ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 นราธิวาส  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 สกลนคร  vs อุตรดิตถ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 ระยอง  vs ลำพูน
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 สมุทรปราการ  vs กาฬสินธุ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 เชียงราย  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 สงขลา  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 ตราด  vs ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 ระยอง  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9 สุราษฎร์ธานี  vs เลย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10 พระนครศรีอยุธยา  vs อุดรธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11 ปทุมธานี  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12 เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13 บุรีรัมย์  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14 อุบลราชธานี  vs ระนอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 15 อุตรดิตถ์  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 201 พระนครศรีอยุธยา  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 202 ตราด  vs พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 203 ระยอง  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 204 กาญจนบุรี  vs สุรินทร์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 205 ลำพูน  vs ขอนแก่น
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 206 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 207 พิจิตร  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 208 กระบี่  vs ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 209 ปราจีนบุรี  vs สุโขทัย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 210 นครนายก  vs สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 211 เพชรบูรณ์  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 212 ประจวบคีรีขันธ์  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 213 นครพนม  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
29 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 214 เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
30 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 215 ระยอง  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
31 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 16 สมุทรปราการ  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
32 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 17 ยโสธร  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
33 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 18 สมุทรปราการ  vs เพชรบูรณ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
34 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 19 สงขลา  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
35 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 20 นราธิวาส  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 35 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 21 สระบุรี  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 22 เชียงใหม่  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 23 นครสวรรค์  vs สตูล
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 24 นครพนม  vs พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 25 สุราษฎร์ธานี  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26 ศรีสะเกษ  vs พิจิตร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27 สมุทรปราการ  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28 อำนาจเจริญ  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 29 ลำปาง  vs จันทบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 30 ร้อยเอ็ด  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 31 พิษณุโลก  vs กาฬสินธุ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 32 นครสวรรค์  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 33 บุรีรัมย์  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 34 ปทุมธานี  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 35 ประจวบคีรีขันธ์  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 36 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 216 นครราชสีมา  vs ตราด
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 217 กรุงเทพมหานคร  vs สุรินทร์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 218 ฉะเชิงเทรา  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 219 บุรีรัมย์  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 220 นครพนม  vs สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 221 ระยอง  vs ชัยภูมิ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 222 เชียงใหม่  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 223 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 224 เพชรบูรณ์  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 225 พังงา  vs สมุทรสงคราม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 226 แพร่  vs ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
28 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 227 ขอนแก่น  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
29 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 228 ระยอง  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
30 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 37 แพร่  vs สิงห์บุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
31 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 38 พะเยา  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
32 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 39 ราชบุรี  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
33 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 40 ร้อยเอ็ด  vs พระนครศรีอยุธยา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
34 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 41 บุรีรัมย์  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
35 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 42 แม่ฮ่องสอน  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
36 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 43 พังงา  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
37 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 44 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 45 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 46 ยะลา  vs ลำปาง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 47 กำแพงเพชร  vs สระบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 48 นราธิวาส  vs สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 49 สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 50 ปทุมธานี  vs สิงห์บุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 51 ระนอง  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 52 สุพรรณบุรี  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 53 ลำพูน  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 54 บุรีรัมย์  vs นครสวรรค์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 55 ราชบุรี  vs พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 56 นครราชสีมา  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 57 เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 58 ระยอง  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 59 อุดรธานี  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 229 ระนอง  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 230 พังงา  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 231 สุรินทร์  vs ขอนแก่น
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 232 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 233 ตรัง  vs ชัยภูมิ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 234 ตราด  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 235 สุรินทร์  vs สุโขทัย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 236 สกลนคร  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 237 สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 238 สมุทรปราการ  vs ชุมพร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 239 ปทุมธานี  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 240 ประจวบคีรีขันธ์  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 241 นครราชสีมา  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
29 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 242 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
30 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 243 สุราษฎร์ธานี  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
31 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 244 ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
32 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 60 สุพรรณบุรี  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
33 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 61 อุดรธานี  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
34 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 62 สตูล  vs สระบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
35 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 63 จันทบุรี  vs ระยอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
36 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 64 เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
37 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 65 แพร่  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
38 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 66 นครพนม  vs สงขลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
39 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 67 บุรีรัมย์  vs ระนอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 39 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 68 สระบุรี  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 69 สตูล  vs พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 70 สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 71 สมุทรปราการ  vs อำนาจเจริญ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 72 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 73 สกลนคร  vs ระยอง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 74 สมุทรปราการ  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 75 ยะลา  vs ประจวบคีรีขันธ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 76 ลำปาง  vs ร้อยเอ็ด
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 77 กาฬสินธุ์  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 78 บุรีรัมย์  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 79 นครนายก  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 80 แพร่  vs พะเยา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 81 นครนายก  vs ร้อยเอ็ด
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 82 บุรีรัมย์  vs แม่ฮ่องสอน
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 83 ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 245 เชียงใหม่  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 246 หนองบัวลำภู  vs ลพบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 247 สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 248 กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 249 บุรีรัมย์  vs นครพนม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 250 ชัยภูมิ  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 251 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบสาม คู่ที่ 252 พังงา  vs แพร่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 253 สุราษฎร์ธานี  vs พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 254 ยะลา  vs ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 255 กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 256 มหาสารคาม  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
29 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 84 หนองบัวลำภู  vs ชลบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
30 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 85 ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
31 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 86 ยะลา  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
32 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 87 ตรัง  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
33 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 88 กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
34 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 89 ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
35 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 90 ชลบุรี  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
36 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 91 เชียงราย  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
37 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 92 ชลบุรี  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 93 พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 94 ลำปาง  vs กำแพงเพชร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 95 นราธิวาส  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 96 ปทุมธานี  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 97 สุพรรณบุรี  vs นครนายก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 98 บุรีรัมย์  vs พิษณุโลก
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 99 นครราชสีมา  vs เพชรบูรณ์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 100 ระยอง  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 101 สุพรรณบุรี  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 257 เชียงใหม่  vs ลพบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 258 นครราชสีมา  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 259 ระนอง  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 260 สุรินทร์  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 261 บุรีรัมย์  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 262 สุราษฎร์ธานี  vs พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 263 ตรัง  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 264 สุโขทัย  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 265 สุโขทัย  vs ชุมพร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 266 ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 267 สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 268 กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 269 นครราชสีมา  vs เชียงราย
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 270 สุราษฎร์ธานี  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
24 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 102 สตูล  vs จันทบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
25 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 103 เพชรบูรณ์  vs แพร่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
26 18:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสาม คู่ที่ 104 นครพนม  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 105 สระบุรี  vs สตูล
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 106 สุราษฎร์ธานี  vs อำนาจเจริญ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 107 ขอนแก่น  vs สกลนคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 108 สมุทรปราการ  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 109 ลำปาง  vs ราชบุรี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 110 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 111 แพร่  vs ร้อยเอ็ด
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 112 แม่ฮ่องสอน  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 113 หนองบัวลำภู  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 114 บุรีรัมย์  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 115 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 116 สมุทรปราการ  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 117 ลำพูน  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 118 ศรีสะเกษ  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 271 เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท เกิน 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 272 บุรีรัมย์  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 273 บุรีรัมย์  vs พังงา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 274 ตรัง  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 275 สุโขทัย  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 276 ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 277 เชียงราย  vs ปทุมธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 15:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 119 พิษณุโลก  vs ลำปาง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 16:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 120 นราธิวาส  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 16:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 121 สุพรรณบุรี  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
11 16:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 122 นครราชสีมา  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
12 16:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 123 ตรัง  vs สตูล
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
13 16:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 124 เพชรบูรณ์  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 13 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเปเปอร์เวท นน.เกิน 39 กก.ไม่เกิน 42 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 125 พิษณุโลก  vs นราธิวาส
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นพินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 126 สตูล  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 127 ขอนแก่น  vs สมุทรปราการ
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 128 บุรีรัมย์  vs ตรัง
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นแบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 129 ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 130 สตูล  vs บุรีรัมย์
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 131 แพร่  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 132 หนองบัวลำภู  vs สุราษฎร์ธานี
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นเวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 133 กรุงเทพมหานคร  vs ยะลา
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - รุ่นไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 134 ลำพูน  vs หนองบัวลำภู
หมู่บ้านสันติภาพ อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ