ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 10.45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้าหู - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 10.45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์ต่างระดับ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 11.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ห่วงนิ่ง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ม้ากระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - คานทรงตัว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 10.15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์คู่ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 10.15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 11.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บาร์เดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 14.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 14.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 10.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกแอโรบิก- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 11.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 11.30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 14.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง  สะสมคะแนน .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 14.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ห่วง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 10.15 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - บอล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 11.00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - คฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 11.45 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกลีลา - ริบบิ้น - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ