ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครปฐม  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ราชบุรี  vs มุกดาหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 14:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C นครนายก  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D ร้อยเอ็ด  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A กระบี่  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 14:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C สุรินทร์  vs นครนายก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D เชียงใหม่  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A อุบลราชธานี  vs กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B มุกดาหาร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 14:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C กาฬสินธุ์  vs สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สุรินทร์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ราชบุรี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 09:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C ร้อยเอ็ด  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 10:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D นครปฐม  vs มุกดาหาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A นครนายก  vs สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 11:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B เชียงใหม่  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 11:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 12:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D กระบี่  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 13:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A อุบลราชธานี  vs นครนายก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 13:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B กาฬสินธุ์  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
11 13:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D มุกดาหาร  vs กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A น่าน  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 09:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B ปทุมธานี  vs กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 09:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 10:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D เพชรบุรี  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A ร้อยเอ็ด  vs น่าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 11:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B พิษณุโลก  vs ปทุมธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 11:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C สมุทรปราการ  vs นครราชสีมา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 12:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 13:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ราชบุรี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 13:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B กระบี่  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
11 13:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D กาฬสินธุ์  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 นครปฐม  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 14:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 สุรินทร์  vs อุบลราชธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 ร้อยเอ็ด  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1  สาย A น่าน  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 10:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2  สาย B ปทุมธานี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
3 10:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3  สาย C นครราชสีมา  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
4 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4  สาย D เพชรบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
5 11:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5  สาย A นครนายก  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
6 11:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6  สาย B กาฬสินธุ์  vs กระบี่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
7 12:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
8 12:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8  สาย D นครปฐม  vs ราชบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
9 13:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9  สาย A น่าน  vs ปทุมธานี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
10 13:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10  สาย B นครราชสีมา  vs เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
11 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11  สาย A ร้อยเอ็ด  vs กาฬสินธุ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
12 14:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
13 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 13  สาย A น่าน  vs เพชรบุรี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
14 16:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 14  สาย A ร้อยเอ็ด  vs นครปฐม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:30 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
2 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 สุรินทร์  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 19 กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ.เวียงสา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ