ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10.30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
2 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
3 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
4 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
5 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
6 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
7 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
8 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
9 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 11
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
10 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 12
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
11 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 13
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
12 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 14
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
13 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 15
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
14 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 16
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
15 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 17
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
16 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 19
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
17 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 20
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
18 10:30 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 21
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
19 14:00 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
20 14:00 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
21 14:00 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
22 14:00 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
23 14:00 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
24 14:00 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2561
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
2 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
3 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
4 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
5 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
6 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
7 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
8 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
9 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
10 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 10
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
11 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 11
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
12 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 12
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
13 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 13
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
14 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 14
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
15 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 15
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
16 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 16
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
17 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 17
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
18 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 18
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
19 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 19
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
20 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 20
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
21 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 21
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
22 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
23 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 2
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
24 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 3
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
25 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบ 8 ทีม คู่ที่ 4
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
26 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
27 08:30 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
28 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
29 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 2
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
30 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 3
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
31 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 4
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
32 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 5
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
33 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 6
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
34 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 7
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
35 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 8
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
36 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบคัดเลือก คู่ที่ 9
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
37 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
38 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
39 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 16-18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
40 13:10 เจ็ตสกี - Ski 800 standard รุ่นอายุ 9-15 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
41 13:10 เจ็ตสกี - Runabout 100 standard รุ่นอายุ 13-18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1
หนองออกรู อบต.บ้านสะเนียน
จำนวนรายการทั้งหมด 41 รายการ