ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 นครราชสีมา  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 4 ลำพูน  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 1 สมุทรสาคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2 ตรัง  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 3 บุรีรัมย์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 4 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1 สมุทรสงคราม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2 สงขลา  vs นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 3 ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 4 น่าน  vs ลำพูน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1 สมุทรปราการ  vs ตาก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 4 เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 3 นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 2 น่าน  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรสงคราม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย 2 กำแพงเพชร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 3 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 4 นครปฐม  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 1 ตาก  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย 4 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย 3 นครปฐม  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย 2 พระนครศรีอยุธยา  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย ข นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย ค สุพรรณบุรี  vs ลำพูน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย ง นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง .None  สาย ก สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง .None  สาย ข ตรัง  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง .None  สาย ค นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบสอง .None  สาย ง กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 11:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ขอนแก่น  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 12:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38 สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ