ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครพนม  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ลำปาง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B ราชบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B น่าน  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B นครพนม  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B ชลบุรี  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A แพร่  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
11 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B ขอนแก่น  vs ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ปทุมธานี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
13 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
14 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
15 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B น่าน  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
16 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B พัทลุง  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 17  สาย A ตรัง  vs นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 19  สาย B นครสวรรค์  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย B พิษณุโลก  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย A พัทลุง  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย B ลำปาง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 12:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย A นครศรีธรรมราช  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย A ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
11 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย B พัทลุง  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย B น่าน  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
13 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย A ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
14 15:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย A มหาสารคาม  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
15 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย B นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
16 16:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย B นครปฐม  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
17 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ชลบุรี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
18 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
19 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C สงขลา  vs ชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
20 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
21 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A ปทุมธานี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
22 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 22 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33  สาย A นครพนม  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34  สาย B ราชบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 10:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35  สาย A อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 10:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36  สาย B พิษณุโลก  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37  สาย A นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38  สาย B พัทลุง  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 12:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39  สาย A ปทุมธานี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 12:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40  สาย B ขอนแก่น  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A ชลบุรี  vs พิจิตร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B ขอนแก่น  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
11 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย C สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย D ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
13 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
14 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ตาก  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 41 มหาสารคาม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 44 สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 43 นครปฐม  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย C สงขลา  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย D อุบลราชธานี  vs นนทบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A นครสวรรค์  vs พิจิตร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย C สุพรรณบุรี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย D ลำปาง  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย A ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย B สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย C พัทลุง  vs ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย D นครสวรรค์  vs ตรัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย A มหาสารคาม  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย B นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย C ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย D สุพรรณบุรี  vs ลำปาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย D นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย C ชัยนาท  vs กำแพงเพชร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
11 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
13 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย C ชลบุรี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
14 18:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย C พัทลุง  vs นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย D นครสวรรค์  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย A ราชบุรี  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย B สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย C ขอนแก่น  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย D สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย A มหาสารคาม  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย B นครปฐม  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย P ชัยนาท  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย Q อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
11 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย R ชลบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย S ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 61  สาย B ชลบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 62  สาย D ตรัง  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 63  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 64  สาย C ลำปาง  vs นครพนม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 65  สาย B นครราชสีมา  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 66  สาย D ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 67  สาย A พัทลุง  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 15:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 68  สาย C ปทุมธานี  vs แพร่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย P ปทุมธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย Q กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
11 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย R มหาสารคาม  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย S ลำปาง  vs ตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 69  สาย P สุพรรณบุรี  vs พัทลุง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 70  สาย Q นครสวรรค์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 71  สาย R ราชบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 72  สาย S ลำปาง  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33 ชัยนาท  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34 ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35 ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 17:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36 มหาสารคาม  vs ตาก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 73  สาย P ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 74  สาย Q นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 75  สาย R นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 76  สาย S มหาสารคาม  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37 ปทุมธานี  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 16:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด ทีมเดี่ยวหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38 ชัยนาท  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 77 สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 78 ราชบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 79 ปทุมธานี  vs ชลบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 80 นครปฐม  vs มหาสารคาม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 81 ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 82 นครสวรรค์  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ