ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย D
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย D
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย C
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย C
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย P
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย Q
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย R
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย S
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย P
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย Q
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย R
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย S
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 12:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาสากล)  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ