ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก พิษณุโลก  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข น่าน  vs นครสวรรค์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข นนทบุรี  vs นครราชสีมา 3
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ก ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข นครสวรรค์  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ข นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ก สงขลา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ก ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข เพชรบูรณ์  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก ศรีสะเกษ  vs เชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ก สุพรรณบุรี  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ข น่าน  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ก ปทุมธานี  vs เชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก ศรีสะเกษ  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ข อ่างทอง  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ข เชียงใหม่  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ข น่าน  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ก พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ก ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ข สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย ก ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs เชียงราย
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย ก สงขลา  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย ข นครสวรรค์  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย ข นนทบุรี  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย ข นนทบุรี  vs อ่างทอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย ข สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย ก สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย ก เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย ก สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย ก ขอนแก่น  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย ข น่าน  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย ข นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs ปทุมธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย ก เชียงราย  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 41  สาย ข นนทบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 42  สาย ข น่าน  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 43  สาย ข นครราชสีมา  vs ชุมพร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 44  สาย ก สงขลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 45  สาย ก สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 46  สาย ข นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 47  สาย ข อ่างทอง  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 48  สาย ก ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 49  สาย ก สงขลา  vs พิษณุโลก
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 50  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 51  สาย ข นครสวรรค์  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 52  สาย ข นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 53  สาย ก พระนครศรีอยุธยา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 54  สาย ก ปทุมธานี  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 16.30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 55  สาย ข อ่างทอง  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 56 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 10:15 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 57 นนทบุรี  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 11:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 58 นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 12:45 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 59 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
5 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 60 พระนครศรีอยุธยา  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
6 15:15 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 61 อ่างทอง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
7 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 62 นนทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
8 17:45 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 63 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 64 กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 65 สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3 14:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 66 พระนครศรีอยุธยา  vs อ่างทอง
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
4 16:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 67 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 68 สุพรรณบุรี  vs สระบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
2 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 69 พระนครศรีอยุธยา  vs นนทบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ