา  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 10 น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
30 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 11 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
31 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 12 ศรีสะเกษ  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 31 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 มหาสารคาม  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 09.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 13.00 หมากล้อม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 13.00 หมากล้อม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 นครราชสีมา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 13.00 หมากล้อม - ทีมผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 3 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B ชลบุรี  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย C นนทบุรี  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย D นครราชสีมา  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย D เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs มหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C นครปฐม  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย C ภูเก็ต  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย D ชลบุรี  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D ลำพูน  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 13.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย A ภูเก็ต  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 13.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย B มหาสารคาม  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 13.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย C น่าน  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 13.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย D พะเยา  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 13.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย D นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย A มหาสารคาม  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 7  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย C พะเยา  vs ภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 9  สาย C นครปฐม  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย D พัทลุง  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย D ชลบุรี  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 22 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 1  สาย A ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 2  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 3  สาย C สงขลา  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 4  สาย D เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 5  สาย D พะเยา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 6  สาย A ลำปาง  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 7  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 8  สาย C ภูเก็ต  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 9  สาย C พะเยา  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 10  สาย D ลำพูน  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 11  สาย D พัทลุง  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 13.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1 ภูเก็ต  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 13.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2 นนทบุรี  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 13.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 13.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4 สงขลา  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 6 ภูเก็ต  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 7 มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 13.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 8 นครปฐม  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 19 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 09.00 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09.00 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 10.30 หมากล้อม - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 10.30 หมากล้อม - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ