ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 1 ปทุมธานี  vs สงขลา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 12.30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 12.30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 สระบุรี  vs สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
4 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 ปทุมธานี  vs สุพรรณบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
5 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 สระบุรี  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 12.30 สนุกเกอร์ - ประเภททีม 15 แดง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 ปทุมธานี  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบแรก คู่ที่ 1 เพชรบุรี  vs สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 12.30 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ขอนแก่น  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 12.30 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 ชลบุรี  vs นครสวรรค์
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
4 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 เพชรบุรี  vs ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
5 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 เชียงใหม่  vs ตรัง
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 เพชรบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 12.30 สนุกเกอร์ - ประเภทคู่ 15 แดง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 9 ชลบุรี  vs เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 1  สาย A เพชรบุรี  vs ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 2  สาย A ชุมพร  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 3  สาย B สุโขทัย  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
4 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 4  สาย B ชลบุรี  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
5 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 5  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
6 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 6  สาย C เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
7 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 7  สาย D กระบี่  vs นครสวรรค์
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
8 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 8  สาย D พะเยา  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
9 14.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 9  สาย A เพชรบุรี  vs ชุมพร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
10 14.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 10  สาย A ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
11 14.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 11  สาย B สุโขทัย  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
12 14.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 12  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
13 16.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 13  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
14 16.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 14  สาย C เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
15 16.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 15  สาย D กระบี่  vs พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
16 16.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 16  สาย D นครสวรรค์  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 17  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 18  สาย C เชียงใหม่  vs เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 19  สาย D กระบี่  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
4 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 20  สาย D นครสวรรค์  vs พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
5 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 21  สาย A เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
6 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 22  สาย A ปทุมธานี  vs ชุมพร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
7 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 23  สาย B สุโขทัย  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
8 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 24  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
9 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
10 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 ชุมพร  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
11 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 ปทุมธานี  vs สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
12 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 เพชรบุรี  vs กระบี่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 11.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 ปทุมธานี  vs กระบี่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 15 แดง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 31 ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 1  สาย C สุพรรณบุรี  vs สุโขทัย
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 2  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 3  สาย D กระบี่  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
4 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 4  สาย D สระบุรี  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
5 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 5  สาย A เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
6 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 6  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
7 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 7  สาย B ปทุมธานี  vs เพชรบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
8 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 8  สาย B พะเยา  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
9 14.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 9  สาย C สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
10 14.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 10  สาย C สุโขทัย  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
11 14.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 11  สาย D กระบี่  vs สระบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
12 14.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 12  สาย D ชลบุรี  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
13 16.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 13  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
14 16.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 14  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
15 16.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 15  สาย B ปทุมธานี  vs พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
16 16.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 16  สาย B เพชรบุรี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 17  สาย A เชียงใหม่  vs น่าน
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 18  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 19  สาย B ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
4 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 20  สาย B เพชรบุรี  vs พะเยา
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
5 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 21  สาย C สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
6 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 22  สาย C สุโขทัย  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
7 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 23  สาย D กระบี่  vs นครพนม
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
8 12.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบแบ่งกลุ่ม คู่ที่ 24  สาย D ชลบุรี  vs สระบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
9 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
10 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 ขอนแก่น  vs ขอนแก่น 2
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
11 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 กระบี่  vs สุราษฎร์ธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
12 15.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 สุโขทัย  vs ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น 2
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
2 10.00 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 กระบี่  vs ปทุมธานี
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
3 12.30 สนุกเกอร์ - ประเภทเดี่ยว 6 แดง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 31 ขอนแก่น 2  vs กระบี่
สโมสร มณฑลทหารบกที่ 38
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ