ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
2 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม 10 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
2 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
3 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
2 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
3 09:00 ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า (3x40) 50 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
2 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร 60 นัด ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
3 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดม 10 เมตร 40 นัด บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
2 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
3 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน 50 เมตร 60 นัด บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร 60 นัด บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
2 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวมาตรฐาน (3x20) 50 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ