ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)  รอบที่ 1 .None  สาย A ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)  รอบที่ 1 .None  สาย B ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
3 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)  รอบที่ 1 .None  สาย A นครปฐม  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
4 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)  รอบที่ 1 .None  สาย B มหาสารคาม  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
5 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
6 10:00 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage - NO - Kata)  รอบชิงชนะเลิศ .None นครปฐม  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
7 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 22 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
8 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 23 ชลบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
9 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A หนองบัวลำภู  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
10 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A น่าน  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
11 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
12 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
13 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B สกลนคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
14 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
15 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
16 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B พิษณุโลก  vs นนทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
17 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B ยะลา  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
18 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 10  สาย A พิษณุโลก  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
19 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 11  สาย A ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
20 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 12  สาย B ตรัง  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
21 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
22 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14  สาย A ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
23 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 15  สาย B พิษณุโลก  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16  สาย A ยะลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
25 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
26 13:00 ยูโด - รุ่น 38 กก. น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 18 ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
27 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 20 นครศรีธรรมราช  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
28 13:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 21 นครปฐม  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:22 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
2 10:23 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
3 10:25 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A สุพรรณบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
4 10:26 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B เพชรบูรณ์  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
5 10:29 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B ชลบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
6 10:30 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A ตรัง  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
7 10:32 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A สุพรรณบุรี  vs ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
8 10:33 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A หนองบัวลำภู  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
9 10:34 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A นครปฐม  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
10 10:36 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
11 10:37 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B แพร่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
12 10:41 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ปทุมธานี  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
13 10:43 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
14 10:44 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A น่าน  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
15 10:45 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A ยะลา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
16 10:52 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B จันทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
17 10:53 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B อุบลราชธานี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
18 10:55 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A น่าน  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
19 10:56 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
20 11:00 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B จันทบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
21 11:03 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A ยะลา  vs นนทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
22 11:09 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
23 11:11 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย B ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
24 11:13 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B สกลนคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
25 11:13 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
26 11:16 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย A สุพรรณบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
27 11:23 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย B เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
28 11:24 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย B ชลบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
29 11:34 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย A ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
30 11:42 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
31 11:44 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย B เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
32 11:46 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย B ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
33 11:57 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย A ชลบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
34 12:04 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย A สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
35 12:11 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย B จันทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
36 12:13 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย B เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
37 12:15 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย A ยะลา  vs ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
38 12:16 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย A ศรีสะเกษ  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
39 12:20 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
40 12:23 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย B ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
41 12:25 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย A ยะลา  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
42 12:29 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย A นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
43 12:30 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 43  สาย B ชลบุรี  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
44 12:32 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 44  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
45 12:37 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
46 12:45 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46  สาย B เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
47 12:47 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47  สาย A ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
48 12:52 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
49 12:58 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
50 13:06 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50  สาย B จันทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
51 13:08 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51  สาย A ยะลา  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
52 13:13 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
53 13:20 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 53  สาย A ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
54 13:23 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 54  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
55 13:31 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 55 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
56 13:37 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 จันทบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
57 13:40 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 เพชรบูรณ์  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
58 13:41 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 57 ศรีสะเกษ  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
59 13:47 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 59 น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
60 13:50 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
61 13:55 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
62 13:59 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 นครปฐม  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
63 14:00 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 64 เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
64 14:04 ยูโด - รุ่น 50 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 50 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 65 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
65 14:09 ยูโด - รุ่น 55 กก. น้ำหนักเกิน 50 กก. ถึง 55 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 66 นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
66 14:13 ยูโด - รุ่น 60 กก. น้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 60 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 67 ชลบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
67 14:20 ยูโด - รุ่น 42 กก. น้ำหนักเกิน 38 กก. ถึง 42 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 68 ยะลา  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
68 14:25 ยูโด - รุ่น 45 กก. น้ำหนักเกิน 42 กก. ถึง 45 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 69 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 68 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:13 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สุพรรณบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
2 10:13 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ยะลา  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
3 10:21 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A ลพบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
4 10:22 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
5 10:24 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B สงขลา  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
6 10:25 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B พิษณุโลก  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
7 10:27 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A ลำพูน  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
8 10:30 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
9 10:32 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ลพบุรี  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
10 10:35 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B สุพรรณบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
11 10:41 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B จันทบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
12 10:43 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
13 10:51 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A ลำปาง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
14 10:58 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A ตรัง  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
15 11:01 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B จันทบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
16 11:04 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B สกลนคร  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
17 11:05 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
18 11:09 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A สกลนคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
19 11:11 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
20 11:17 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B ตรัง  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
21 11:25 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย B ชลบุรี  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
22 11:27 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
23 11:28 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย A ยะลา  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
24 11:29 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B ตรัง  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
25 11:30 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย B น่าน  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
26 11:35 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย A น่าน  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
27 11:36 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย A ชลบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
28 11:38 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย B ปทุมธานี  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
29 11:40 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย B สกลนคร  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
30 11:46 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย A ลำปาง  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
31 11:49 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย A ยะลา  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
32 11:50 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย B ตรัง  vs เลย
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
33 11:51 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย B จันทบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
34 11:54 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย A ยะลา  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
35 11:58 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย A มหาสารคาม  vs ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
36 12:05 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย B ชลบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
37 12:10 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
38 12:11 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย A สกลนคร  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
39 12:14 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย A ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
40 12:16 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย B ตรัง  vs ลพบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
41 12:17 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
42 12:18 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 42  สาย A ศรีสะเกษ  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
43 12:27 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 43  สาย A ยะลา  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
44 12:29 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 44  สาย B ตรัง  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
45 12:30 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 45  สาย B นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
46 12:31 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46  สาย A นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
47 12:35 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47  สาย B ปทุมธานี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
48 12:41 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48  สาย A ศรีสะเกษ  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
49 12:43 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
50 12:48 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50  สาย A นครปฐม  vs มหาสารคาม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
51 12:57 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
52 13:02 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52  สาย A สกลนคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
53 13:08 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 53  สาย B ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
54 13:17 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 54  สาย A ศรีสะเกษ  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
55 13:27 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 55  สาย B ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
56 13:33 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 จันทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
57 13:40 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 57 สกลนคร  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
58 13:41 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 ลำปาง  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
59 13:42 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 59 จันทบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
60 13:48 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 ลพบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
61 13:53 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 61 สกลนคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
62 13:54 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 นครศรีธรรมราช  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
63 13:56 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 ลพบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
64 13:57 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 64 มหาสารคาม  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
65 13:58 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 65 นครปฐม  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
66 14:05 ยูโด - รุ่น 66 กก. น้ำหนักเกิน 60 กก. ถึง 66 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 66 ชลบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
67 14:11 ยูโด - รุ่น 73 กก. น้ำหนักเกิน 66 กก. ถึง 73 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 67 ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
68 14:17 ยูโด - รุ่น 48 กก. น้ำหนักเกิน 45 กก. ถึง 48 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 68 มหาสารคาม  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
69 14:24 ยูโด - รุ่น 52 กก. น้ำหนักเกิน 48 กก. ถึง 52 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 69 ศรีสะเกษ  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
70 14:30 ยูโด - รุ่น 57 กก. น้ำหนักเกิน 52 กก. ถึง 57 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 70 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 70 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A หนองบัวลำภู  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
3 10:03 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B น่าน  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
4 10:09 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B พิษณุโลก  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
5 10:17 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A น่าน  vs นนทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
6 10:19 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
7 10:24 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A สกลนคร  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
8 10:26 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A สมุทรปราการ  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
9 10:28 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย B น่าน  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
10 10:29 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
11 10:30 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A ศรีสะเกษ  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
12 10:32 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ตรัง  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
13 10:36 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A ขอนแก่น  vs บุรีรัมย์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
14 10:37 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A น่าน  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
15 10:39 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A สุพรรณบุรี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
16 10:44 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
17 10:45 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B ตรัง  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
18 10:47 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 18  สาย A ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
19 10:48 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A ชลบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
20 10:58 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 20  สาย B ลำปาง  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
21 10:59 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 21  สาย B สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
22 11:03 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย A น่าน  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
23 11:10 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย A ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
24 11:11 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 24  สาย B พิษณุโลก  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
25 11:14 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 25  สาย B ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
26 11:15 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 26  สาย A สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
27 11:17 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย A น่าน  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
28 11:18 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย B ตรัง  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
29 11:20 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย B นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
30 11:22 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย A ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
31 11:27 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย A ขอนแก่น  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
32 11:27 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย B นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
33 11:29 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย B ศรีสะเกษ  vs สงขลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
34 11:30 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย A ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
35 11:33 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 35  สาย A ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
36 11:35 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 36  สาย B สกลนคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
37 11:40 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 37  สาย B ลพบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
38 11:42 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 38  สาย A บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
39 11:50 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 39  สาย A สุพรรณบุรี  vs ยะลา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
40 11:52 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 40  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
41 11:54 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 41  สาย B ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
42 12:00 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 42  สาย A สุพรรณบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
43 12:07 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43  สาย B ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
44 12:10 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44  สาย A ตรัง  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
45 12:16 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45  สาย B สุพรรณบุรี  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
46 12:18 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46  สาย A สมุทรปราการ  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
47 12:20 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47  สาย B ลำปาง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
48 12:22 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
49 12:25 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49  สาย B ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
50 12:26 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
51 12:29 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51  สาย B สกลนคร  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
52 12:31 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52  สาย A ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
53 12:38 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 53  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
54 12:40 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 54 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
55 12:44 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 55 นครปฐม  vs ปทุมธานี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
56 12:49 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 56 น่าน  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
57 12:52 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 57 พิษณุโลก  vs นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
58 12:54 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 58 ยะลา  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
59 13:05 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 59 นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
60 13:07 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 ตรัง  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
61 13:13 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 61 นครปฐม  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
62 13:25 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
63 13:26 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 พิษณุโลก  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
64 13:29 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 64 ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
65 13:30 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 65 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
66 13:34 ยูโด - รุ่น 81 กก. น้ำหนักเกิน 73 กก. ถึง 81 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 66 ตรัง  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
67 13:39 ยูโด - รุ่น 90 กก. น้ำหนักเกิน 81 กก. ถึง 90 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 67 ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
68 13:41 ยูโด - รุ่นมากกว่า 90 กก. น้ำหนักเกิน 90 กก. ขึ้นไป. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 68 น่าน  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
69 13:45 ยูโด - รุ่น 63 กก. น้ำหนักเกิน 57 กก. ถึง 63 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 69 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
70 13:50 ยูโด - รุ่น 70 กก. น้ำหนักเกิน 63 กก. ถึง 70 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 70 กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
71 13:55 ยูโด - รุ่นมากกว่า 70 กก. น้ำหนักเกิน 70 กก.ขึ้นไป - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 71 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 71 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สุพรรณบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
2 10:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ตรัง  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
3 10:10 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
4 10:20 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย A สมุทรปราการ  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
5 10:28 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย A สุพรรณบุรี  vs จันทบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
6 10:31 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย A นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
7 10:36 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบสอง คู่ที่ 7  สาย B ชลบุรี  vs สกลนคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
8 10:38 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบสอง คู่ที่ 8  สาย B ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
9 10:42 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม B  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A สุพรรณบุรี  vs ลำปาง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
10 10:49 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม B  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B ชลบุรี  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
11 10:55 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A สกลนคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
12 11:05 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
13 11:26 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย A นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
14 11:44 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย A ขอนแก่น  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
15 11:48 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย B สกลนคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
16 11:50 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย B ศรีสะเกษ  vs น่าน
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
17 12:00 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17  สาย A จันทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
18 12:05 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
19 12:09 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม B  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19  สาย A ลำปาง  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
20 12:18 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม B  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20  สาย B ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
21 12:23 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21  สาย A ชลบุรี  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
22 12:33 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
23 12:44 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 23  สาย A นครปฐม  vs ตรัง
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
24 13:00 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24  สาย B ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
25 13:11 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม A  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 25 จันทบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
26 13:19 ยูโด - ทีมชาย 3 คน ทีม B  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 26 ตรัง  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
27 13:28 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม A  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 27 ชลบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
28 13:40 ยูโด - ทีมหญิง 3 คน ทีม B  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 28 นครปฐม  vs ชลบุรี
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ