ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ง กาฬสินธุ์  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ง ยะลา  vs เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก สุพรรณบุรี  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก พะเยา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข ขอนแก่น  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข ปัตตานี  vs ชัยนาท
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None น่าน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None แม่ฮ่องสอน  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None ขอนแก่น  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
10 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข กาญจนบุรี 2  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
11 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
12 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ค กรุงเทพมหานคร 2  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
13 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ค จันทบุรี 2  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
14 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ค แม่ฮ่องสอน 2  vs พัทลุง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
15 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ค สงขลา  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 15 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ง สงขลา  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ง กาฬสินธุ์ 2  vs ยะลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก จันทบุรี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก ระยอง  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None ภูเก็ต  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None น่าน  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ก แม่ฮ่องสอน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
10 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก กาฬสินธุ์  vs พะเยา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
11 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข น่าน  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
12 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข ชัยนาท  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
13 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ข ขอนแก่น  vs กาญจนบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
14 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข ปัตตานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ค กาญจนบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ค พิจิตร  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ค กรุงเทพมหานคร 2  vs แม่ฮ่องสอน 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ค จันทบุรี 2  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ง อุตรดิตถ์  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบรองชนะเลิศ .None สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None นนทบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None น่าน  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ง สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
10 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ง เพชรบุรี 2  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
11 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ก สุพรรณบุรี  vs ระยอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
12 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก พะเยา  vs จันทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
13 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก กาฬสินธุ์ 2  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
14 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ก เพชรบุรี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข กาญจนบุรี 2  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ชัยนาท
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ข นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ข เชียงใหม่  vs ปัตตานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ค แม่ฮ่องสอน 2  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ค สงขลา  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None กาฬสินธุ์  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None ภูเก็ต  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
10 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ค พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
11 15:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ค น่าน  vs จันทบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
12 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
13 15:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก กาฬสินธุ์  vs จันทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
14 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ก แม่ฮ่องสอน  vs ระยอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None แม่ฮ่องสอน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None ขอนแก่น  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None ภูเก็ต  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย จ สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย จ เพชรบุรี  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย จ กรุงเทพมหานคร 2  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย จ จันทบุรี 2  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย ฉ ขอนแก่น  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย ฉ ชัยนาท  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None กาญจนบุรี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None น่าน  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย ฉ เพชรบุรี 2  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย ฉ ขอนแก่น  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย ฉ ชัยนาท  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย จ กรุงเทพมหานคร 2  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย จ จันทบุรี 2  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None น่าน  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None แม่ฮ่องสอน  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย จ อุตรดิตถ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย จ กาฬสินธุ์ 2  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย จ สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย จ เพชรบุรี  vs จันทบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย ฉ เพชรบุรี 2  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบรองชนะเลิศ .None กาฬสินธุ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None ภูเก็ต  vs พิจิตร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None กาญจนบุรี  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย ฉ กาญจนบุรี  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย ฉ สงขลา  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย ฉ ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย ฉ ชัยนาท  vs เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย จ สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 11:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย จ เพชรบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบรองชนะเลิศ .None ภูเก็ต  vs แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบคัดเลือก .None นนทบุรี  vs น่าน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 10.00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 37 กรุงเทพมหานคร 2  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 38 อุตรดิตถ์  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 39 สุพรรณบุรี  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 40 นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 11:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 34 จันทบุรี 2  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 11:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 35 กาฬสินธุ์ 2  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
10 12:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 36 เพชรบุรี  vs ชัยนาท
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
11 12:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสาม คู่ที่ 37 เชียงใหม่  vs เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None น่าน  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบคัดเลือก .None พิจิตร  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 09:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41 กรุงเทพมหานคร 2  vs กาฬสินธุ์ 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42 สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 10:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38 จันทบุรี 2  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 10:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39 เพชรบุรี  vs เพชรบุรี 2
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.45 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 16 กรุงเทพมหานคร  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 40 กาฬสินธุ์  vs เพชรบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ยุวชน ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 16 ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 10:45 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 43 กรุงเทพมหานคร 2  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ