ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย C นครราชสีมา  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย B เชียงใหม่  vs สระบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย B นครปฐม  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย C นครศรีธรรมราช  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย B สระบุรี  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย B อุดรธานี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย C เชียงราย  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย C แพร่  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย B นครปฐม  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย C นครราชสีมา  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก .None  สาย D ลพบุรี  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย B เชียงใหม่  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย C นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก .None  สาย D นครราชสีมา  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงราย  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None นครปฐม  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR2 .None  สาย B เชียงราย  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR2 .None  สาย D สุพรรณบุรี  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR2 .None  สาย E ลำปาง  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR2 .None  สาย G สมุทรปราการ  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย B ระนอง  vs นครพนม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย E ลพบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย G สงขลา  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 11.00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย D นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย E อุดรธานี  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย G พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย B นครปฐม  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
15 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย E พิษณุโลก  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
16 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR2 .None  สาย G นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
17 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย B เชียงใหม่  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
18 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย D นครราชสีมา  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
19 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย E ระนอง  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
20 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR2 .None  สาย G อุดรธานี  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
21 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR2 .None  สาย B ขอนแก่น  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
22 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR2 .None  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
23 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR2 .None  สาย B แพร่  vs สระบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
24 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR2 .None  สาย D สงขลา  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย B นครพนม  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย D ลพบุรี  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย E นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย G นครปฐม  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
29 13:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR2 .None  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
30 13:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR2 .None  สาย G นนทบุรี  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
31 13:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
32 13:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
33 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR2 .None  สาย E ระนอง  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
34 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย G ชลบุรี  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
35 14:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย E ตรัง  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
36 14:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย G นครราชสีมา  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
37 14:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย E สกลนคร  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
38 14:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย G นครสวรรค์  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
39 14:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย B อุดรธานี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
40 14:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย G เชียงใหม่  vs ระยอง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
41 15:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย B ลพบุรี  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
42 15:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย D สงขลา  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
43 15:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย E นนทบุรี  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
44 15:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย D เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
45 15:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย B นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
46 15:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย D ปราจีนบุรี  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
47 15:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย D นนทบุรี  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
48 15:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย B ระนอง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
49 16:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย D นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
50 16:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย E ลพบุรี  vs อุบลราชธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
51 16:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย G สงขลา  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
52 16:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
53 16:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย E อุดรธานี  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
54 16:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย G เชียงราย  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
55 16:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย B ตรัง  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
56 16:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย B สระบุรี  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
57 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย D นครปฐม  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
58 17:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย E เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
59 17:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย D นครราชสีมา  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
60 17:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย E อุดรธานี  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
61 17:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย E นครศรีธรรมราช  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
62 17:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย G สงขลา  vs กาฬสินธุ์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
63 17:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย G พิษณุโลก  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 63 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR3 .None  สาย B เชียงราย  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR3 .None  สาย D สุพรรณบุรี  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR3 .None  สาย E ลำปาง  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR3 .None  สาย G สมุทรปราการ  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย B นครปฐม  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย B เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 10:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย D นครราชสีมา  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย E ระนอง  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR3 .None  สาย G นครสวรรค์  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 11:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR3 .None  สาย B ขอนแก่น  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 11:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR3 .None  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย E พิษณุโลก  vs สงขลา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR3 .None  สาย G นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
15 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR3 .None  สาย E กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
16 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR3 .None  สาย G นนทบุรี  vs กาฬสินธุ์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
17 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR3 .None  สาย B แพร่  vs สกลนคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
18 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR3 .None  สาย D สงขลา  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
19 12:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย A สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
20 12:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย C สกลนคร  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
21 12:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR3 .None  สาย E ระนอง  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
22 12:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย F นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
23 12:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย H พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
24 12:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย C นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย F นนทบุรี  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  RR1 .None  สาย H นครราชสีมา  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย A นนทบุรี  vs อุดรธานี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
29 13:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย C นครปฐม  vs ลำปาง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
30 13:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย F พระนครศรีอยุธยา  vs ลำปาง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
31 13:30 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย H ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
32 13:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
33 14:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย C ลำปาง  vs นครสวรรค์
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
34 14:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย F สมุทรปราการ  vs ราชบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
35 14:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
36 14:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย C สุพรรณบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
37 14:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  RR1 .None  สาย H นครปฐม  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
38 14:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย F นครปฐม  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
39 14:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  RR1 .None  สาย H ปราจีนบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
40 14:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย A เชียงราย  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
41 15:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย C สงขลา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
42 15:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย H เชียงใหม่  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
43 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย C เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
44 15:00 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย F กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
45 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย H ลพบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
46 15:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  RR1 .None  สาย F นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
47 15:30 แบดมินตัน - ชายคู่  RR1 .None  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 47 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  QF .None นครราชสีมา  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  QF .None สงขลา  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  QF .None สมุทรปราการ  vs เชียงราย
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  QF .None สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  QF .None สกลนคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  QF .None ลพบุรี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  QF .None นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  QF .None นนทบุรี  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  QF .None นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  QF .None สมุทรปราการ  vs ลำปาง
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  QF .None พิษณุโลก  vs ชลบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  QF .None ลำปาง  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
15 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  QF .None สงขลา  vs ราชบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
16 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  QF .None เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
17 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
18 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  QF .None สุพรรณบุรี  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
19 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  QF .None นนทบุรี  vs นครปฐม
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
20 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  QF .None เชียงราย  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
21 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  QF .None เชียงราย  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
22 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  QF .None สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
23 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
24 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  QF .None นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่  QF .None กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่  QF .None เชียงใหม่  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่  QF .None เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่  QF .None ชลบุรี  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None นครปฐม  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 10:30 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 11:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมุทรปราการ  vs ชลบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สงขลา  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None นนทบุรี  vs ปราจีนบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ .None สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 12:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None แพร่  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 09:00 แบดมินตัน - ยุวชน ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None แพร่  vs ชลบุรี
สนามแบตมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ