ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 07:37 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 07:44 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 07:51 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 07:58 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 08:05 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 08:12 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 08:19 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 08:26 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 08:33 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 08:40 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 08:47 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 08:54 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 09:01 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 09:08 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 09:15 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 09:22 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 09:29 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 09:36 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 09:43 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 09:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
22 09:57 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
23 10:04 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
24 10:11 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
25 10:18 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
26 10:25 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
27 10:32 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
28 10:39 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
29 10:46 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
30 10:53 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
31 11:00 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
32 11:07 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
33 11:14 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
34 11:21 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
35 11:28 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
36 11:35 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
37 11:42 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
38 11:49 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
39 11:56 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
40 12:03 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
41 12:10 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
42 12:17 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
43 12:24 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
44 12:31 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
45 12:38 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
46 12:45 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
47 12:52 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
48 12:59 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
49 13:06 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
50 13:20 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
51 13:27 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
52 13:34 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
53 13:41 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
54 13:48 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
55 13:55 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
56 14:02 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
57 14:09 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
58 14:16 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
59 14:23 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
60 14:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
61 14:37 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
62 14:44 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
63 14:51 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
64 14:58 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
65 15:05 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
66 15:12 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
67 15:19 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
68 15:26 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
69 15:33 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
70 15:40 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
71 15:47 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
72 15:54 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
73 16:01 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
74 16:08 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
75 16:15 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
76 16:29 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
77 16:29 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
78 16:36 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
79 16:43 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
80 16:50 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
81 16:57 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
82 17:04 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 82 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  RUN .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  RUN .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  RUN .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  RUN .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  RUN .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 08:37 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 08:44 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 08:49 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 08:58 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 09:05 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 09:12 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 09:19 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 09:26 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 09:33 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 09:40 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 09:47 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 09:54 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย หญิง 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 10:01 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 08:05 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 08:10 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 08:15 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 08:25 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 08:25 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 08:30 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 08:35 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 08:40 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 08:45 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 08:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 08:55 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 09:00 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 09:05 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 09:10 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 09:15 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 09:20 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 09:25 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 09:30 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 09:35 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 09:40 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
22 09:45 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
23 09:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
24 09:55 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
25 10:00 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
26 10:05 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  H1 Heat 1
หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
27 10:10 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
28 10:15 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
29 10:20 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
30 10:25 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
31 10:30 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
32 10:35 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
33 10:40 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
34 10:45 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
35 10:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
36 10:55 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
37 11:00 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
38 11:05 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
39 11:10 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
40 11:15 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
41 11:20 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
42 12:50 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
43 12:55 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
44 13:00 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
45 13:05 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
46 13:10 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
47 13:15 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
48 13:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
49 13:25 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
50 13:30 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
51 13:35 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
52 13:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
53 13:45 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
54 13:50 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
55 13:55 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
56 14:00 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
57 14:05 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
58 14:10 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
59 14:15 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
60 14:20 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
61 14:25 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
62 14:30 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
63 14:35 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
64 14:40 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
65 14:45 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
66 14:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
67 14:55 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
68 15:00 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
69 15:05 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
70 15:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
71 15:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
72 15:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
73 15:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
74 15:30 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
75 15:35 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
76 15:40 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
77 15:45 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
78 15:50 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
79 15:55 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
80 16:00 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
81 16:05 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
82 16:10 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
83 16:15 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 83 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 09:45 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (K1) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 09:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 09:55 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 10:00 เรือพาย - เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 10:05 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 10:10 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 10:15 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 10:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 10:25 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 10:30 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 10:35 เรือพาย - เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 10:46 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 10:52 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 10:55 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 13:00 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 13:05 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 13:08 เรือพาย - เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 13:15 เรือพาย - เรือคยัคสลาลอม - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 08:35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 08:35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 08:40 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 08:40 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 08:40 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 08:45 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 08:45 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 08:45 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 08:50 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 08:50 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 08:55 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 08:55 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 09:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 09:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 09:55 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 09:55 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 09:55 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 09:55 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
22 10:00 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
23 10:00 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
24 10:05 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
25 10:10 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
26 10:10 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
27 10:10 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
28 10:15 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H3 Heat 3
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
29 10:15 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H2 Heat 2
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
30 10:15 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  H1 Heat 1
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
31 12:40 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
32 12:45 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
33 12:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
34 12:55 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
35 13:00 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
36 13:00 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
37 13:05 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
38 13:10 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
39 13:10 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
40 13:15 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
41 13:15 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
42 13:20 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
43 13:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
44 13:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
45 13:30 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
46 13:30 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
47 13:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  R .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
48 13:40 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  R1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
49 13:40 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  R2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
50 13:45 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
51 13:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
52 13:55 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
53 14:05 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
54 14:10 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
55 14:15 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
56 14:30 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
57 14:30 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
58 14:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
59 14:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
60 15:10 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  SF1 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
61 15:10 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  SF2 .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 61 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:40 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C2) ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 09:45 เรือพาย - คยัค 1 คน ชาย (K1M) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 09:50 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 09:55 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 10:00 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 10:05 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 10:10 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (K2) ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 10:15 เรือพาย - คยัค 1 คน หญิง (K1W) ระยะ 200 เมตร อายุไม่เกิน 15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 10:20 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 10:25 เรือพาย - เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ .None
อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ