ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สมุทรปราการ  vs มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 14:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 16:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 กรุงเทพมหานคร  vs อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 กระบี่  vs สุโขทัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 ยโสธร  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 14:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 พิจิตร  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 16:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 4 ตรัง  vs สุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 4 ปัตตานี  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 16:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1 นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2 สุโขทัย  vs กรุงเทพมหานคร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 4 ปัตตานี  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 14:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 3 ชลบุรี  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 16:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 4 สุรินทร์  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 3 ยโสธร  vs น่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1 นครสวรรค์  vs ขอนแก่น
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 16:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2 ศรีสะเกษ  vs อุทัยธานี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1 นนทบุรี  vs มหาสารคาม
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2 กรุงเทพมหานคร  vs กระบี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 3 ลำปาง  vs พิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 16:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 4 น่าน  vs ตรัง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 3 น่าน  vs เชียงราย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
4 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 4 สุพรรณบุรี  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย ก สมุทรปราการ  vs สุโขทัย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 14:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย ก นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 16:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย ค ยโสธร  vs ปัตตานี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
2 14:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย ค ชลบุรี  vs น่าน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
3 16:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย ง สุรินทร์  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย ง สุพรรณบุรี  vs เชียงราย
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
2 14:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 สมุทรปราการ  vs ยโสธร
สนามกีฬา อบจ.น่าน
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
4 16:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามกีฬา อบจ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 19 สมุทรปราการ  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 16:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 19 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ.เมือง จ.น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ