ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 08.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ปทุมธานี  vs หนองคาย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 08.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A สงขลา  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 08.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B อุบลราชธานี  vs อุตรดิตถ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 08.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B สุโขทัย  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 08.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A ราชบุรี  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 08.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A ลำปาง  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 08.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ตราด  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 08.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 08.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B พิจิตร  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 08.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A พัทลุง  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 08.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A นครพนม  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 08.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 5 หนองบัวลำภู  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 08.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B ตาก  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 08.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B ราชบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 10.15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
17 10.15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย A ราชบุรี  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
18 10.15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A หนองคาย  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
19 10.15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย B อุบลราชธานี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
20 10.15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย B อุตรดิตถ์  vs สุโขทัย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
21 10.15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A ราชบุรี  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
22 10.15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย A อุดรธานี  vs ลำปาง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
23 10.15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย A ภูเก็ต  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
24 10.15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
25 10.15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย B มุกดาหาร  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
26 10.15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย A พัทลุง  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
27 10.15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย A พิจิตร  vs นครพนม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
28 10.15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย A ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
29 10.15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย B ตาก  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
30 10.15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย B ตรัง  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
31 13.00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs หนองคาย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
32 13.00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A ราชบุรี  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
33 13.00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย A ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
34 13.00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B อุบลราชธานี  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
35 13.00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย B อุตรดิตถ์  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
36 13.00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย A ราชบุรี  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
37 13.00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย A อุดรธานี  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
38 13.00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย A ลำปาง  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
39 13.00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
40 13.00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย B มุกดาหาร  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
41 13.00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย A พัทลุง  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
42 13.00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย A พิจิตร  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
43 13.00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย A นครพนม  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
44 13.00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย B ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
45 13.00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย B ตรัง  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
46 14.45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
47 14.45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย A ราชบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
48 14.45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย A หนองคาย  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
49 14.45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 58  สาย B อุบลราชธานี  vs สุโขทัย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
50 14.45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย B พัทลุง  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
51 14.45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 61  สาย A ราชบุรี  vs ลำปาง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
52 14.45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 62  สาย A อุดรธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
53 14.45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 63  สาย A ภูเก็ต  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
54 14.45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 64  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
55 14.45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 66  สาย B สมุทรปราการ  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
56 14.45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 67  สาย A พัทลุง  vs นครพนม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
57 14.45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 68  สาย A พิจิตร  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
58 14.45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 69  สาย A ปทุมธานี  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
59 14.45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 70  สาย B ตาก  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
60 14.45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 72  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
61 16.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 73  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
62 16.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 74  สาย A ราชบุรี  vs หนองคาย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
63 16.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 75  สาย A ปทุมธานี  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
64 16.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 77  สาย B อุตรดิตถ์  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
65 16.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 78  สาย B สุโขทัย  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
66 16.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 79  สาย A ราชบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
67 16.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 80  สาย A อุดรธานี  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
68 16.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 81  สาย A ลำปาง  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
69 16.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 83  สาย B มุกดาหาร  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
70 16.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 84  สาย B พิจิตร  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
71 16.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 85  สาย A พัทลุง  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
72 16.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 86  สาย A พิจิตร  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
73 16.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 87  สาย A นครพนม  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
74 16.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 89  สาย B ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
75 16.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 90  สาย B ราชบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 75 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A หนองคาย  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 08.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย A สงขลา  vs อุบลราชธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 08.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย B อุตรดิตถ์  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 08.30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4  สาย B นนทบุรี  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 08.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A น่าน  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 08.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย A ภูเก็ต  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 08.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย B สงขลา  vs ลำปาง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 08.30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 08.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 08.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย A นครพนม  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 08.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย B สุพรรณบุรี  vs หนองบัวลำภู
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 08.30 เปตอง - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4  สาย B ตรัง  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 11.00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None หนองคาย  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 11.00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None ปทุมธานี  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 11.00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สมุทรปราการ  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 11.00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ .None สงขลา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
17 11.00 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None พัทลุง  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
18 11.00 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None สุพรรณบุรี  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
19 14.00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None หนองคาย  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
20 14.00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None มุกดาหาร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
21 14.00 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None พัทลุง  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ลพบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 08.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A กำแพงเพชร  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 08.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A ศรีสะเกษ  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 08.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 08.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B ตาก  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 08.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A เชียงใหม่  vs สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 08.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A ตาก  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 08.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A สมุทรสาคร  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 08.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B พัทลุง  vs เลย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 08.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B กระบี่  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 10.15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 10.15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A ลพบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 10.15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A เพชรบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 10.15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B ตรัง  vs ร้อยเอ็ด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 10.15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 10.15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A เชียงใหม่  vs สมุทรสาคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
17 10.15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย A สระบุรี  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
18 10.15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A อุดรธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
19 10.15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย B พัทลุง  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
20 10.15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย B เลย  vs กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
21 13.00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
22 13.00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย A ลพบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
23 13.00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย A กำแพงเพชร  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
24 13.00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย B ตรัง  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
25 13.00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
26 13.00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย A เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
27 13.00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย A สระบุรี  vs สมุทรสาคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
28 13.00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย A ตาก  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
29 13.00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย B พัทลุง  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
30 13.00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย B เลย  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
31 14.45 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
32 14.45 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A ลพบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
33 14.45 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย A เพชรบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
34 14.45 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B ตรัง  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
35 14.45 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย B นนทบุรี  vs ร้อยเอ็ด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
36 14.45 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย A เชียงใหม่  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
37 14.45 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย A อุดรธานี  vs สมุทรสาคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
38 14.45 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย B พัทลุง  vs กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
39 14.45 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
40 16.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
41 16.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย A ลพบุรี  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
42 16.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย A กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
43 16.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
44 16.30 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย B ตาก  vs ร้อยเอ็ด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
45 16.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย A สระบุรี  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
46 16.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย A ตาก  vs สมุทรสาคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
47 16.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย B เลย  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
48 16.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย B กระบี่  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 48 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เปตอง - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 08.30 เปตอง - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย A ศรีสะเกษ  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 08.30 เปตอง - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 08.30 เปตอง - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4  สาย B นนทบุรี  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 08.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A สระบุรี  vs ตราด
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 08.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย A สมุทรสาคร  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 08.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย B กระบี่  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 08.30 เปตอง - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 11.00 เปตอง - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 11.00 เปตอง - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ .None กำแพงเพชร  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 11.00 เปตอง - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ .None สระบุรี  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 11.00 เปตอง - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 14.00 เปตอง - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 14.00 เปตอง - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None สระบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบแรก .None ขอนแก่น  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบสอง .None ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1 สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2 ลพบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4 ตรัง  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 นนทบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบแรก .None ระยอง  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบสอง .None สระบุรี  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1 พิจิตร  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2 ปทุมธานี  vs สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3 ตาก  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4 ตาก  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 พิจิตร  vs สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ระยอง  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
17 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 สระบุรี  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
18 09.00 เปตอง - Shooting บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ขอนแก่น  vs นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 08.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A อุดรธานี  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 08.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A ประจวบคีรีขันธ์  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 08.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 08.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B ตาก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 08.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs บุรีรัมย์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 08.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A ปทุมธานี  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 08.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ราชบุรี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 08.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B ชุมพร  vs มุกดาหาร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 08.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B ระยอง  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 10.15 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A ขอนแก่น  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 10.15 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A นครปฐม  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 10.15 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 10.15 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 10.15 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B พัทลุง  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 10.15 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
17 10.15 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย A บุรีรัมย์  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
18 10.15 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A ตรัง  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
19 10.15 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย B ชุมพร  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
20 10.15 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย B มุกดาหาร  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
21 13.00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A ขอนแก่น  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
22 13.00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย A นครปฐม  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
23 13.00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย A อุดรธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
24 13.00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
25 13.00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย B พัทลุง  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
26 13.00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
27 13.00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย A บุรีรัมย์  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
28 13.00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย A ปทุมธานี  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
29 13.00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย B ชุมพร  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
30 13.00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย B มุกดาหาร  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
31 14.45 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A ขอนแก่น  vs อุดรธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
32 14.45 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A นครปฐม  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
33 14.45 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย A ปทุมธานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
34 14.45 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
35 14.45 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
36 14.45 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
37 14.45 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย A บุรีรัมย์  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
38 14.45 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย A ตรัง  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
39 14.45 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย B ชุมพร  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
40 14.45 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย B ตาก  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
41 16.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย A ขอนแก่น  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
42 16.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย A นครปฐม  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
43 16.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย A อุดรธานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
44 16.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย B พัทลุง  vs แม่ฮ่องสอน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
45 16.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย B ตาก  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
46 16.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย A พระนครศรีอยุธยา  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
47 16.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 56  สาย A บุรีรัมย์  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
48 16.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 57  สาย A ปทุมธานี  vs ราชบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
49 16.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 59  สาย B มุกดาหาร  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
50 16.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบแรก คู่ที่ 60  สาย B ระยอง  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 50 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A อุดรธานี  vs พัทลุง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 08.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย A ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 08.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย B ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 08.30 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4  สาย B แม่ฮ่องสอน  vs นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 08.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A ราชบุรี  vs พิจิตร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 08.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย A บุรีรัมย์  vs ตาก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 08.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย B มุกดาหาร  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 08.30 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4  สาย B ระยอง  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 11.00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 11.00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ขอนแก่น  vs นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 11.00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 พิจิตร  vs บุรีรัมย์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 11.00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 มุกดาหาร  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 14.00 เปตอง - ทีมชาย 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 14.00 เปตอง - ทีมหญิง 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 7 บุรีรัมย์  vs ระยอง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ