ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
2 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
4 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
5 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
6 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
7 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
8 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
9 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
10 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
11 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
12 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
13 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
14 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
15 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
16 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
17 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
18 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
19 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
20 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
21 16.00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
22 16.00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
23 16.00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
24 16.00 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
25 16.00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
จำนวนรายการทั้งหมด 25 รายการ
 
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
2 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
4 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
5 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
6 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
7 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
8 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
9 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
10 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
11 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
12 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
13 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
14 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
15 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
16 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
17 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
18 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
19 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
20 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
21 16.00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
22 16.00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
23 16.00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
24 16.00 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
25 16.00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
จำนวนรายการทั้งหมด 25 รายการ
 
ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08.30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
2 08.30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
3 08.30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
4 08.30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
5 08.30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
6 08.30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
7 08.30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
8 08.30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
9 08.30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
10 08.30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
11 08.30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
12 08.30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
13 08.30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
14 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
15 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
16 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
17 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
18 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
19 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
20 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
21 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
22 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
23 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
24 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
25 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
26 16.00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
27 16.00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
28 16.00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
29 16.00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
30 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
31 16.00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
จำนวนรายการทั้งหมด 31 รายการ
 
ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
2 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
4 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
5 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
6 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
7 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
8 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
9 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
10 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
11 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 5
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
12 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
13 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
14 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
15 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
16 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
17 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
18 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
19 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
20 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
21 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
22 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
23 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 5
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
24 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
25 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
26 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
27 16.00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
28 16.00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
29 16.00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
30 16.00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
31 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
32 16.00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
จำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
2 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
3 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
4 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
5 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
6 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
7 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
8 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
9 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
10 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
11 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
12 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
13 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
14 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 5
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
15 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
16 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
17 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
18 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
19 16.00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
20 16.00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
21 16.00 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
22 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
23 16.00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
24 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
25 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
26 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
2 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
3 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
4 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
5 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
6 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
7 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
8 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
9 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
10 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
11 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
12 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
13 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
14 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
15 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
16 16.00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
17 16.00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
18 16.00 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
19 16.00 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
20 16.00 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
21 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
22 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 2
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
23 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 3
สระว่ายน้ำ สนามกีฬา อบจ.แพร่
จำนวนรายการทั้งหมด 23 รายการ