ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 10:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 12:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข จันทบุรี  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 14:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B นนทบุรี  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 16:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ค เชียงใหม่  vs ระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 17:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C เชียงใหม่  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ง ระนอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 10:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D กาญจนบุรี  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 12:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 14:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 15:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข ปัตตานี  vs จันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 17.00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ราชบุรี  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 18:08 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ปทุมธานี  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 18:08 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก ระนอง  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 19:27 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก กำแพงเพชร  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 19:30 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 19:45 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ก อ่างทอง  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 19:48 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A สงขลา  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 20:10 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ก นครปฐม  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 20:14 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A นครราชสีมา  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 20:25 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ก ศรีสะเกษ  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 20:34 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A เพชรบูรณ์  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 20:41 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ก ระนอง  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 20:52 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A สงขลา  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:45 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก อ่างทอง  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 10:15 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ง น่าน  vs ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 13.15 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D ชลบุรี  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 15:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ค อุดรธานี  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 17.00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A ปัตตานี  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 18:26 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก ระนอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 18:29 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A อุดรธานี  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 18:45 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ข ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 18:47 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 19:05 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A สงขลา  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 19:10 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ก ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 19:25 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 19:32 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B เชียงราย  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 19:45 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ก อ่างทอง  vs ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 19:58 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 20:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ข ชัยภูมิ  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 20:14 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A อุดรธานี  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข ชัยภูมิ  vs ปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B อุดรธานี  vs ราชบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 12:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ค ระยอง  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 14:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย C นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 15:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ง นครปฐม  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 17:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย D น่าน  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 18:21 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก นครปฐม  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 18:22 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B นครราชสีมา  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B น่าน  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ข นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 18:59 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A ชุมพร  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 19:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ก อ่างทอง  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 19:15 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข ศรีสะเกษ  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 19:17 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B สงขลา  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 19:35 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ก สุราษฎร์ธานี  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 19:36 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 19:50 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ข กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 19:51 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A เชียงราย  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย จ จันทบุรี  vs ระนอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 10:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย X อุดรธานี  vs กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 12:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย จ อ่างทอง  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 13.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 14:40 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย ฉ ชัยภูมิ  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 16:15 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย Y นนทบุรี  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 17:55 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B น่าน  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 17:55 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก แพร่  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 18:15 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 18:15 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B เชียงราย  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 18:30 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B ชุมพร  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 18:50 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A กาญจนบุรี  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 18:50 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ก นครปฐม  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 1835 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข นครศรีธรรมราช  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 19:12 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 19:30 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ข นครปฐม  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 19:31 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 19:44 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B นครราชสีมา  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19 19:50 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก สุราษฎร์ธานี  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20 1905 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ข ระนอง  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs ระยอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 10:20 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย Y ปัตตานี  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 12:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย จ เชียงใหม่  vs จันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 13.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย X นครราชสีมา  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 15:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย จ ระนอง  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 16:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย X กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 17:45 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย ค ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 18:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1 กาญจนบุรี  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 18:02 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย C สงขลา  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 18:05 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2 ระนอง  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 18:18 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 18:30 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3 นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 18:34 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบที่9-10 คู่ที่ 4 กาญจนบุรี  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 18:41 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย C ปทุมธานี  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 18:45 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย ง ชัยภูมิ  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 19:08 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบที่9-10 คู่ที่ 5 สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย ฉ นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 10:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย Y ชลบุรี  vs ปัตตานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 12:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย ฉ ระยอง  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 13:40 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย Y เชียงใหม่  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 15:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย จ จันทบุรี  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 16:50 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย X อุดรธานี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 18:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย ง นครศรีธรรมราช  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 18:23 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย D เพชรบูรณ์  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 18:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย ค ชลบุรี  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 18:41 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย C ปทุมธานี  vs สงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 18:57 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย ง นครศรีธรรมราช  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 18:59 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย D เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 19:10 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย ค ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 19:13 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย C เชียงราย  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 43  สาย ฉ กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 10:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 44  สาย Y ปัตตานี  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 12:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 45  สาย ฉ ระยอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 13.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 46  สาย Y เชียงใหม่  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 15:20 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 47  สาย จ ระนอง  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 16:50 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 48  สาย X กาญจนบุรี  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 18:50 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย D อุดรธานี  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 18:51 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1  สาย ง แพร่  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 19:06 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย ค นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 19:12 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 2  สาย C สงขลา  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 19:18 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย ง ชัยภูมิ  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 19:28 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 3  สาย D นครราชสีมา  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 19:43 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย ค กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 19:44 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 4  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 20:05 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย ง อ่างทอง  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 20:07 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย D ชุมพร  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1 นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 10:05 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1 สงขลา  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 10:17 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2 ชัยภูมิ  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 10:24 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 2 ชุมพร  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 10:35 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3 อ่างทอง  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 10:45 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 10:50 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 11:03 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 4 นครราชสีมา  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 11:06 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 5 นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 11:21 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5 เพชรบูรณ์  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 11:32 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 6 ศรีสะเกษ  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 11:40 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 6 เชียงราย  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 11:55 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบที่7-8 คู่ที่ 7 ชลบุรี  vs แพร่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 12:06 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบที่7-8 คู่ที่ 7 เพชรบูรณ์  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 12:20 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบที่5-6 คู่ที่ 8 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 12:25 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบที่5-6 คู่ที่ 8 ชุมพร  vs อุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 12:38 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 นครปฐม  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 12:44 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 สงขลา  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19 13:04 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20 13:05 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21 13:19 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 11 ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
22 13:35 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 11 ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
23 13:48 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 12 สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
24 14:09 บาสเกตบอล - บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 12 นครปฐม  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 12:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 13.30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 15:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 ระนอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 16:20 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 อุดรธานี  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 อ่างทอง  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 11:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 54 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ