ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 กาญจนบุรี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 บุรีรัมย์  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 พะเยา  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 เชียงราย  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 นครสวรรค์  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 ชุมพร  vs กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 พะเยา  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 อ่างทอง  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 ราชบุรี  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 นราธิวาส  vs ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 ยโสธร  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 ชลบุรี  vs อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 นนทบุรี  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 15 เพชรบูรณ์  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 16 ร้อยเอ็ด  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 17 นครราชสีมา  vs กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 18 นครสวรรค์  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 19 ชลบุรี  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 เชียงใหม่  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 ชุมพร  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 ตรัง  vs สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 ชุมพร  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 ปราจีนบุรี  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 26 เชียงราย  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 27 หนองบัวลำภู  vs อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 28 ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 29 นครพนม  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
30 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 30 สุโขทัย  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
31 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 31 ชัยนาท  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
32 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 32 ราชบุรี  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 33 ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 34 พะเยา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 35 แม่ฮ่องสอน  vs ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 36 นครนายก  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 37 อ่างทอง  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 38 นครสวรรค์  vs บึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 39 นครราชสีมา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 40 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 41 อุบลราชธานี  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 42 จันทบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 43 นนทบุรี  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 44 นครนายก  vs สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 45 พิษณุโลก  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 46 กรุงเทพมหานคร  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 47 นครศรีธรรมราช  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 48 นครสวรรค์  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 49 นครปฐม  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 50 สระแก้ว  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 51 พะเยา  vs พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 52 นครพนม  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 53 อ่างทอง  vs สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 54 นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 55 นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 56 สมุทรปราการ  vs กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 57 กาฬสินธุ์  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 58 ตาก  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 59 กรุงเทพมหานคร  vs พะเยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 60 สระแก้ว  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 61 ตรัง  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
30 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 62 ร้อยเอ็ด  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
31 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 63 อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
32 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 64 ราชบุรี  vs สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
33 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 65 ตราด  vs ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
34 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 66 พะเยา  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
35 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 67 นครศรีธรรมราช  vs ระยอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
36 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 68 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
37 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 69 ชลบุรี  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
38 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 70 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 38 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 71 ตรัง  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 72 ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 73 พิษณุโลก  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 74 ชัยนาท  vs สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 75 ศรีสะเกษ  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 76 ชัยภูมิ  vs พิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 77 นราธิวาส  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 78 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 79 พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 80 นครนายก  vs ราชบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 81 ชัยนาท  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 82 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 83 อ่างทอง  vs สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 84 ยโสธร  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 85 ตราด  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 86 นครศรีธรรมราช  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 87 อุบลราชธานี  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 88 สุรินทร์  vs ปทุมธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 89 นครศรีธรรมราช  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 90 สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 91 พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 92 สงขลา  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 93 กระบี่  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 94 พะเยา  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 95 พิษณุโลก  vs สระบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 96 ร้อยเอ็ด  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 97 นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบแรก คู่ที่ 98 เชียงราย  vs พระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 99 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
30 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 100 ศรีสะเกษ  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
31 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 101 พิษณุโลก  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
32 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 102 จันทบุรี  vs นครปฐม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
33 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 103 พิษณุโลก  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
34 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 104 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
35 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 105 ชัยนาท  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
36 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 106 ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
37 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 107 นครสวรรค์  vs ชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
38 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 108 ชุมพร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
39 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 109 ลำปาง  vs บุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
40 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 110 ตรัง  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
41 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 111 ศรีสะเกษ  vs หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
42 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 112 ชลบุรี  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 42 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 113 ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 114 แม่ฮ่องสอน  vs นครนายก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:30 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 115 อ่างทอง  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 13:45 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 116 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 117 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 14:15 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 118 ประจวบคีรีขันธ์  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 14:30 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 119 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 14:40 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 120 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 14:55 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 121 อ่างทอง  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 15:15 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 122 เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 15:20 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 123 สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 15:35 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 124 อำนาจเจริญ  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 15:40 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 125 น่าน  vs อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 15:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 126 บึงกาฬ  vs ตราด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 15:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 127 สงขลา  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 16:05 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 128 ร้อยเอ็ด  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 16:20 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 129 นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 16:35 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 130 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 16:50 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 131 พะเยา  vs นครพนม
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 132 อ่างทอง  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
21 17:40 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 133 นครสวรรค์  vs กระบี่
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
22 17:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 134 กาฬสินธุ์  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
23 18:15 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 135 พะเยา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
24 18:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 136 นครปฐม  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
25 18:35 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 137 อ่างทอง  vs สกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
26 18:45 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 138 ตราด  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
27 18:58 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 139 นครศรีธรรมราช  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
28 19:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 140 ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
29 19:15 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 141 พะเยา  vs หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
30 19:25 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 142 ลำปาง  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
31 19:40 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 143 ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
32 19:45 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบแรก คู่ที่ 144 สระแก้ว  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 145 ชลบุรี  vs สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:15 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 146 พิษณุโลก  vs ชัยนาท
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:30 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 147 ชุมพร  vs ชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 13:40 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 148 ลำพูน  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 13:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 149 พิษณุโลก  vs นครนายก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 14:05 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 150 นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 151 อ่างทอง  vs ยโสธร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 14:35 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 152 น่าน  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 14:50 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 153 ตรัง  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 15:05 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 154 อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 15:20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 155 พิษณุโลก  vs สงขลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 15:35 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 156 ศรีสะเกษ  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 15:50 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 157 ลำปาง  vs กำแพงเพชร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 16:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 158 กระบี่  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 16:05 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 159 อ่างทอง  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 16:20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 160 พิษณุโลก  vs ยะลา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 16:25 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 161 สุราษฎร์ธานี  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 16:40 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 162 ยะลา  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
19 16:55 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 163 ขอนแก่น  vs เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
20 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 164 บึงกาฬ  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 165 นครสวรรค์  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:30 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 166 พะเยา  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:40 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 167 นครสวรรค์  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 13:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 168 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 14:10 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 169 อ่างทอง  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 170 กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 14:40 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 171 พิษณุโลก  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 14:55 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 172 นครศรีธรรมราช  vs เชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 15:10 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 173 พะเยา  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 15:25 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 174 ฉะเชิงเทรา  vs สระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 15:40 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 175 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 15:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 176 พิษณุโลก  vs จันทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 16:10 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 177 พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 16:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 178 ศรีสะเกษ  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 16:35 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 179 นครสวรรค์  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 16:45 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 180 ลำปาง  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 17:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 181 ร้อยเอ็ด  vs หนองบัวลำภู
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 17:05 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 182 ชลบุรี  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 183 สมุทรปราการ  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:20 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 184 ชุมพร  vs ลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:35 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 185 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 13:50 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 186 อ่างทอง  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 14:05 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 187 ศรีสะเกษ  vs แม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 14:20 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 188 อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 14:20 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 189 อุบลราชธานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 190 ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 14:40 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 191 สุรินทร์  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
10 14:55 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 192 พิษณุโลก  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
11 15:10 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 193 กำแพงเพชร  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
12 15:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 194 อ่างทอง  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
13 15:40 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 195 อ่างทอง  vs เพชรบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
14 15:55 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 196 นนทบุรี  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
15 16:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 197 สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
16 16:05 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 198 ขอนแก่น  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
17 16:10 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 199 น่าน  vs ตราด
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
18 16:30 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 200 นราธิวาส  vs อุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 18 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง เกิน 42 กก. ไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 201 นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:20 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง เกิน 45 กก. ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 202 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:35 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 203 พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 14:05 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง เกิน 51 กก. ไม่เกิน 54 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 204 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 14:20 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง เกิน 54 กก. ไม่เกิน 57 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 205 พะเยา  vs ฉะเชิงเทรา
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 14:50 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง เกิน 57 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 206 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 15:05 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 207 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 15:25 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง เกิน 64 ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 208 นครสวรรค์  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 15:40 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - หญิง เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 209 ร้อยเอ็ด  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย เกิน 42 กก. ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 210 พิษณุโลก  vs ชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 13:10 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย เกิน 46 กก. ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 211 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 13:30 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย เกิน 49 กก. ไม่เกิน 52 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 212 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 14:10 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย เกิน 52 กก. ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 213 อุบลราชธานี  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
5 14:25 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย เกิน 56 กก. ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 214 อ่างทอง  vs พิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
6 14:45 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 60 กก. ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 215 อุบลราชธานี  vs อ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
7 15:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 216 เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
8 15:25 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย เกิน 69 กก. ไม่เกิน 75 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 217 สุราษฎร์ธานี  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
9 15:40 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย เกิน 75 กก. ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 218 น่าน  vs นราธิวาส
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ