ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 ปทุมธานี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 สงขลา  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 แพร่  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 ร้อยเอ็ด  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 8 นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 9 อุตรดิตถ์  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบสอง คู่ที่ 10 นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบสอง คู่ที่ 11 ยโสธร  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
13 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13 สระแก้ว  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
14 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบสอง คู่ที่ 14 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
15 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบสอง คู่ที่ 15 อุตรดิตถ์  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
16 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 เพชรบูรณ์  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
17 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
18 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ร้อยเอ็ด  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
19 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 อุตรดิตถ์  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
20 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21 พัทลุง  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบแรก คู่ที่ 26 หนองบัวลำภู  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
25 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบแรก คู่ที่ 27 อุตรดิตถ์  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
26 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบแรก คู่ที่ 29 พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 30 เพชรบูรณ์  vs พังงา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 31 ชลบุรี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบสอง คู่ที่ 32 สมุทรสาคร  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบสอง คู่ที่ 33 อุตรดิตถ์  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบสอง คู่ที่ 34 น่าน  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบสอง คู่ที่ 35 แพร่  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบสอง คู่ที่ 36 นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบสอง คู่ที่ 37 ร้อยเอ็ด  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38 หนองบัวลำภู  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39 สระแก้ว  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40 เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
38 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 41 อุดรธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
39 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42 หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
40 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
41 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบ RE คู่ที่ 44 ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
42 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบ RE คู่ที่ 45 อุบลราชธานี  vs สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
43 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 46 อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
44 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 48 ร้อยเอ็ด  vs สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
45 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 50 ชลบุรี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
46 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 52 ยโสธร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
47 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 54 สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
48 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 ร้อยเอ็ด  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
49 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 59 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
50 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
51 10:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 61 ปทุมธานี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
52 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
53 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 ร้อยเอ็ด  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
54 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 พิษณุโลก  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
55 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 - 100 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 57 นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
56 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 55 หนองบัวลำภู  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
57 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
58 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 51 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
59 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 49 นนทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
60 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 36 - 38 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 47 นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 60 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 77 ตรัง  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 78 กระบี่  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 79 หนองบัวลำภู  vs ชลบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 80 ยโสธร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 81 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 82 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 83 ตรัง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 84 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 64 สระแก้ว  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 65 แพร่  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 66 ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 67 ชลบุรี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
13 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบแรก คู่ที่ 68 สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
14 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบแรก คู่ที่ 69 อุตรดิตถ์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
15 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบแรก คู่ที่ 70 อุบลราชธานี  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
16 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 71 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
17 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 72 ระนอง  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
18 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 73 ตรัง  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
19 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 74 น่าน  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
20 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 75 ระนอง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 76 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบ RE คู่ที่ 87 ชัยภูมิ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบ RE คู่ที่ 88 สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 89 หนองบัวลำภู  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
25 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 90 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
26 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 91 สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบแรก คู่ที่ 92 ขอนแก่น  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 93 นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบแรก คู่ที่ 94 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบแรก คู่ที่ 95 หนองบัวลำภู  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 96 อุบลราชธานี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 97 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 97 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 98 นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 99 แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 100 สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 101 ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
38 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 102 สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
39 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบสอง คู่ที่ 103 ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
40 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 104 นครศรีธรรมราช  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
41 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 105 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
42 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 106 อุบลราชธานี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
43 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 107 ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
44 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 108 หนองบัวลำภู  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
45 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 109 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
46 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบ RE คู่ที่ 112 สุพรรณบุรี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
47 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบ RE คู่ที่ 113 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
48 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 110 อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
49 10:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 85 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
50 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 86 หนองบัวลำภู  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
51 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 111 สงขลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
52 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 114 สมุทรปราการ  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
53 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 115 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
54 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 116 ชลบุรี  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
55 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 117 หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
56 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 118 สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
57 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 119 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
58 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 120 น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
59 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 121 อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
60 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 122 นนทบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
61 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 123 อุบลราชธานี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
62 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 124 สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
63 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 125 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
64 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 43 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 126 สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
65 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 127 นนทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
66 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 128 สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
67 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 129 ระนอง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
68 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 130 น่าน  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
69 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 131 สงขลา  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
70 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 ยโสธร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
71 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
72 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 อุดรธานี  vs พังงา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
73 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
74 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
75 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs สระแก้ว
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
76 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 กระบี่  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
77 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
78 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 9 อุตรดิตถ์  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
79 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 10 เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
80 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 11 ชลบุรี  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
81 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 12 พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
82 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 13 พัทลุง  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
83 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 14 อุดรธานี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
84 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
85 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบสอง คู่ที่ 16 สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
86 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
87 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 ร้อยเอ็ด  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
88 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
89 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบ RE คู่ที่ 23 สระแก้ว  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
90 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 24 พัทลุง  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
91 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 25 ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
92 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 27 เพชรบูรณ์  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
93 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 28 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
94 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 29 นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
95 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 40 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 26 ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
96 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบ RE คู่ที่ 21 ยโสธร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
97 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบ RE คู่ที่ 22 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 97 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบสอง คู่ที่ 180 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบแรก คู่ที่ 132 พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบแรก คู่ที่ 133 น่าน  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบแรก คู่ที่ 134 ยโสธร  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบแรก คู่ที่ 135 ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบแรก คู่ที่ 136 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบแรก คู่ที่ 137 อุตรดิตถ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบแรก คู่ที่ 138 พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 139 เพชรบูรณ์  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร อ.เวียงสา จ.น่าน
10 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 140 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบสอง คู่ที่ 141 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบสอง คู่ที่ 142 น่าน  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
13 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบสอง คู่ที่ 143 สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
14 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบสอง คู่ที่ 144 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
15 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบสอง คู่ที่ 145 ตรัง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
16 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบสอง คู่ที่ 146 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
17 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบสอง คู่ที่ 147 น่าน  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
18 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบสอง คู่ที่ 148 พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
19 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบสอง คู่ที่ 149 สงขลา  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
20 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบสอง คู่ที่ 150 อุตรดิตถ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 155 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 156 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 157 น่าน  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 158 สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
25 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 159 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
26 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบ RE คู่ที่ 161 พิษณุโลก  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบ RE คู่ที่ 162 อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบแรก คู่ที่ 164 สมุทรปราการ  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบแรก คู่ที่ 165 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบแรก คู่ที่ 166 น่าน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบแรก คู่ที่ 167 นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบแรก คู่ที่ 168 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบแรก คู่ที่ 169 เพชรบูรณ์  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบแรก คู่ที่ 170 หนองบัวลำภู  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 171 อุตรดิตถ์  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบสอง คู่ที่ 172 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบสอง คู่ที่ 173 พัทลุง  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
38 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบสอง คู่ที่ 174 เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
39 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบสอง คู่ที่ 175 พัทลุง  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
40 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบสอง คู่ที่ 176 น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
41 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบสอง คู่ที่ 177 ชัยภูมิ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
42 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบสอง คู่ที่ 178 สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
43 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบสอง คู่ที่ 179 สงขลา  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
44 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบสอง คู่ที่ 181 อุบลราชธานี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
45 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 187 พัทลุง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
46 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 188 น่าน  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
47 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 189 สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
48 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 190 พัทลุง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
49 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 191 อุบลราชธานี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
50 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบ RE คู่ที่ 193 สุพรรณบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
51 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบ RE คู่ที่ 194 หนองบัวลำภู  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
52 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 สงขลา  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
53 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 3 น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
54 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
55 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
56 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบสอง คู่ที่ 6 ร้อยเอ็ด  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
57 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 7 นนทบุรี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
58 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
59 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 9 เพชรบูรณ์  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
60 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 197 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
61 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 198 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
62 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 199 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
63 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 200 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
64 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 201 สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
65 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 202 อุบลราชธานี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
66 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 203 ตรัง  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
67 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 204 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
68 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 205 น่าน  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
69 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 206 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
70 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 52 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 207 เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
71 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 208 น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
72 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 209 พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
73 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 58 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 210 อุตรดิตถ์  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
74 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 63 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 211 หนองบัวลำภู  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
75 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 30 ยะลา  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
76 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 31 นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
77 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 32 น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
78 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 33 พัทลุง  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
79 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 34 เพชรบูรณ์  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
80 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 35 อุดรธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
81 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 36 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
82 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 37 พัทลุง  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
83 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 38 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
84 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 39 ยโสธร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
85 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบสอง คู่ที่ 40 เชียงใหม่  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
86 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบสอง คู่ที่ 41 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
87 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบสอง คู่ที่ 42 พัทลุง  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
88 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบสอง คู่ที่ 43 พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
89 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 44 กำแพงเพชร  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
90 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 45 อุบลราชธานี  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
91 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 46 ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
92 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 47 นครศรีธรรมราช  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
93 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
94 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 พัทลุง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
95 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 กำแพงเพชร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
96 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
97 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 52 ยโสธร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
98 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 53 พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
99 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบ RE คู่ที่ 54 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
100 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 55 นครปฐม  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
101 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
102 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 57 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
103 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
104 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 59 สุพรรณบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
105 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 60 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 105 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 256 สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 257 ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบ RE คู่ที่ 258 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 221 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 222 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 223 เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 224 ปทุมธานี  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 225 หนองบัวลำภู  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบสอง คู่ที่ 226 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบสอง คู่ที่ 227 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบสอง คู่ที่ 228 กำแพงเพชร  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบสอง คู่ที่ 229 พัทลุง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
13 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 230 ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
14 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 231 สงขลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
15 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบสอง คู่ที่ 232 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
16 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบสอง คู่ที่ 233 ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
17 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 234 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
18 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 236 ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
19 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 237 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
20 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบ RE คู่ที่ 239 ปทุมธานี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบ RE คู่ที่ 240 นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 241 ตรัง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 242 น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 243 ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
25 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 244 สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
26 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบแรก คู่ที่ 245 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบสอง คู่ที่ 246 ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบสอง คู่ที่ 247 พัทลุง  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบสอง คู่ที่ 248 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบสอง คู่ที่ 249 นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 250 สระแก้ว  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบสอง คู่ที่ 252 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบสอง คู่ที่ 253 อุตรดิตถ์  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 254 นครศรีธรรมราช  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 255 พิษณุโลก  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบสอง คู่ที่ 251 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 235 กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
38 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 260 นครศรีธรรมราช  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
39 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 261 ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
40 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 262 สระแก้ว  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
41 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 263 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
42 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 264 สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
43 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 265 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
44 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 266 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
45 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 267 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
46 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 268 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
47 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 269 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
48 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 76 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 270 นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
49 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 271 กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
50 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 61 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
51 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 62 ยโสธร  vs ยะลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
52 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 63 ขอนแก่น  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
53 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 64 สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
54 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 65 พิษณุโลก  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
55 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 66 ขอนแก่น  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
56 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 67 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
57 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 68 ร้อยเอ็ด  vs สมุทรสาคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
58 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 69 ปทุมธานี  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
59 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 70 สงขลา  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
60 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 71 พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
61 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 72 ยโสธร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
62 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 73 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
63 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบสอง คู่ที่ 74 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
64 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบสอง คู่ที่ 75 ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
65 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบสอง คู่ที่ 76 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
66 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบสอง คู่ที่ 77 ปทุมธานี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
67 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 78 เพชรบูรณ์  vs พัทลุง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
68 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 79 ยโสธร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
69 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 80 นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
70 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 81 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
71 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 88 กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
72 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 89 ชลบุรี  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
73 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย ไม่เกิน 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 90 พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
74 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 84 กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
75 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 85 ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
76 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 86 กำแพงเพชร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
77 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 87 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 77 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบแรก คู่ที่ 273 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 274 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 275 สมุทรปราการ  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 276 ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบสอง คู่ที่ 278 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบสอง คู่ที่ 279 ยโสธร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 280 เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 281 ระนอง  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 283 สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 284 สุพรรณบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 285 เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 286 หนองบัวลำภู  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
13 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบ RE คู่ที่ 287 แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
14 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบแรก คู่ที่ 289 แพร่  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
15 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 290 อุบลราชธานี  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
16 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบสอง คู่ที่ 291 สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
17 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 292 ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
18 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบสอง คู่ที่ 294 พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
19 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบสอง คู่ที่ 295 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
20 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 296 นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบสอง คู่ที่ 297 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 299 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 300 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 301 แพร่  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
25 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 304 นนทบุรี  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
26 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 305 อุบลราชธานี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 306 สงขลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 307 ชลบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 308 สุพรรณบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 309 กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 310 นครศรีธรรมราช  vs แพร่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 311 หนองบัวลำภู  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 312 น่าน  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 39 - 42 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 313 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 314 ระนอง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36 16:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85 กก.  รอบชิงชนะเลิศ .None กระบี่  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบชิงที่ 3 .None อุตรดิตถ์  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
38 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None อุตรดิตถ์  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
39 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None อุตรดิตถ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
40 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None สมุทรปราการ  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
41 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
42 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None ยโสธร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
43 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
44 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
45 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบชิงที่ 3 .None ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
46 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
47 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
48 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  พบกันหมด .None ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
49 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 95 กระบี่  vs ปทุมธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
50 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 96 ศรีสะเกษ  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
51 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 97 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
52 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 98 เชียงใหม่  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
53 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 99 กำแพงเพชร  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
54 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 100 ขอนแก่น  vs ยะลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
55 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 105 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
56 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 106 กระบี่  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
57 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 107 กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
58 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 108 อุดรธานี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
59 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 113 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
60 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 114 ยโสธร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
61 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบ RE คู่ที่ 116 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
62 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 117 นครศรีธรรมราช  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
63 17:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 118 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
64 17:30 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - หญิง มากกว่า 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 120 ยโสธร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
65 18:00 มวยปล้ำ - รุ่นชายหาด - ชาย มากกว่า 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 119 สุพรรณบุรี  vs ยโสธร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 65 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 315 ร้อยเอ็ด  vs กระบี่
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
2 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 316 พิษณุโลก  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
3 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 318 สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
4 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 320 อุบลราชธานี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
5 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบสอง คู่ที่ 321 นนทบุรี  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
6 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 322 กรุงเทพมหานคร  vs นราธิวาส
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
7 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 323 อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
8 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 324 นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
9 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 325 กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
10 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 326 สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
11 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 327 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
12 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 328 สงขลา  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
13 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบ RE คู่ที่ 329 สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
14 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 330 สงขลา  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
15 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบแรก คู่ที่ 331 นครศรีธรรมราช  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
16 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 332 อุดรธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
17 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบสอง คู่ที่ 333 นครศรีธรรมราช  vs น่าน
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
18 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบสอง คู่ที่ 334 สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
19 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 335 กระบี่  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
20 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบสอง คู่ที่ 336 กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
21 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 337 ศรีสะเกษ  vs ขอนแก่น
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
22 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบสอง คู่ที่ 338 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
23 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 340 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
24 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 341 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
25 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 342 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
26 09:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 343 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
27 13.00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 355 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 344 กระบี่  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
29 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 345 สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
30 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 346 อุบลราชธานี  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
31 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 347 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
32 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 348 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
33 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 350 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
34 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 85-100 กก.  พบกันหมด คู่ที่ 351 สงขลา  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
35 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 352 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
36 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 65 - 70 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 353 พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
37 13:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - ชาย ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 354 สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ