ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 น่าน  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 12:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 12:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 อำนาจเจริญ  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 12:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 ลำปาง  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 12:30 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 นครปฐม  vs สระบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 5 สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 6 นนทบุรี  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 7 ประจวบคีรีขันธ์  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 8 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 11:20 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 11:20 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 6 ภูเก็ต  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 11:20 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 7 ขอนแก่น  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 11:20 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 8 นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 11 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 11 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 กระบี่  vs นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 สงขลา  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 ประจวบคีรีขันธ์  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 กระบี่  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 ประจวบคีรีขันธ์  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 กำแพงเพชร  vs มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 ลพบุรี  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 อุบลราชธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs นครปฐม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 สมุทรสาคร  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 13:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 ปทุมธานี  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 13:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 สมุทรปราการ  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 13:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 13:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 น่าน  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11 กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 12 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 13 เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 14 นนทบุรี  vs ยะลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 16 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11 ฉะเชิงเทรา  vs น่าน
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 12 อำนาจเจริญ  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 13 สระบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 14 สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 15 ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 16 เลย  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 ภูเก็ต  vs สงขลา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 4 ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 5 ลพบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 6 นครสวรรค์  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 7 ชลบุรี  vs กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 8 ขอนแก่น  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 10:30 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 10:30 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 10:30 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 ฉะเชิงเทรา  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 10:30 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4 ลำปาง  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 10:30 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 5 สุพรรณบุรี  vs ตรัง
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 10:30 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงราย  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 10:30 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 7 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 10:30 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 8 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
17 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
18 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
19 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 3 ภูเก็ต  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
20 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 4 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
21 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 5 สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
22 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 6 น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
23 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 7 ภูเก็ต  vs เพชรบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
24 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 8 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 17 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 18 สงขลา  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 19 ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 20 นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 21 ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 22 นนทบุรี  vs ลพบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 23 กระบี่  vs มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 24 ประจวบคีรีขันธ์  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 17 สุพรรณบุรี  vs อำนาจเจริญ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 18 สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 19 ฉะเชิงเทรา  vs นครราชสีมา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 20 อำนาจเจริญ  vs สมุทรปราการ
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 21 พระนครศรีอยุธยา  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 22 สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 23 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 11:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 24 ภูเก็ต  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs ฉะเชิงเทรา
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี 2
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 กระบี่  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 11:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ฉะเชิงเทรา  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 11:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
11 11:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 นนทบุรี  vs ชลบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
12 11:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 สุพรรณบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
13 12:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ภูเก็ต  vs ปทุมธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
14 12:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
สนามกีฬา อบจ.น่าน
15 12:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
สนามกีฬา อบจ.น่าน
16 12:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 กระบี่  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
17 13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
สนามกีฬา อบจ.น่าน
18 13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
19 13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
20 13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมุทรปราการ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 10:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 10:30 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 สุพรรณบุรี 2  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 10:30 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
5 12:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 สุพรรณบุรี 2  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
6 12:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
7 12:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 พิษณุโลก  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
8 12:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 สุพรรณบุรี  vs ภูเก็ต
สนามกีฬา อบจ.น่าน
9 13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร 4  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
10 13:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร 3
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 สุพรรณบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 11:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 31 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 31 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ