ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07.30 กรีฑา - เดิน 5,000 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08.20 กรีฑา - วิ่ง 5, 000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 08.30 กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 08.50 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 1 Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 08.50 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 1 Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 09.10 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 09.10 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 09.10 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 09.30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 09.30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 09.30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 09.50 กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง  สัตตกรีฑา 2 .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 10.10 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 10.10 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 10.10 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 10.30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 10.30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 10.30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19 10.30 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20 10.30 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21 10.50 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
22 10.50 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
23 11.10 กรีฑา - ขว้างค้อน - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
24 15.00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  สัตตกรีฑา 3 .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
25 15.20 กรีฑา - ขว้างจักร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
26 15.40 กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
27 16.00 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
28 16.20 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
29 16.40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 4 Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
30 16.40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 4 Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
31 17.00 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
32 17.20 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
33 17.40 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
34 18.00 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 34 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:20 กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง  สัตตกรีฑา 5 .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 08:40 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 09:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 09:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 09:20 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 09:20 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 09:20 กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 09:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 09:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 09:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 10:00 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 10:00 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 10:00 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 10:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 10:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 10:40 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 10:40 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19 10:40 กรีฑา - ขว้างค้อน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20 15:10 กรีฑา - กระโดดค้ำ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21 15:10 กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
22 15:20 กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง  สัตตกรีฑา 6 .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
23 16:00 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
24 16:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
25 16:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
26 16:50 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
27 17:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 7 Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
28 17:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 7 Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
29 17:30 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
30 17:30 กรีฑา - สัตตกรีฑา - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
31 17:40 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
32 18:00 กรีฑา - วิ่งผลัด เมดเลย์ หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
33 18:20 กรีฑา - วิ่งผลัด เมดเลย์ ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 33 รายการ
 
ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 กรีฑา - วิ่ง 10, 000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 09:00 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 1 Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 09:00 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 1 Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 09:20 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 09:20 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 09:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 09:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 09:50 กรีฑา - พุ่งแหลน - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 10:00 กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 2 .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 10:00 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 10:00 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 10:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 10:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 15:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 3 .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 15:15 กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 15:30 กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 15:30 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 15:50 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19 17:10 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20 17:10 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
21 17:20 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
22 17:30 กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
23 17:50 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 4 Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
24 17:50 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 4 Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:30 กรีฑา - เดิน 10,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
2 08:40 กรีฑา - วิ่ง 5,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
3 09:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 5 Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
4 09:20 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 5 Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
5 09:40 กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
6 10:00 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
7 10:20 กรีฑา - กระโดดสูง - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 6 .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
8 10:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
9 10:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
10 11:00 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
11 11:00 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
12 13.30 กรีฑา - พุ่งแหลน - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 7 .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
13 14:00 กรีฑา - เขย่งก้าวกระโดด - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
14 14:30 กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
15 15:30 กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
16 15:45 กรีฑา - วิ่งวิบาก 2,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
17 16:00 กรีฑา - วิ่ง 1, 000 เมตร - ชาย  อัฎฐะกรีฑา 8 .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
18 16:15 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
19 16:30 กรีฑา - วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
20 16:30 กรีฑา - อัฏฐกรีฑา - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ