ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
2 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A เพชรบูรณ์  vs น่าน
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
3 14:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B เชียงราย  vs กระบี่
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
4 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B กระบี่  vs เชียงใหม่
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
5 15:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C ปราจีนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
6 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C นนทบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
7 16:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
8 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D อุบลราชธานี  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A ศรีสะเกษ  vs สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
2 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
3 14:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B กระบี่  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
4 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
5 15:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
6 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C อุตรดิตถ์  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
7 16:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D ศรีสะเกษ  vs สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
8 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D กาญจนบุรี  vs เชียงราย
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A นครราชสีมา  vs สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
2 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
3 14:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B เชียงราย  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
4 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B กระบี่  vs พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
5 15:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C ปราจีนบุรี  vs ลำพูน
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
6 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C นนทบุรี  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
7 16:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D นครศรีธรรมราช  vs สระบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
8 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D อุบลราชธานี  vs เชียงราย
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 13 เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
2 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
3 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
4 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย C ลำพูน  vs นครราชสีมา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15 กระบี่  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
2 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 15 กระบี่  vs เชียงราย
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
3 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 16 นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
4 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 16 อุบลราชธานี  vs พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
2 14:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 ศรีสะเกษ  vs นครราชสีมา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
3 15:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
4 16:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 กระบี่  vs พังงา
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 19 เพชรบูรณ์  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
2 11:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 19 นครราชสีมา  vs กระบี่
โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ