ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 10:00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 10:00 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบคัดเลือก .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 13 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 12:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 12:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 12:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 12:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 12:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 12:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 15:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 15:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 15:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 15:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ I  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 15:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 15:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ท ยูธส์ II  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 13:30 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 13:30 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II  รอบรองชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 15:55 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ I  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 15:55 ลีลาศ - ประเภทลาติน อเมริกัน รุ่นจูเนี่ยร์ II  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 15:55 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเวนไนล์ II  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 15:55 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ I  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 15:55 ลีลาศ - ประเภทสแตนดาร์ด รุ่นจูเนี่ยร์ I  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 15:55 ลีลาศ - ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ