ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นนทบุรี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 11:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 12:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A น่าน  vs สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 13:20 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 14:10 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A กระบี่  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 14:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B สมุทรปราการ  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 15:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ชัยภูมิ  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C ตรัง  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 14:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C ขอนแก่น  vs ลำปาง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 14:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D สมุทรปราการ  vs จันทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C จันทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D กาญจนบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A นนทบุรี  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 14:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 14:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B ศรีสะเกษ  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A น่าน  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B สมุทรปราการ  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C สมุทรปราการ  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 14:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C ขอนแก่น  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 14:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย C ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D สมุทรปราการ  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ลำพูน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A นครสวรรค์  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 14:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A นครศรีธรรมราช  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 14:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B สงขลา  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A กระบี่  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A สงขลา  vs นครสวรรค์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B ชัยภูมิ  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B เพชรบุรี  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C ตรัง  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 14:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย C ลำปาง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 14:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย D จันทบุรี  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย C นครศรีธรรมราช  vs สระบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย C จันทบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D กาญจนบุรี  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D พัทลุง  vs ลำพูน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25 นนทบุรี  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 14:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 14:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26 ศรีสะเกษ  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 14:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26 ขอนแก่น  vs จันทบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27 สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 16:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27 ขอนแก่น  vs พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28 ศรีสะเกษ  vs เชียงราย
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28 สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29 สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 14:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29 สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 14:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30 ศรีสะเกษ  vs พัทลุง
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 14:50 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30 ศรีสะเกษ  vs กระบี่
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 15:40 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31 สระบุรี  vs กาญจนบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 16:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31 น่าน  vs เพชรบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 16:30 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32 อุบลราชธานี  vs ชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 17:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 นนทบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 11:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 11:30 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 12:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 สมุทรปราการ  vs สระบุรี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 14:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37 ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 11:00 แฮนด์บอล - ชายหาด ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38 สมุทรปราการ  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 11:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38 สมุทรปราการ  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ