ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
2 08.00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
2 08.00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  วันที่ 1 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
3 08.00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
4 08.00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
2 08.00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  วันที่ 2 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
3 08.00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 3 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
4 08.00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 3 .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
2 08.00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
3 08.00 กอล์ฟ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
4 08.00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกอล์ฟแม่เมาะ จ.ลำปาง
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ