ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (30 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
2 10:30 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - หญิง (15 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (70 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
2 09:00 จักรยาน - ครอสคันทรี ใช้เวลาการแข่งขัน 1.00-1.15 ชม. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน อินไลน์เรส - ชาย (140 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน อินไลน์เรส - หญิง (80 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน บ้านทุ่งศรีทอง
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
จ.พะเยา
2 09:00 จักรยาน - ประเภทจักรยาน BMX บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
จ.พะเยา
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล - ชาย (1 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
2 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล - หญิง (500 ม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
3 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - หญิง (20 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
4 14:25 จักรยาน - ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
5 16:10 จักรยาน - ประเภทลู่ พอยท์เรส - ชาย (24 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
2 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ สปรินท์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
3 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ - ทีมชาย (3 รอบ)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
4 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลชาย (3 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
5 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - ทีมชาย (4 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 จักรยาน - ประเภทลู่ เปอร์ซูท - บุคคลหญิง (2 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
2 09:00 จักรยาน - สแครช - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ