ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นครราชสีมา  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B เชียงใหม่  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A เพชรบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B ระนอง  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B พิจิตร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 10 ราชบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 11 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 13:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด คู่ที่ 12 เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
13 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A สตูล  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B นครปฐม  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 16:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 16:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A ขอนแก่น  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 16:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B ระนอง  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 16:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B สงขลา  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 21 นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 22 สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 23 พิจิตร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 24 สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย A สกลนคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย B สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย B สงขลา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย A พิษณุโลก  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย B ระนอง  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย B นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 33 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 34 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 35 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 36 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 16:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 16:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A นครราชสีมา  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 16:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย B สมุทรปราการ  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 16:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B เชียงใหม่  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 17:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
22 17:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย A เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
23 17:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย B ระนอง  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
24 17:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย B พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย A สตูล  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย B นครปฐม  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย B พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย A ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย A นนทบุรี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย B สงขลา  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย B นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 53 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 54 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 55 กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 56 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 57 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 58 สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 59 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 60 นนทบุรี  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 61 กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 62 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 63 เพชรบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 64 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 65 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  พบกันหมด คู่ที่ 66 ราชบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 พิจิตร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 ขอนแก่น  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 09:25 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4 สมุทรปราการ  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 09:25 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 6 สกลนคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 09:50 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 7 ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 09:50 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 8 นครราชสีมา  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 09:50 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 9 เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 09:50 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 10 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 10:15 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 11 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 10:15 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 12 นครปฐม  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 10:15 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 13 นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 10:15 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 14 เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 10:35 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 15 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 10:35 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 16 สตูล  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 10:35 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 17 สงขลา  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 10:35 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 18 นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 10:55 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 19 สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 10:55 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 20 สงขลา  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 10:55 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 21 พิจิตร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 10:55 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 22 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
22 11:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสาม คู่ที่ 23 ระนอง  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
23 11:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสาม คู่ที่ 24 เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
24 11:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสาม คู่ที่ 25 นนทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
25 11:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบสาม คู่ที่ 26 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
26 11:45 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสาม คู่ที่ 27 กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
27 11:45 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสาม คู่ที่ 28 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
28 11:45 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสาม คู่ที่ 29 สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
29 11:45 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบสาม คู่ที่ 30 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
30 12:10 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
31 12:10 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 32 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
32 12:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
33 12:30 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
34 14:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 35 ขอนแก่น  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
35 14:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 36 พิษณุโลก  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
36 14:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 37 เชียงใหม่  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
37 14:20 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 38 สงขลา  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
38 15:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 39 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
39 15:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 40 นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
40 15:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 41 สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
41 15:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 42 สงขลา  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
42 15:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 43 กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
43 15:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 44 เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
44 15:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 45 นครราชสีมา  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
45 15:30 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 46 สกลนคร  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
46 15:45 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 47 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
47 15:45 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 48 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
48 16:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 49 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
49 16:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบสาม คู่ที่ 50 นครราชสีมา  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
50 16:15 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
51 16:15 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 51 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B นครราชสีมา  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 09:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย C พิจิตร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 09:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 09:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย D ราชบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B เพชรบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย C นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A เชียงใหม่  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B สกลนคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย C นครราชสีมา  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย D นครปฐม  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย E เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 10:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย F สตูล  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย G นครปฐม  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
22 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย H พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
23 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย I สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
24 10:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย J นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
25 11.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย K พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
26 11.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย M สตูล  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
27 11.00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย N สตูล  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
28 11:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย O นนทบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
29 11:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย A นครราชสีมา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
30 11:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย B พิษณุโลก  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
31 11:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย C ขอนแก่น  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
32 11:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย D เพชรบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
33 11:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย E นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
34 11:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย F พิจิตร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
35 11:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย G ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
36 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย H สตูล  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
37 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย I พิษณุโลก  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
38 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย J เพชรบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
39 12:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย K เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
40 13.00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย M สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
41 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย N สงขลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
42 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย O พิจิตร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
43 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย L พิจิตร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
44 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
45 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
46 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย B พิจิตร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
47 13:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
48 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
49 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
50 13:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย D พิจิตร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
51 13:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
52 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
53 14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
54 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
55 14:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย C เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
56 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
57 14:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย D เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมือง จ.น่าน
58 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
59 14:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
60 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 61  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
61 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 62  สาย D สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
62 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 63  สาย E จันทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
63 14:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 64  สาย F กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
64 15:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 65  สาย G สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
65 15:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 66  สาย H สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
66 15:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 67  สาย I สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
67 15:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 68  สาย J พิจิตร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
68 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 69  สาย K สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
69 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 70  สาย L สกลนคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
70 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 71  สาย M พิษณุโลก  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
71 15:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 72  สาย N สงขลา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
72 15:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 73  สาย O ระนอง  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
73 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 74  สาย A ระนอง  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
74 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 75  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
75 15:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 76  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
76 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 77  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
77 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 78  สาย E นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
78 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 79  สาย F นนทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
79 16:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 80  สาย G นครราชสีมา  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
80 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 81  สาย H นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
81 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 82  สาย I กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
82 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 83  สาย J นนทบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
83 16:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 84  สาย K ระนอง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
84 16:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 85  สาย L นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
85 16:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 86  สาย M ระยอง  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
86 16:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 87  สาย N เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
87 16:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 88  สาย O ระนอง  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
88 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 89  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
89 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 90  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
90 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 91  สาย B ราชบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
91 17:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 92  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
92 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 93  สาย C ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
93 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 94  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
94 17:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 95  สาย D นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
95 17:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 96  สาย A นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
96 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 97  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
97 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 98  สาย B พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
98 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 99  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
99 17:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 100  สาย C พิจิตร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
100 18:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 101  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
101 18:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบแรก คู่ที่ 102  สาย D พิจิตร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
102 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 103  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
103 18:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 104  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
104 18:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 105  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
105 18:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 106  สาย D สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
106 18:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 107  สาย E จันทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
107 18:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 108  สาย F กรุงเทพมหานคร  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
108 18:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 109  สาย G สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
109 18:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 110  สาย H สุพรรณบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
110 18:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 111  สาย I สุพรรณบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
111 18:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 112  สาย J พิจิตร  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
112 19:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 114  สาย L พิจิตร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
113 19:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 115  สาย M พิษณุโลก  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
114 19:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 116  สาย N สงขลา  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
115 19:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 117  สาย O ระนอง  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
116 19:20 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 113  สาย K สมุทรปราการ  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 116 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 118  สาย A ระนอง  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 119  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 120  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 121  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 122  สาย E นนทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 123  สาย F นนทบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 124  สาย G นครราชสีมา  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 09:20 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 125  สาย H นนทบุรี  vs สตูล
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 126  สาย I กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
10 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 127  สาย J นนทบุรี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
11 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 128  สาย K ระนอง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
12 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 129  สาย L นครราชสีมา  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
13 09:40 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 130  สาย M ระยอง  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
14 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 131  สาย N เพชรบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
15 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 132  สาย O ระนอง  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
16 10:25 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 133 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
17 10:25 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 134 ราชบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
18 10:25 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 135 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
19 10:25 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 136 ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
20 10:50 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 137 กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
21 10:50 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 138 พิจิตร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
22 10:50 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 139 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
23 10:50 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบสอง คู่ที่ 140 เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
24 11:15 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 142 ระนอง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
25 11:15 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 143 กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
26 11:15 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 144 สุพรรณบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
27 11:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 145 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
28 11:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 146 พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
29 11:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 147 จันทบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
30 11:40 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 148 สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
31 12:05 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 150 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
32 12:05 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 151 นครราชสีมา  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
33 12:05 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 152 ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
34 12:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 153 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
35 12:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 154 ระนอง  vs นนทบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
36 12:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 155 นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
37 12:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 156 เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
38 13:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 157 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
39 13:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 158 กรุงเทพมหานคร 3  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
40 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 159 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
41 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 160 กรุงเทพมหานคร 3  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
42 13:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 160 กรุงเทพมหานคร 3  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
43 15:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 161 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
44 16:00 เทเบิลเทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 162 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
45 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 167 ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
46 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 168 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
47 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 169 พิจิตร  vs ระนอง
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
48 17:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 170 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
49 17:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 163 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
50 17:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 164 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
51 17:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 165 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
52 17:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสาม คู่ที่ 166 จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 52 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
2 09:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร 3  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
3 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
4 09:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร 2  vs ระนอง 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
5 09:30 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
6 09:30 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว ยุวชน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
7 10:00 เทเบิลเทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
8 10:00 เทเบิลเทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
9 10:00 เทเบิลเทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ